Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

HagaZiekenhuis geeft huisartsen inzage in dossier

26-02-2018
Ruim vijftig huisartsen in de regio Haaglanden kunnen via een beveiligd portaal voor zorgverleners gegevens van hun patiënten, zoals labuitslagen, inzien in het HagaZiekenhuis.
HagaZiekenhuis geeft huisartsen inzage in dossier

Via het gratis Zorgverlenersportaal van het HagaZiekenhuis heeft een huisarts toegang tot alle labuitslagen en uitslagen van radiologisch onderzoek, ook als hij zelf niet de aanvrager is.

Verwijzers hebben met het portaal online en real time toegang tot noodzakelijke patiëntgegevens uit het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuisinformatiesysteem, zoals NAW-gegevens en informatie over afspraken, operaties en opnames.

Volgens het HagaZiekenhuis verhoogt hierdoor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, is er minder kans op fouten en meer samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn. Ook zijn er minder telefoontjes en faxen nodig naar het ziekenhuis, en inzage via het portaal kan ook een dubbele onderzoeksaanvraag voorkomen.

Na de huisartsen krijgen later ook verpleeghuisartsen, verloskundigen en jeugdgezondheidsartsen toegang en mogelijk ook apothekers.

Om het portaal in te kunnen zien moeten huisartsen in het bezit zijn van een UZI-pas. Na aanmelding en controle van de gegevens krijgt de huisarts toegang tot het systeem.

Document acties

Back to top