Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zorginstituut: elf nieuwe dure medicijnen in de sluis

PW21en22 - 17-05-2022
Elf nieuwe dure geneesmiddelen komen in de tweede helft van 2022 in aanmerking voor plaatsing in de pakketsluis. Dat meldt Zorginstituut Nederland (ZIN), dat gaat beoordelen of deze middelen kunnen worden opgenomen in het basispakket.
Zorginstituut: elf nieuwe dure medicijnen in de sluis

Op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen van ZIN zijn de volgende geneesmiddelen geselecteerd voor plaatsing in de sluis: selpercatinib (longkanker), olipudase alfa (ziekte van Niemann-Pick), asciminib (myeloïde leukemie), efgartigimod (gegeneraliseerde Myasthenia Gravis), autologous anti-CD19-transduced CD3+ cells (leukemie), lutetium 177lu vipivotide tetraxtetan (prostaatkanker), loncastuximab tesirine (grootcellig B-cellymfoon), vutrisiran (transthyretine-gemedieerde amyloïdose), darolutamide (prostaatkanker), deucravacitinib (plaque psoriasis), cipaglucosidase alfa/miglustat (ziekte van Pompe).

Naar verwachting kunnen deze geneesmiddelen in het derde en vierde kwartaal van 2022 toetreden tot de Europese markt. Het definitieve advies over het plaatsen in de sluis stelt het zorginstituut op nadat de Commitee for Medicinal Products fot Human Use (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) een positieve opinie heeft uitgebracht. Dat is doorgaans één tot twee maanden voordat de Europese Commissie beslist over toelating op de markt. Vervolgens besluit de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) welke geneesmiddelen daadwerkelijk in de sluis komen.

Nieuwe geneesmiddelen met een hoge prijs of groot financieel risico komen in aanmerking voor een sluisprocedure. Daarbij gelden als criteria: het geneesmiddel kost meer dan € 50.000 per behandeling per jaar of in totaal meer dan € 40 miljoen per jaar.

 

Document acties

Back to top