Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

‘Een assistente haalde structureel geneesmiddelen uit de afvalton’

De helpdesk Arbeidszaken beantwoordt veelgestelde en bijzondere vragen

Jaarlijks komen tienduizenden vragen van apothekers binnen bij de helpdesks van de KNMP, SFK en Z-Index. In een nieuwe serie bespreken medewerkers achter de helpdesks veelvoorkomende en lastige vragen, tips en bijzondere zaken die binnenkomen. De helpdesk Arbeidszaken is als eerste aan de beurt, apothekers consulteren deze rond de 5500 keer per jaar.

PW31en32 - 03-08-2018 | door Ilse Boekweg

Bijna een miljoen extra controles om medicatieveiligheid te verbeteren

In totaal zijn in 2017 bijna een miljoen landelijke Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) afgehandeld door apothekers. Dit blijkt uit verzamelde data van bijna 90% van de Nederlandse apotheken. De MFB’s helpen bij het extra controleren op medicatieveiligheid. Bij een op de vijf afgehandelde MFB’s zijn aanpassingen volgens de vigerende richtlijnen doorgevoerd.

PW31en32 - 03-08-2018 | door KNMP

Onberispelijk

Door de grote valsartan-recall staat de kwaliteit van geneesmiddelen weer volop in de spotlights. In april dit jaar kwam de geneesmiddelproductie ook in de media. De KNMP bracht toen na een uitzending van Zembla een persbericht naar buiten waarin we ervoor pleitten dat de controle op de productie van geneesmiddelen scherper en frequenter moet.

PW31en32 - 03-08-2018 | door Gerben Klein Nulent, voorzitter KNMP

Verkiezingen bestuurslid AGM: de twee kandidaten zijn bekend

Apothekers Jaap Claessens en Jaap Hoogeterp stellen zich kandidaat voor de vacante positie in het bestuur van de sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM). AGM-leden krijgen eind augustus een uitnodiging om te stemmen op de kandidaat van hun keuze.

PW31en32 - 03-08-2018 | door KNMP

Huisarts mag nu ook GLP-1-agonisten voorschrijven

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geeft aan dat huisartsen nu ook GLP-1-agonisten mogen voorschrijven. De verzekeraars hebben dit besloten na de recente aanpassing van de NHG-Standaard Diabetes type 2.

PW29en30 - 20-07-2018 | door KNMP

Over: Geneesmiddelentekorten, administratieve lasten en FMD

Kwartaal in beeld

De geneesmiddelentekorten blijven de gemoederen bezighouden. Ditmaal is de KNMP in het nieuws over de tekorten van geneesmiddelen die voorgeschreven worden binnen de verslavingszorg. Steeds meer patiënten worden de dupe van tekorten. Verder zijn apothekers in de media over de administratieve lasten en medicinale cannabis.

PW29en30 - 20-07-2018 | door KNMP

Gezocht voor KNMP-campagne: echte apothekers in de hoofdrol

Voor de camera staan om over het apothekersvak te vertellen? Apothekers die dat leuk vinden, kunnen zich opgeven voor de publiekscampagne van de KNMP over de website Apotheek.nl. De campagne, met alleen echte apothekers in de hoofdrol, moet medicijngebruikers en niet-medicijngebruikers informeren over de toegevoegde waarde van Apotheek.nl.

PW29en30 - 20-07-2018 | door KNMP

Bakkerij

De maatschappij is zich onvoldoende bewust hoe apothekers de Nederlandse gezondheidszorg positief beïnvloeden. Apothekers doen dat in al hun verschijningsvormen, heb ik gemerkt na twee maanden als algemeen directeur van de KNMP.

PW29en30 - 20-07-2018 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Afvoer ingezamelde geneesmiddelenresten in 93% van Nederlandse gemeenten geregeld

De inzameling van medicijnafval is in 93% van de Nederlandse gemeente inmiddels goed geregeld. Dit blijkt uit het derde ‘KNMP Onderzoek Medicijnafval’. Mede dankzij de steun van de KNMP zijn apotheken er in geslaagd om in nagenoeg alle gemeenten te komen tot goede afspraken. In 2016 was dit in nog maar 55% van de gemeenten het geval.

PW27en28 - 06-07-2018 | door KNMP

Wat mag er in de koffer?

Aandachtspunten voor geneesmiddelen mee op reis

Benzodiazepines en medicinale cannabis meenemen op reis kan niet zomaar, ook niet binnen Europa. Een Schengenverklaring of Engelstalige medicijnverklaring is meestal nodig. En zelfs dan wordt het niet per definitie geaccepteerd. Het blijkt nog niet altijd helder te zijn hoe geneesmiddelen meegenomen mogen worden op vakantie. Daarom een overzicht.

PW27en28 - 06-07-2018 | door Ilse Boekweg

Weer vergoedingsstatus wondverband en compressiemiddelen in G-Standaard

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) beoordeelt sinds juni 2018 weer op landelijk niveau de vergoedingsstatus van wondverband- en compressie-hulpmiddelen. Hierdoor is in de G-Standaard zichtbaar wanneer verbandhulpmiddelen niet vergoed worden. Wanneer is aangegeven dat er wel vergoed wordt, is dit nog wel steeds afhankelijk van het inkoop-beleid van de individuele zorgverzekeraar.

