Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Colofon

De website PW.nl is onderdeel van het Pharmaceutisch Weekblad (PW) dat iedere vrijdag als KNMP-uitgave verschijnt.

Adres

Pharmaceutisch Weekblad
Postbus 30460
2500 GL Den Haag

tel 070 3737312
e-mail redactie@pw.nl


Redactie

Hoofdredacteur Frans van den Houdt
Redacteuren Edwin Bos, Linda de Jonge, Delia Titre
Eindredactie Annemiek Veelenturf
Vormgeving Twiet Creative Marketing
Druk + opmaak Tuijtel + Quantes Grafimedia


Auteurs

Wilt u een artikel schrijven? Neem contact op met de redactie.


Advertenties

Voor meer informatie en aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met de KNMP:

Kevin Aniba,  Accountmanager     

mob. 06  - 13 26 59 12                  
tel. 070-37 37 288                         
e-mail k.aniba@knmp.nl                    

 

Alexanderstraat 112514 JL Den Haag

 

Lees meer over adverteren in PW en op PW.nl


Abonnementen & adreswijzigingen

Administratie KNMP
Postbus 30460
2500 GL Den Haag
tel. 070 373 71 41
e-mail leden@knmp.nl

Abonnementen niet-KNMP-leden in Nederland en België: € 251,00 excl. btw.
Abonnementen buiten Nederland en België: € 572,00 excl. btw.

Opzeggen ieder jaar vóór 1 november. Losse nummers: € 11.

Document acties

Back to top