Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

Online KNMP Najaarscongres: inschrijving vanaf nu mogelijk

De inschrijving voor het online KNMP Najaarscongres 2021 op dinsdag 12 oktober is geopend. Het congres wordt live uitgezonden vanuit het World Forum te Den Haag en heeft als thema: Duurzame farmacie, samen doen. Schrijf u in vóór 1 oktober.

PW37 - 17-09-2021 | door KNMP

Vergezicht

Afgelopen weekend reed ik met mijn zoontje en een goede vriend en zijn zoons op de mountainbike een rondje Holterberg. Na een stevige klim kwamen we bovenop de Holterberg aan.

PW37 - 17-09-2021 | door Sijtze Blaauw, bestuurslid KNMP

KNMP-publieksfolders blijvend in ontwikkeling

Check of uw voorraad publieksfolders nog actueel is

De KNMP-publieksfolders zijn in de apotheek een bekend verschijnsel. De kleurige folders bevorderen verantwoord geneesmiddelengebruik en ondersteunen de zorgverlening door de apotheker. “De folders zijn een voorbeeld van service aan de patiënt op het gebied van farmaceutische zorg en voorlichting. De KNMP zorgt ervoor dat de folders up-to-date zijn en inspelen op de laatste ontwikkelingen.”

PW37 - 17-09-2021 | door Jeanne van Berkel

KNMP: ‘PPI’s moeten beschikbaar blijven voor wie erop zijn aangewezen’

Protonpompremmers (PPI’s) moeten beschikbaar blijven voor mensen die daadwerkelijk zijn aangewezen op deze maagzuurremmers. Dat zegt de KNMP in een reactie op het Zorginstituut Nederland, dat concludeert dat PPI’s vaak onterecht worden voorgeschreven.

PW36 - 10-09-2021 | door KNMP

Face to face-panelbijeenkomsten over preventierol van apothekers

Welke rol willen openbaar apothekers de komende jaren spelen op het gebied van preventie? En wat is daarvoor nodig? Om hierover een visie te bepalen houdt de KNMP vier face to face-panelbijeenkomsten

PW36 - 10-09-2021 | door KNMP

Informeel

Om voor de KNMP zo goed mogelijke resultaten te boeken hebben wij als bestuurders zeer regelmatig overleg met verschillende stakeholders. De verschillende overheidsinstanties, de zorgverzekeraars en de andere zorgkoepels treffen we op gezette momenten in bestuurlijke overleggen met een agenda.

PW36 - 10-09-2021 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Regionalisering

De inrichting van de Nederlandse gezondheidszorg spitst zich steeds meer toe op de behoeften en mogelijkheden binnen de regio. Voor de openbare farmacie vraagt deze ontwikkeling om een integrale ondersteuning vanuit het bestuur en het bureau. De leden van de KNMP hebben hieraan behoefte, zo bleek tijdens de jongste Algemene Vergadering.

PW35 - 03-09-2021 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Europese Commissie vraagt naar ervaringen buitenlandse recepten

De Europese Commissie (EC) onderzoekt ervaringen van Nederlandse apothekers bij het verwerken van recepten uit het buitenland. Daartoe zet de EC een online enquête uit. Aanleiding is een mogelijke herziening van de Europese richtlijn over grensoverschrijdende gezondheidszorg.

PW35 - 03-09-2021 | door KNMP

Nictiz: openbare consultatie over richtlijn Uitwisseling laboratoriumgegevens

Nictiz start een openbare consultatie over de onlangs geactualiseerde richtlijn Uitwisseling laboratoriumgegevens. Dat meldt de kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg op haar website.

PW35 - 03-09-2021 | door KNMP

Terminologie

In ons huidige bestaan als openbaar apotheker spelen twee termen een grote rol: ‘doelmatig’ en ‘zichtbaarheid’. Als je doelmatig vertaalt als “je doel zo matig mogelijk bereiken” dan kom je aardig in de buurt van hoe dit begrip nu wordt uitgelegd.

