Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Rechter: aanmelden op LSP is veilig genoeg

PW07 - 10-02-2020
De rechter heeft een vrouw in het ongelijk gesteld die eiste dat de Autoriteit Persoonsgegevens handhavend zou optreden tegen apothekers en de Vereniging van Zorgaanbieders van Zorgcommunicatie (VZVZ), beheerder van het landelijk schakelpunt (LSP). De apotheken hadden vier patiënten zonder toestemming aangemeld voor het LSP.
Rechter: aanmelden op LSP is veilig genoeg

De vrouw stelde voor de Rechtbank Midden-Nederland dat zij had aangetoond dat het LSP als systeem niet deugt en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is overtreden door apothekers en VZVZ.

Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat in drie van de vier gevallen inderdaad geen toestemming is verleend, waardoor sprake is van een overtreding. Toch ziet de privacytoezichthouder geen aanleiding handhavend op te treden tegen de apothekers of beheerder VZVZ. Op verzoek van de patiënten zijn de onterechte aanmeldingen inmiddels ongedaan gemaakt.

Verder concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens dat VZVZ voldoende maatregelen neemt en voldoende toezicht houdt om overtredingen door zorgverleners te voorkomen. Zo stelt de LSP-beheerder informatiemateriaal beschikbaar om ervoor te zorgen dat zorgverleners op correcte wijze toestemming krijgen van patiënten en vervolgens het burgerservicenummer (BSN) aanmelden bij het LSP.

De rechter deelt de mening van de Autoriteit Persoonsgegevens dat VZVZ voldoende waarborgen heeft ingebouwd, en dat handhavend optreden niet nodig is. Verder benadrukt de rechter dat het aanmelden mensenwerk is, waarbij nu eenmaal fouten worden gemaakt.

 

Document acties

Back to top