Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

Tsunami

Alexanderpraat

Binnenkort in uw theater: KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent bij Reporter Radio over bereidingen. Secretaris Sijtze Blaauw in Spuiten en Slikken over verslaving aan oxycodon. Dr. Ka-Chun Cheung van ons geneesmiddel-expertisecentrum bij Alberto Stegeman in Undercover in Nederland over verslavende middelen in het illegale circuit. En tot slot KNMP-directeur Léon Tinke in Haagse Lobby van WNL over geneesmiddelprijzen.

PW37 - 15-09-2017 | door Mariël Croon

Eerste lijn onder druk door toename kwetsbare ouderen

Te weinig tijd voor afgestemde zorg

De zorg in de eerste lijn staat onder druk door de toename van kwetsbare ouderen die thuis blijven wonen. Zorgverleners willen de onderlinge samenwerking verbeteren en vragen de politiek om meer tijd en aandacht voor de patiënt. Deze oproep doen organisaties in de eerste lijn, waaronder de KNMP, tijdens het EerstelijnsCafé op 7 september in Den Haag.

PW37 - 15-09-2017 | door KNMP

'Wees alert op de competenties communicatie en samenwerking'

Nieuwe herregistratie-eisen openbaar apothekers in de praktijk

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe herregistratie-eisen voor openbaar apothekers. We zijn nu tweeënhalf jaar verder, een mooi moment voor reflectie. Dat vindt ook Don Sun, apotheker van apotheek Westzijderveld: “Op de competenties communicatie en samenwerking lig ik nog flink achter.”

PW37 - 15-09-2017 | door Paul Poley

FIP-prijs voor KNMP-campagne

Apotheekzorg maatgevend voor niveau gezondheidszorg

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent nam de Pharmacy Practice Improvement Award in ontvangst voor de campagne ‘De eerste keer’. Hij deed dit tijdens de openingsceremonie van het 77ste congres van de FIP, de internationale apothekersorganisatie, op 10 september in Seoul.

PW37 - 15-09-2017 | door KNMP

KNMP lanceert twintig nieuwe iconen voor laaggeletterden

Stichting UI Online plaatst nieuwe KNMP-iconen op Voorlichtingsinstructies

De KNMP lanceert op 8 september, de dag van de Alfabetisering, twintig nieuwe medicijniconen voor laaggeletterden. Nadat de eerste twintig iconen in 2015 zijn ontwikkeld, kwamen er vanaf september 2016 veertig nieuwe iconen bij, gesubsidieerd door het ministerie van VWS. Op verzoek van Stichting Uitgifte Informatie Online (UI-Online) ontwikkelde de KNMP in de zomer van 2017 nog twintig nieuwe iconen die werden getest door laaggeletterden.

PW36 - 08-09-2017 | door KNMP

Mentornetwerk AGM van start

Hoe studenten en jonge apothekers in contact komen met ervaren beroepsgenoten

Met ruim dertig apothekers is het mentornetwerk van de sectie AGM sinds september 2017 online. Studenten en jonge apothekers die nadenken over welke richting ze kiezen, kunnen bij meer ervaren beroepsgenoten terecht voor inspiratie, advies of een stage. Via de website van de KNMP kunnen zij snel contact leggen.

PW36 - 08-09-2017 | door Dennis Mulkens

Ministeries zoeken uitweg voor geneesmiddelgebruikende automobilisten

Aangescherpte drugswet verkeersdeelname

De bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu (IenM) en van Veiligheid en Justitie (VenJ) zoeken een oplossing voor de gebruikers van medicinale opiaten, cannabis en amfetaminen die gedupeerd worden door de aangescherpte Wegenverkeerswet. Dat heeft het ministerie van IenM toegezegd aan de directie van de KNMP, die de kwestie heeft aangekaart.

PW36 - 08-09-2017 | door KNMP

Chihuahua

Alexanderpraat

Kunnen apothekers een tegenwicht bieden aan de hoge geneesmiddelprijzen door meer zelf te gaan bereiden? Kamerleden hebben ons al veelvuldig met deze vraag benaderd. Bereiden is hot. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘gekaapte’ medicijnen, zoals Camcolit, Norgalax en Slow K. Dat zijn geneesmiddelen die worden overgenomen en dan verveelvoudigd in prijs.

PW36 - 08-09-2017 | door Mariël Croon

Medicijnresten: eindelijk schot in hoofdpijndossier

Scala aan maatregelen verwacht

Eén bijwerking vind je nooit op bijsluiters van geneesmiddelen: ‘Dit middel kan schade toebrengen aan het milieu.’ Van alle resten aan pillen en poeders die we jaarlijks uitplassen, komt volgens het RIVM 140 ton in het oppervlaktewater terecht. Na jaren praten lijkt er nu zicht op een effectieve aanpak.

