Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa: zorgverzekeraars verzaken zorgplicht rond hulpmiddelen

PW17 - 22-04-2022
Zorgverzekeraars moeten erop toezien dat verzekerden niet in verwarring raken doordat de voor hen vertrouwde apotheek niet langer een hulpmiddel mag leveren. Miscommunicatie hierover kan belastend zijn voor verzekerden en zorgverleners. Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een brandbrief aan alle zorgverzekeraars over de slechte toegang tot hulpmiddelen.
NZa: zorgverzekeraars verzaken zorgplicht rond hulpmiddelen

Zorgverzekeraars moeten wijzigingen in hun hulpmiddelenbeleid vooraf kenbaar maken aan hun verzekerden en zorgverleners, stelt de zorgautoriteit. Ook moeten zij erop toezien dat de betrokkenen uit de voeten kunnen met dit beleid, zonder dat dit tot een te grote, ook administratieve belasting, leidt.

Verder gebeurt het volgens de NZa bij diverse veel voorkomende aandoeningen, zoals diabetes, dat de leveringen van genees- en hulpmiddelen die bij elkaar horen niet goed aansluiten. Hierin moet meer lijn komen, want dit leidt tot ongemak en tijdverlies.

Kostenbeheersing

Van patiëntenverenigingen hoort de NZa met regelmaat dat verzekerden niet-passende hulpmiddelen krijgen. Zo is een katheterzak die je met twee handen moet openen niet geschikt voor een patiënt met een eenzijdige verlamming. “Aandacht voor kostenbeheersing gaat dan ten koste van het belang van de verzekerde”, schrijft de zorgautoriteit in haar brief. Zorgverzekeraars moeten er “proactief op toezien” dat verzekerden hulpmiddelen krijgen die helpen en functioneel zijn, “en het moet niet nodig zijn dat de verzekerde hiervoor eerst de afdeling zorgbemiddeling moet zien te vinden”.

Overigens stelt de NZa dat het de zorgverzekeraars wel steeds beter lukt de levering van hulpmiddelen doelmatig te organiseren en in te kopen.

Acute zorg

Ook in acute situaties verzaken zorgverzekeraars hun zorgplicht: met regelmaat ontvangt de NZa voorbeelden waarbij hulpmiddelen niet op tijd werden geleverd. Katheters of naalden kwamen dagen te laat, of verzekerden konden het ziekenhuis niet verlaten omdat de hulpmiddelen nog niet beschikbaar waren.

De NZa verwacht dat zorgverzekeraars alle knelpunten gaan oplossen en voortaan open staan voor input van patiëntenverenigingen, verzekerden en zorgverleners. “Wij zien dit als een voorwaarde voor passende zorg en invulling van uw zorgplicht.”

In de komende periode gaat de zorgautoriteit met zorgverzekeraars en brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland bespreken hoe zij deze oproep gaan oppakken.

 

Document acties

gearchiveerd onder: Zorgverzekeraars, NZa, Hulpmiddelen
Back to top