Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

Vaccineren, zelftesten en … geneesmiddelentekorten

Kwartaal in beeld: de eerste drie maanden van 2021

2021 start met veel nieuws. Apothekers en apotheken komen in beeld door hun bijdragen bij het vaccineren, de introductie van de zelftest en onvermijdelijk ... ook door de geneesmiddelentekorten. Het jaaroverzicht van KNMP Farmanco geeft andermaal aan hoe ernstig de situatie is.

PW16 - 23-04-2021 | door KNMP

Rechter: VGZ moet preferentiebeleid colecalciferol onmiddellijk stoppen

Zorgverzekeraar VGZ moet het preferentiebeleid voor colecalciferol (vitamine D) met onmiddellijke ingang buiten werking stellen. Dat blijkt uit het vonnis van de Rechtbank Gelderland van 13 april.

PW16 - 23-04-2021 | door KNMP

CBG-advieslijst onderdeel traject Verantwoord Wisselen

De advieslijst van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ‘Wisselen ongewenst’ wordt meegenomen in het vervolgtraject ‘Verantwoord Wisselen’. Daarin maken zorgpartijen, waaronder de KNMP, en het ministerie van VWS afspraken over het veilig en verantwoord wisselen van geneesmiddelen.

PW16 - 23-04-2021 | door KNMP

Wisselen ongewenst

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft een lijst opgesteld van medicijnen waarbij wisselen in het belang van de patiënt niet wenselijk is. Er kwam direct en van vele kanten kritiek op de lijst, wat er niet op had mogen staan, wat juist gemist werd, dat dit het einde van preferentiebeleid inluidt, etcetera.

PW16 - 23-04-2021 | door Peter Wognum, bestuurder KNMP

Vele apothekers kunnen een steentje bijdragen

‘Ik raad mijn collega’s aan te reageren op de vacature CFOA’

Ruim vijfhonderd collega’s zetten zich vrijwillig in voor een van de besturen, commissies en raden van de KNMP-vereniging. Zo ook Joep van den Dries, onder meer lid van de Commissie Functioneren Openbaar Apotheker (CFOA), waar sinds kort een vacature openstaat. De leden van deze commissie dragen zorg voor apothekers die kampen met disfunctioneren.

PW15 - 16-04-2021 | door Desi van Eendenburg

Openbare commentaarronde herziene norm van digitaal receptenverkeer

Apothekers kunnen tot 1 juli commentaar indienen op een herziene norm voor elektronische uitwisseling van recept- en verstrekkingsberichten. Dat meldt de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

PW15 - 16-04-2021 | door KNMP

Informatiematerialen over corona-zelftesten beschikbaar

De KNMP stelt informatiematerialen over corona-zelftesten beschikbaar voor openbaar apothekers. Deze informatiematerialen kunnen apothekers inzetten bij het verstrekken van corona-zelftesten.

PW15 - 16-04-2021 | door KNMP

‘Functie elders’

Van oudsher wordt de KNMP door velen gezien als een vereniging voor openbaar apothekers, met daarnaast een relatief kleine groep apothekers met een functie elders. Het belang van de functie elders wordt voor apothekers steeds belangrijker. Zo hebben de GGD’en van Gelderland-Zuid en Overijssel onlangs een apotheker aangesteld als vaccinatiecoördinator.

PW15 - 16-04-2021 | door Nicole Hunfeld, bestuurder KNMP

Digitale expositie over 200 jaar geneesmiddelreclames

Verken, verdiep en verbreed kennis over geneesmiddelreclames

Het virtuele Nationaal Farmaceutisch Museum heeft een nieuwe tentoonstelling: Geneesmiddel in Beeld. De expositie biedt een historische reis door de wereld van geneesmiddel­reclames, van muurkranten in de achttiende eeuw tot en met de nieuwe media van de 21ste eeuw. Ontdek op de computer, tablet of smartphone hoe de vorm, inhoud en functie van geneesmiddelreclames door de jaren heen zijn veranderd.

PW14 - 09-04-2021 | door Toine Pieters

Sectie WSO zoekt nieuwe bestuursleden

De Wetenschappelijke sectie Openbaar Apothekers (WSO) zoekt per 12 mei 2021 nieuwe bestuursleden. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen en profielschets kunnen tot 12 april reageren.

