Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa scherpt regels aan voor transparanter contracteren

PW4 - 17-01-2022
Zorgverzekeraars moeten voortaan uiterlijk op 1 april voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar duidelijk maken wat de procedure is voor aanvullende zorginkoop. Met onder meer deze nieuwe regeling wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het contracteren tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars transparanter maken.
NZa scherpt regels aan voor transparanter contracteren

Volgens de zorgautoriteit is het “essentieel” dat zorgverzekeraars hun beleid rondom bijcontractering niet gedurende het jaar, maar gelijk met het inkoopbeleid voor het komend jaar, publiceren: zo weten zorgaanbieders waar ze aan toe zijn.

Als zorgverzekeraars gedurende het contractjaar aanvullende zorg inkopen, moeten zij uiterlijk 1 april duidelijk hebben gemaakt wat de procedure is en wat de minimale vereisten zijn voor zorgaanbieders om in aanmerking te komen voor bijcontractering, aldus de NZa, die de nieuwe eisen heeft vastgelegd in de regeling ‘Transparantie zorginkoopproces Zvw’.

Verder benadrukt de zorgautoriteit dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders tijdens de zorginkoop voldoende bereikbaar moeten zijn voor elkaar en duidelijk antwoord moeten geven op elkaars vragen.

De eerste contracteerronde waarop de nieuwe regels van toepassing zijn, zijn de contracten die ingaan per 1 januari 2023. Uiterlijk op 1 april 2022 moeten de zorgverzekeraars hun inkoopbeleid voor 2023 bekendmaken.

 

 

 

Document acties

Back to top