Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Combinatie beter bij alvleesklierkanker

PW8 - 24-02-2017
Na operatieve verwijdering van pancreastumoren zou adjuvante combinatietherapie van gemcitabine met capecitabine de nieuwe standaardbehandeling moeten worden in plaats van monotherapie met gemcitabine. Neoptolemos et al. concluderen uit het ESPAC-4-onderzoek een extra levensduur van tweeënhalve maand [Lancet 2017 Jan 24; online].
Combinatie beter bij alvleesklierkanker

Van 730 patiënten die in Engeland, Schotland, Wales, Duitsland, Frankrijk of Zweden waren geopereerd aan ductaal adenocarcinoom van de pancreas, kregen 366 alleen gemcitabine (1000 mg/m2 intraveneus eens per week in drie weken van een vierweekse cyclus) en 364 een combinatie van gemcitabine met capecitabine (1660 mg/m2 oraal dagelijks op 21 dagen van een vierweekse cyclus). De patiënten kregen zes cycli. Het onderzoek werd voortijdig afgebroken wegens aangetoonde effectiviteit. De patiënten werden gevolgd gedurende 43,2 maanden (mediaan, 95%-betrouwbaarheidsinterval [BI95] 39,7-45,5). 173 patiënten leefden toen nog, 78 waren overleden zonder aantoonbare recidive.

De mediane totale overleving was 25,5 maanden (BI95 22,7-27,9) in de gemcitabinegroep tegen 28,0 maanden (BI95 23,5-31,5) in de combinatiegroep (hazard ratio [HR] 0,82; BI95 0,68-0,98). De totale overleving na 12 maanden werd geschat op 80,5% (BI95 76,0-84,3; P = 0,032) bij monotherapie en 84,1% (BI95 79,9-87,5) voor de combinatietherapie; de ramingen voor overleving na 24 maanden kwamen uit op 52,1% (BI95 46,7-57,2) respectievelijk 53,8% (BI95 48,4-58,8) en die voor 60 maanden op 16,3% (BI95 10,2-23,7) respectievelijk 28,8% (BI95 22,9-35,2).

Overleving zonder recidive werd berekend als 13,1 maanden (BI95 11,6-15,3) bij gemcitabine alleen tegen 13,9 (BI95 12,1-16,6) indien capecitabine was toegevoegd (HR 0,86; BI95 0,73-1,02; P = 0,082). Drie jaar overleven zonder recidive was weggelegd voor 20,9% (BI95 16,5-25,7) van de patiënten met monotherapie en voor 23,8% (BI95 19,2-28,6) voor de gebruikers van de combinatie; voor vijf jaar overleven zonder recidive werden deze cijfers geraamd op 11,9% (BI95 7,8-16,9) respectievelijk 18,6% (BI95 13,8-24,0).

Document acties

gearchiveerd onder: Capecitabine, Kanker, pancreas, Gemcitabine
Back to top