PW27en28 - 06-07-2018 | door KNMP

Goede zorg

Op de afgelopen districtsledenbijeenkomsten is enthousiast en interactief gesproken over goede zorg. Goede zorg is onze taak als apotheker en dat willen we laten zien. In de dagelijkse praktijkvoering loopt het wel eens anders. Het is dan ook niet voor niets dat er een Professionele Standaard is. Apothekers zijn verantwoordelijk hiervoor en geven zelf richting, koers en invulling. Ook onbewust, bleek uit gesprekken die ik voerde. “Goede zorg, dat doe je toch gewoon. Soms pak ik die oranje klapper erbij. Effe gauw checken of ik aan alles heb gedacht, super handig”.

PW27en28 - 06-07-2018 | door Steven Verhagen-Smits, openbaar apotheker en lid WSO-bestuur

Minister Bruins over magistrale bereiding: meer helderheid en minder belemmeringen

VWS-minister Bruno Bruins wil meer helderheid en minder belemmeringen rondom de magistrale bereiding. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, waarin de minister voor Medische Zorg een pakket aan maatregelen aankondigt om de uitgaven voor genees- en hulp­middelen te beheersen.

PW26 - 29-06-2018 | door KNMP

Doorgeleverde morfinecassettes blijven tot nader order vergoed

Zorgverzekeraars hebben aangegeven tot nader order de doorgeleverde morfinecassettes van grootbereiders nog wel te vergoeden, in ieder geval tot 1 augustus. De vergoeding geldt ook voor infuuszakken en spuiten. Dit blijkt uit navraag van de KNMP bij zorgverzekeraars.

PW26 - 29-06-2018 | door KNMP

Tekort

‘Te is nooit goed.’ Door het aanbestedingsbeleid van de zorgverzekeraars blijft die ‘te’ aan de orde van de dag. Geneesmiddelen moeten geproduceerd worden tegen te lage kosten, fabrikanten hebben te weinig voorraden, de arbeidsomstandigheden zijn te treurig, duurzaamheid is te vaak niet aan de orde. Dit alles leidt tot geneesmiddelentekorten, dat merken we dagelijks in de apotheek.

PW26 - 29-06-2018 | door Gerben Klein Nulent, voorzitter KNMP

KNMP stelt e-learning over laaggeletterdheid beschikbaar via CME-Online

De KNMP stelt in samenwerking met het online nascholingsinstituut CME-Online de e-learning ‘Bevorderen van juist medicijngebruik onder laag­geletterden’ beschikbaar. De ruim 13.000 CME-Online-geabonneerde apothekersassistenten kunnen zo gebruikmaken van de e-learning. De cursus is met 1 punt geaccrediteerd.

PW25 - 22-06-2018 | door KNMP

Specialiseren kun je leren: aanvullende kennis als apotheker

WSO stelt conceptstandpunt ‘Ontwikkeling bijzondere bekwaamheden openbare farmacie’ op

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) heeft een conceptstandpunt opgesteld over de ontwikkeling van bijzondere bekwaamheden binnen de openbare farmacie. Dit is een eerste verkenning om mogelijke verdere specialisatie binnen het apothekersvak te onderzoeken. Regionaal zijn er al apothekers die extra kennis en kunde hebben en sparringpartner zijn in de eerste lijn.

PW25 - 22-06-2018 | door Ilse Boekweg

Wisseling van de wacht bij de LOA

Reinier Bax volgt Dick Bouma op als voorzitter

Reinier Bax volgt Dick Bouma per juni op als voorzitter van sectiebestuur LOA. In een interview blikken de oude en de nieuwe voorzitter terug op wat de LOA de afgelopen jaren heeft bereikt. Ook bespreken ze de toekomst: de gevolgen van het regeerakkoord en de weg naar een nieuw bekostigingsmodel.

PW24 - 15-06-2018 | door Ilse Boekweg

Reminder: jodiumtabletten beschikbaar

Apothekers kunnen via hun groothandel jodiumtabletten bestellen. De adviesprijs voor de verkoop is 2,95 euro. De tabletten zijn ook in de G-Standaard opgenomen.

PW24 - 15-06-2018 | door KNMP

Autorisatie zorgstandaard ADHD

De KNMP is gevraagd om de zorgstandaard ADHD te autoriseren. De zorgstandaard is ontwikkeld door een brede afvaardiging van partijen in de geestelijke gezondheidszorg in samenwerking met het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. De conceptzorgstandaard wordt voorgelegd aan apothekers voor instemming. Reageren kan tot 25 juni.

PW24 - 15-06-2018 | door KNMP

Document acties

Vacatures
Zie jij toe op goede productie en distributie van geneesmiddelen?

Ministerie van VWS, IGJ | Utrecht

Ziekenhuisapotheker

Treant Zorggroep | Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal

Ziekenhuisapotheker-directeur

SAHZ | Haarlem

Meer…
Back to top