PW14 - 09-04-2021 | door KNMP

Introductie zelftest in Nederland past goed bij de apotheek

De introductie van de coronazelftest in Nederland past uitstekend bij de apotheek. Dit stelt KNMP-voorzitter Aris Prins. “Apothekers kennen dit soort testen en hebben met hun teams ervaring in het overbrengen van informatie en advies. Het is prettig dat de leverancier dit herkent en nu exclusief voor de apotheken kiest qua distributie.”

PW14 - 09-04-2021 | door KNMP

Omeprazol suspensie

Al jaren hebben we de beschikking over een suspensie met omeprazol. Een uitstekend preparaat, bijvoorbeeld voor kinderen die een lage dosering krijgen, verkrijgbaar via enkele bereidingsapotheken.

PW14 - 09-04-2021 | door Reinier Bax, bestuurslid KNMP

Interacties op Kennisbank op andere plek te vinden

Interacties vindbaar via ‘Medisch Farmaceutische Beslisregels’

De klassieke bewakingsstructuur op interacties in de G-Standaard kwam in november 2020 te vervallen. De G-Standaard levert sindsdien alleen nog interactiebewaking op basis van de Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). Dit betekent ook dat interacties op een andere plek staan op de KNMP Kennisbank. Maar waar zijn de interacties precies terug te vinden?

PW13 - 02-04-2021 | door Marleen Journée-Gilissen

Eerste zelftesten corona half april bij apotheken

De eerste zelftesten komen vanaf half april geleidelijk beschikbaar in apotheken, drogisterijen en supermarkten, verwacht demissionair minister Hugo de Jonge (VWS). Hij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

PW13 - 02-04-2021 | door KNMP

Kwaliteitsindicatoren 2020: zes relevante zaken

Openbaar apothekers en apothekers die dienst- of instellingsapotheken beleveren kunnen vanaf 6 april weer aan de slag met het invullen van de kwaliteitsindicatoren. Het is belangrijk om daarbij op de volgende zes zaken te letten.

PW13 - 02-04-2021 | door KNMP

Lentekriebels

Afgelopen maanden zijn de weersomstandigheden zeer veranderlijk gebleken. Ik heb sneeuwbalgevechten bij -15°C gehouden en een week later zat ik in een T-shirt van de zon te genieten. De lentekriebels maakten zich van mij meester. En deze kriebels verdwenen net zo snel toen de temperatuur weer daalde en de regen zich aandiende.

PW13 - 02-04-2021 | door Sijtze Blaauw, bestuurslid KNMP

SFK-rapportage angina pectoris in nieuw jasje

De rapportage Angina pectoris van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) heeft een nieuwe vormgeving. In één oogopslag biedt deze nu alle overzichten met patiëntenselecties, indicatoren en FTO-overzichten. Ook zijn de grafieken en gegevens makkelijk te exporteren voor onder meer presentaties of een FTO. Andere SFK-rapportages volgen.

PW12 - 26-03-2021 | door Desi van Eendenburg

Apothekers kunnen zich inschrijven voor VJA-zichtbaarheidscampagne

Apothekers kunnen zich kosteloos inschrijven voor deelname aan de zichtbaarheidscampagne van de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA). De campagneweek ‘Wat kan de apotheker voor jou betekenen?’ vindt plaats van 31 mei tot en met 6 juni 2021.

PW12 - 26-03-2021 | door KNMP

PBM-regeling voor verstrekking medische mondneusmaskers

Apothekers kunnen via een regeling voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) medische mondneusmaskers verstrekken aan mantelzorgers en PGB-gefinancierde zorgverleners.

PW12 - 26-03-2021 | door KNMP

Doe mee!

Nu de nationale verkiezingen achter ons liggen is het de hoogste tijd om stil te staan bij de verenigingsdemocratie binnen de KNMP. Ook bij ons valt er iets te kiezen, want zowel in het bestuur als binnen de secties LOA, WSO en AGM komen er dit jaar bestuurszetels vacant.

PW12 - 26-03-2021 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Document acties

Back to top