Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nitrofurantoïne 50 mg en 100 mg even effectief

30-07-2021
De doseringen 50 mg en 100 mg nitrofurantoïne zijn even effectief als profylaxe voor recidiverende urineweginfecties bij vrouwen. Het dagelijks gebruik van 100 mg zorgt wel voor meer bijwerkingen (misselijkheid, hoesten en dyspneu). Dat concluderen Nederlandse onderzoekers.
Nitrofurantoïne 50 mg en 100 mg even effectief

De richtlijnen voor de behandeling van recidiverende urineweginfecties maken op dit moment geen onderscheid qua dosering nitrofurantoïne. Zowel 50 mg als 100mg kunnen dagelijks profylactisch gebruikt worden. Conform de richtlijnen zou het middel niet langer dan 12 maanden voorgeschreven mogen worden. Dit vanwege de weliswaar zeldzame, maar ernstige bijwerkingen: polyneuropathie (soms irreversibel) en pulmonair syndroom, wat kan leiden tot irreversibele fibrose.
Doordat een dagelijkse dosis van 50 mg leidt tot een lagere cumulatieve dosis dan dagelijkse dosis van 100 mg, wordt er verondersteld dat de dosering van 50mg veiliger is
Het Nederlands onderzoek, waaraan is deelgenomen door onder meer het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Amsterdam UMC, vergeleek de werkzaamheid en veiligheid van beide doseringen. Conclusie was dat ze even effectief zijn.
Urineweginfecties komen vaak voor bij vrouwen. In een gemiddelde huisartsenpraktijk is de incidentie 124 vrouwen per 1000 patiënten per jaar.  Een deel van deze urineweginfecties is recidiverend.

Document acties

Reacties

16-08-2021 14:55
B.J. Vincken (401352) zegt:

Helaas zien we in de praktijk zeer regelmatig recepten met de gereguleerde afgifte variant die zijn voorgeschreven ten behoeve van de profylaxe waarbij juist een dagelijkse eenmalige piekspiegel is gewenst. Het is daarom erg jammer dat deze kunstfout door de gekozen, niet bijpassende, foto wordt "gehonoreerd".

Back to top