PW34 - 27-08-2021 | door Jacco Pesser, bestuurder KNMP

Minister wil in gesprek over grotere vaccinatierol apotheken

Demissionair minister Hugo de Jonge (VWS) wil in gesprek met apothekers over een mogelijke uitbreiding van hun rol bij de COVID-19-vaccinatie. Daarmee reageert De Jonge op vragen van het Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) tijdens het Kamerdebat over het coronavirus.

PW34 - 27-08-2021 | door KNMP

IGJ over FMD-onderzoek: ‘Meeste apotheken zijn goed op weg’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meldt dat de meeste apotheken goed op weg zijn met de controle op veiligheidskenmerken van geneesmiddelen. Dat concludeert de inspectie in een onderzoek op basis van een enquête onder alle apotheekhoudenden.

PW34 - 27-08-2021 | door KNMP

Nieuwe herregistratie-eisen van meer kaders voorzien

Herregistratie-eisen vernieuwd voor openbaar apothekers én ziekenhuisapothekers

Een nieuw Besluit Registratie en Herregistratie Specialismen Farmacie is per 1 juli van kracht. Openbaar apotheker Emma van Roosmalen-de Feijter en ziekenhuisapotheker Henk Spijker waren bij de ontwikkeling ervan betrokken. Zij vertellen over de belangrijkste wijzigingen voor hun beroepsgroepen.

PW32en33 - 13-08-2021 | door Paul Poley

Opnieuw subsidies beschikbaar voor Proeftuinen Therapietrouw

ZonMw stelt opnieuw subsidies beschikbaar aan apothekers voor projecten die zich richten op het verbeteren van de therapietrouw bij thuiswonende patiënten. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 20 oktober 2021, 14.00 uur.

PW32en33 - 13-08-2021 | door KNMP

Regeling verstrekking zelftesten bij thuisisolatie

Apothekers kunnen zelftesten verstrekken aan mensen die in thuisisolatie zijn en nog niet volledig ingeënt kunnen zijn of op medisch advies (nog) niet zijn ingeënt. De verstrekking vindt plaats via een regeling ‘Zelftesten bij thuisisolatie’, die sinds 28 juli actief is.

PW32en33 - 13-08-2021 | door KNMP

Het consult

Op sociale media zie je vakantiegangers met een COVID-19-QR-code in een ver land. In mijn apotheek krijg ik vragen naar aanleiding van dezelfde media, over mogelijke bijwerkingen van vaccins.

PW32en33 - 13-08-2021 | door Steven Verhagen-Smits, bestuurslid KNMP

Apothekersassistenten starten actiecampagne #Weslikkenhetnietlanger

Optima Farma, de beroepsvereniging voor apothekersassistenten, stelt met een actiecampagne praktijkproblemen in de apotheek aan de orde. Daarover schrijft de vereniging op haar website.

PW30en31 - 30-07-2021 | door KNMP

KNMP-conceptrichtlijn Astma opnieuw open voor commentaar

De KNMP-conceptrichtlijn Astma staat voor de tweede keer open voor commentaar. Door een grote herziening van de internationale richtlijn Global Initiative for Asthma (GINA guidelines) is de KNMP-conceptrichtlijn Astma opnieuw geactualiseerd.

PW30en31 - 30-07-2021 | door KNMP

Kind of magic

Kinderen kunnen zich nog volledig verliezen in de magie van sprookjes, elfen en eenhoorns. Een wereld waarin alles mogelijk is, zonder bewijs of logica duiken ze erin en genieten ze volop.

PW30en31 - 30-07-2021 | door Maayke Fluitman, bestuurslid KNMP

KNMP-richtlijn Consultvoering is geautoriseerd

De KNMP-richtlijn Consultvoering is geautoriseerd en opgenomen in de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Deze nieuwe richtlijn ondersteunt de openbaar apotheker bij het leveren van patiëntgerichte zorg tijdens gesprekken met de patiënt waaraan de openbaar apotheker een farmaceutisch consult verleent.

PW28en29 - 16-07-2021 | door KNMP

Document acties

Back to top