Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Cystadrops kandidaat voor GVS

PW04 - 15-01-2018
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert Cystadrops op te nemen op bijlage 1B van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
Cystadrops kandidaat voor GVS

Cystadrops (viskeuze cysteamine oogdruppels) is geregistreerd voor de behandeling van afzettingen van cystinekristallen in het hoornvlies bij cystinose. Het middel is niet onderling vervangbaar met andere middelen; van Cystagon verschilt het in toedieningsweg.

Het ZIN schat de budgetimpact op € 2,2 miljoen in 2020. De kosten per patiënt bedragen jaarlijks € 53.300. De Nederlandse apotheekbereiding komt op € 1840 per patiënt per jaar, maar het ZIN ziet af van een vergelijking hiermee omdat de apotheekbereiding van waterige cysteamine oogdruppels niet klinisch is onderzocht en omdat zich kwaliteit/stabiliteitsproblemen voordoen.

Document acties

gearchiveerd onder: Cysteamine, Vergoeding
Back to top