Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ziekenhuispersoneel EU slecht beschermd tegen cytotoxische medicatie

Risico's op blootstelling aan cytotoxische medicatie

PW11 - 07-03-2019
Personeel in ziekenhuisapotheken en verpleegkundigen die werken met cytotoxische geneesmiddelen lopen het risico dodelijke ziektes op te lopen door slechte hygiëne in ziekenhuizen. Dat blijkt uit onderzoek in veertien landen van de Europese Unie
Ziekenhuispersoneel EU slecht beschermd tegen cytotoxische medicatie

Verpleegkundigen, apothekers en apothekersassistenten lopen potentieel levensgevaar door de blootstelling aan gevaarlijke geneesmiddelen, concluderen de onderzoekers, die hun studie uitvoerden in opdracht van het European Biosafety Network. Deze Europese groep werd opgericht door verpleegkundigen en vakbondsleden uit de gezondheidszorg en pleit voor gezonde en veilige werkomstandigheden.

Uit de enquête onder ziekenhuisapothekers en verpleegkundigen van oncologische afdelingen komen ook tekortkomingen in ziekenhuisapotheken aan het licht. 11% van de apotheken beschikt niet over een ontsmettingsprotocol voor de ruimtes waar wordt gewerkt met cytotoxische medicatie. In bijna de helft van de apotheken worden oppervlakken niet gemonitord op contaminatie.

Daarnaast concluderen de onderzoekers in hun rapport Observatory on current biosafety practice in European oncology dat medische hulpmiddelen zoals injectiespuiten en naalden nog altijd wijdverbreid zijn, en onvoldoende tegen blootstelling worden beschermd.

Verder blijkt uit de enquête dat in 23% van de oncologische poliklinische eenheden het personeel niet wordt opgeleid om te werken met gevaarlijke geneesmiddelen. 18% van de respondenten geeft aan dat er geen beleid is voor de reiniging van deze ruimtes, 45% slaagt er niet in de standaard routinecontaminatiesmonitoring uit te voeren en 42% van de geënquêteerden meldt dat het personeel niet regelmatig medisch wordt onderzocht.

Bereiding

De bereiding van gevaarlijke geneesmiddelen en het invoeren van een naald of canule in medische infuuszakken gebeurt in respectievelijk 14% en 59% van de gevallen niet in de apotheek. Hierdoor worden volgens de onderzoekers veel verpleegkundigen blootgesteld aan risico’s op morsen en lekken.

Het European Safety Network adviseert toezichthouders en beleidsmakers meer gebruik te maken van risicobeoordelingen en de actieve registratie te bevorderen van medicatie-incidenten. Ook moeten zij ervoor zorgen dat alle apotheken en verpleegafdelingen ontsmettings- en reinigingsprotocollen implementeren en dat het personeel regelmatig medische wordt onderzocht.

Het rapport over de werkomstandigheden in ziekenhuizen wordt deze week besproken in het Europees Parlement.

 

Document acties

Back to top