Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Opschoning BIG-register: 18.000 artsen minder

PW04 - 16-01-2018
Door de nieuwe eisen voor herregistratie van basisartsen telt Nederland sinds begin dit jaar 18.000 basisartsen met een BIG-registratie minder. Dat blijkt uit de voorlopig cijfers van het BIG-register, dat wordt uitgevoerd door het Centraal Informatiepunt Beroepen in de Gezondheidszorg (CIBG).
Opschoning BIG-register: 18.000 artsen minder

Van de ruim 33.000 basisartsen heeft 41% geen aanvraag gedaan tot herregistratie. Een klein deel heeft actief kenbaar gemaakt zich niet te willen laten herregistreren. 66% van de groep die geen aanvraag heeft ingediend is 60 jaar of ouder en 37% woont in het buitenland.

Eind vorig jaar stonden 87.402 artsen geregistreerd in het BIG-register. Na de doorhaling zijn dit er 18.000 minder: een afname van ongeveer 20%.

Artsen zonder actieve BIG-registratie moeten vanaf nu ‘niet-praktiserend’ vermelden achter hun beroepstitel. Artsen die zijn doorgehaald mogen de voorbehouden handelingen – zoals het voorschrijven van geneesmiddelen – niet meer (zelfstandig) uitvoeren. Het BIG-register adviseert apothekers om te controleren of de artsen met wie zij samenwerken nog een actieve BIG-registratie hebben.

Specialisten, zoals huisartsen, hoeven niet te herregistreren voor het basisberoep omdat het specialisme van deze zorgverleners wordt getoetst door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Zolang een specialist voldoet aan deze eisen, blijft deze ook geregistreerd in het BIG-register.

De invoering van de periodieke registratie in 2012 heeft voor iedere beroepsgroep gezorgd voor een opschoning van het BIG-register. Bij de eerste tranche van de fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen is 27% uitgeschreven. Bij apothekers, tandartsen, gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten was dit 26%.

Begin vorig jaar stonden 7230 apothekers geregistreerd, na de eerste herregistratie voor apothekers waren dat er nog 5318.

 

 

Document acties

Back to top