Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa: wachtlijsten in ziekenhuizen en GGZ zorgelijk

03-05-2022
Door het nog steeds hoge ziekteverzuim lukt het ziekenhuizen een GGZ-instellingen nog niet wachtlijsten te verkorten. Een zorgelijke ontwikkeling omdat mensen hierdoor langer moeten wachten op zorg. Dit staat in de monitor Toegankelijkheid van Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
NZa: wachtlijsten in ziekenhuizen en GGZ zorgelijk

In een normaal jaar worden ongeveer twee miljoen operaties uitgevoerd in Nederland. Op basis van de data van ziekenhuizen schat de NZa het aantal wachtenden door corona op honderd- tot tweehonderdduizend. Dat de wachtlijsten nog niet afnemen, komt onder meer door het nog steeds hoge ziekteverzuim in de ziekenhuizen.

De zorgautoriteit verwacht van ziekenhuizen met lange wachtlijsten dat zij oplossingen zoeken om deze wachtlijsten te verkorten. Bijvoorbeeld door samen te werken met andere ziekenhuizen of zelfstandige klinieken in de regio die meer ruimte hebben of door een betere verdeling van OK-capaciteit.

Ook moeten zorgverzekeraars met zorgaanbieders (financiële) afspraken maken die dit stimuleren. Patiënten die wachten op zorg kunnen ook de hulp inroepen van hun zorgverzekeraar om via zorgbemiddeling te kijken of elders eerder plaats is.

Planbare zorg

Ziekenhuizen hebben in maart ongeveer evenveel zorg geleverd als in een vergelijkbare periode in 2019, voor de pandemie. Het aantal operaties lag in maart ook rond het niveau van 2019. Volgens de data van de NZa neemt het aantal ziekenhuizen dat weer volledig planbare zorg levert toe: in maart was dit 31%, in april 36%.

Zelfstandige klinieken hebben in de eerste maanden van 2022 ongeveer evenveel patiënten gezien als in 2021. Dit is 30% meer dan in 2019. Drie ziekenhuizen kunnen de kritieke planbare zorg niet volledig binnen de norm van zes weken leveren. Dit leidt op dit moment niet tot knelpunten, omdat andere zorgverleners deze zorg kunnen overnemen.

Actieplan GGZ

Verder blijkt de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nog steeds een aandachtspunt. De wachttijden en wachtlijsten in de GGZ zijn, volgens de zorgautoriteit, al geruime tijd te lang en ze zijn in maart toegenomen ten opzichte van februari. Het aantal verwijzingen naar de GGZ is al langere tijd hoger dan voorheen, met name voor jongeren. Ook is het ziekteverzuim onder het personeel uitzonderlijk hoog.

GGZ-aanbieders, huisartsen, zorgverzekeraars en gemeenten werken samen om de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Zij hebben hiervoor een actieplan opgesteld en delen op de website wegvandewachtlijst.nl ervaringen en oplossingen die kunnen helpen de wachttijden te verkorten.

 

Document acties

Back to top