Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zorginstituut adviseert lanadelumab op te nemen in GVS

02-05-2023
Lanadelumab (Takhzyro) kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat adviseert Zorginstituut Nederland minister Kuipers van VWS. Het middel is geregistreerd voor de routinematige preventie van terugkerende aanvallen van erfelijk angio-oedeem (HAE) bij patiënten van 12 jaar en ouder.
Zorginstituut adviseert lanadelumab op te nemen in GVS

Op basis van een systematische review concludeert het zorginstituut dat zowel de gunstige effecten van lanadelumab op de vermindering van het aantal HAE-aanvallen en daarmee op de kwaliteit van leven als de ongunstige effecten vergelijkbaar zijn met de C1-esteraseremmers Berinert en Cinryze voor de langetermijnpreventie van HAE-aanvallen.

Door lanadelumab op te nemen op lijst 1B van het GVS verwacht Zorginstituut Nederland € 4 miljoen te kunnen besparen, door de substitutie van Berinert en Cinryze. Daarbij wordt wel aangetekend dat de geschatte besparing mogelijk te hoog is, gezien de onzekerheid over de therapietrouw en het aantal behandelingen dat patiënten in de huidige dagelijkse praktijk daadwerkelijk ontvangen/toedienen per jaar. Daarnaast is de verwachting dat het aantal patiënten nog verder zal toenemen. “Op grond van de geschatte budgetimpact is geen farmaco-economische analyse uitgevoerd”, aldus het zorginstituut. 

Levensbedreigend

HAE is een zeldzame, maar ernstige aandoening veroorzaakt door een genetisch defect. Kenmerkend voor HAE zijn plotselinge, vaak pijnlijke zwellingen in bepaalde delen van het lichaam, zoals maag, buik, handen, voeten, armen, benen, geslachtsorganen, keel en gezicht. Patiënten worden hierdoor vaak ernstig beperkt in hun dagelijks leven. Een HAE-aanval kan zich ook voordoen in de bovenste luchtwegen (het strottenhoofd) wat levensbedreigend kan zijn.

 

Document acties

Back to top