Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Terbinafine voorkeur bij oppervlakkige gist- en schimmelinfecties

PW8 - 22-02-2022
Bij een oppervlakkige gist- en schimmelinfectie van de huid (dermatomycose) op de hand en voet of ringworm heeft lokale behandeling met terbinafine de voorkeur boven behandeling met een imidazoolderivaat. Dit geeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) aan in de herziene NHG-Standaard Dermatomycosen.
Terbinafine voorkeur bij oppervlakkige gist- en schimmelinfecties

Het herstel na behandeling van schimmelinfecties van de hand (tinea manuum) en voet (tinea pedis) of ringworm (tinea corporis) met terbinafine-crème is waarschijnlijk sneller dan bij toepassing van een crème met een imidazoolderivaat, zoals clotrimazol, ketoconazol, miconazol en sulconazol. Ook is de behandelduur met terbinafine-crème (één tot twee weken) korter. Een imidazoolderivaat-crème moet worden doorgesmeerd tot een week na verdwijnen van de huidafwijking, waardoor de totale behandelduur doorgaans twee tot zes weken is. Daarnaast is de smeerfrequentie van terbinafine-crème laag (eenmaal daags), wat de therapietrouw bevordert.

Verder geeft het NHG aan dat vrijwel alle beschikbare lokale antimycotica effectief zijn tegen schimmels en gisten. Bij Candida-infecties wordt de voorkeur gegeven aan imidazoolderivaten.

Document acties

Back to top