PW35 - 01-09-2017 | door Hans Oerlemans

KNMP-bestuur besluit tot royement C.R. Mulder

Het KNMP-bestuur heeft besloten het lidmaatschap van de heer C.R. Mulder met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reden voor het royement is een rechterlijke uitspraak, op basis waarvan de inschrijving van C.R. Mulder in het BIG-register van apothekers per 6 juli 2017 is doorgehaald. De maatregel van doorhaling is opgelegd vanwege financieel onjuist handelen.

PW35 - 01-09-2017 | door KNMP

Assortiment aan KennisTesten uitgebreid

Het assortiment aan KennisTesten is per 21 augustus 2017 uitgebreid met een test over eczeem, waardoor de informatievoorziening over eczeem in de apotheek en de behandeling ervan kan verbeteren.

PW35 - 01-09-2017 | door KNMP

AVG-brochure speciaal voor apothekers

Een AVG-brochure speciaal voor apothekers biedt informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 voor Europa van toepassing is. In de brochure staat wat er hetzelfde blijft en wat er gaat veranderen. Voor de veranderingen ontwikkelt de KNMP samen met apothekers en de huisartsenkoepels praktische tips en hulpmiddelen.

PW35 - 01-09-2017 | door KNMP

Pennywise

Alexanderpraat

Het zijn communicerende vaten, goedkope en dure geneesmiddelen. Als er voor de industrie geen droog brood meer te verdienen valt aan een generiek middel, dan halen ze dat terug bij de dure innovatieve geneesmiddelen. Dat stellen Toon van der Gronde en Toine Pieters in Plos One. Te lage generieke prijzen leiden tot monopolies en medicijntekorten, aldus de auteurs, een ongewenst bijeffect van overheidsregulering van geneesmiddelprijzen.

PW35 - 01-09-2017 | door Mariël Croon

Tienduizenden patiënten hebben baat bij MFB’s

Inventarisatie toont belang structureel combineren patiëntkenmerken

Tienduizenden patiënten hebben baat van de introductie van de Medisch Farmaceutische Beslisregel (MFB), zo blijkt uit cijfers over 2016. 40.000 gebruikers van pijnstillers zijn behoed voor een maagbloeding, 30.000 opioïdgebruikers ontliepen een verstopping, en 8.000 patiënten hadden minder kans op een bloeding.

PW 33 - 18-08-2017 | door Ilse Boekweg

De Standaarden voor Zelfzorg zijn weer up-to-date

Praktische handvatten voor apotheek, studieboek voor opleiding

De Standaarden voor Zelfzorg zijn weer volledig up-to-date. Met de achtste en herziene druk is dit standaardwerk voorzien van rijke informatie over zelfzorg. Dankzij een nieuwe vormgeving is het boekwerk zeer toegankelijk voor de lezer en makkelijk te hanteren in de apotheek.

PW 33 - 18-08-2017 | door Karen Bos

KNMP in overleg met ministerie over opiaten in verkeer

De KNMP is in overleg met het ministerie van IenM om tot een oplossing te komen voor patiënten die om medische redenen opiaten gebruiken. Door de inwerkingtreding van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer per 1 juli 2017 mogen gebruikers van morfine en medicinale cannabis niet meer autorijden.

PW 33 - 18-08-2017 | door KNMP

Apotheken in Tynaarlo stoppen met inzameling medicijnafval

Apotheken in de gemeente Tynaarlo stoppen met de inzameling van medicijnafval van patiënten. Zij betalen jaarlijks duizenden euro’s aan een particulier afvalbedrijf om het medicijnafval te verwerken. Ondanks herhaaldelijke pogingen is de gemeente niet bereid gevonden om afspraken te maken met de apotheken.

PW 33 - 18-08-2017 | door KNMP

Hogere sferen

Alexanderpraat

Nederland is als cannabiswalhalla voorbijgestreefd. Als eerste land ter wereld heeft Uruguay marihuana volledig gelegaliseerd. Ook voor recreatief gebruik. Een simpel bezoekje aan de apotheek is sinds afgelopen maand voldoende om high te worden.

PW 33 - 18-08-2017 | door Léon Tinke

HARM-wrestling in de praktijk

Thema medicatieveiligheid leeft onder apothekers

Ondanks dat apothekers de HARM-wrestlingaanbevelingen uit 2009 in grote mate opvolgden, verminderden de geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnamen niet, blijkt uit het rapport Vervolg-onderzoek Medicatieveiligheid (VM-rapport). Welke stappen zijn gezet in de apotheekpraktijk om aan de aanbevelingen te voldoen? En op welke gebieden is een inhaalslag te maken? Dit werd besproken tijdens de districtledenbijeenkomsten van mei en juni 2017.

PW 31 - 04-08-2017 | door Mart Vogel en Martina Teichert

RiFaS geeft meerdere bereidingsadviezen

Sinds kort geeft het RiFaS (Risico instrument Farmaceutische Stoffen) meerdere bereidingsadviezen. Eerder toonde de applicatie alleen de veiligste optie, wat in de praktijk niet altijd praktisch bleek.

PW 31 - 04-08-2017 | door KNMP

Document acties

Back to top