Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

Combiconsult met praktijk­verpleegkundige voor betere zorg

Positieve reacties voor implementatieonderzoek

Het combiconsult beoogt de kwaliteit van zorg, betrokkenheid van de patiënt bij zijn behandeling en samenwerking tussen zorgprofessionals te verbeteren. “Het probleem is dat apothekers patiënten vaak te weinig zien om hun kennis over geneesmiddelen om te zetten in beter geneesmiddelgebruik”, aldus Valérie Meijvis van SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy.

PW46 - 17-11-2017 | door KNMP

Reprise ‘Wijs met medicijnen’ voorziet in behoefte senioren

“Gewoon al je medicijnen door midden delen. Dan doe je er twee keer zo lang mee en ben je een stuk goedkoper uit. Ik doe dat al jaren zo en voel me prima!” Dat zegt een van de bezoekers triomfantelijk tijdens de aftrap van de KNMP-campagne ‘Wijs met Medicijnen’ in de Drentse gemeente Een. Samen met seniorenorganisatie KBO-PCOB organiseert de KNMP de bijeenkomsten, waarbij dit keer apotheker René Kuipers spreekt over ouderen en medicijngebruik.

PW46 - 17-11-2017 | door KNMP

KNMP ziet in RVS-rapport pleidooi voor de bereidend apotheker

Apothekers kunnen door geneesmiddelen te bereiden een tegenwicht bieden aan te dure geneesmiddelen. Dit stelt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent bij de aanbieding van het advies ‘Beter, sneller, goedkoper’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) aan minister Bruno Bruins voor medische zorg.

PW46 - 17-11-2017 | door KNMP

Kontzak

Alexanderpraat

Wat maakt vrouwen het gelukkigst? Een van de gevaarlijke, grote levensvragen. Zijn het schoenen of tassen? Ik wil niet de dames de kost geven die een uitpuilende schoenencollectie hebben opgebouwd. Waar je ook kijkt in hun garderobe: schoenen – schoenen – en nog eens schoenen. En als je het vraagt, kosten ze allemaal evenveel. Allemaal voor de helft van de prijs! Daarvoor kon je ze niet laten staan.

PW46 - 17-11-2017 | door Léon Tinke

‘Toch weer een onnodige dialyse voorkomen!’

Transmuraal online overleg door jonge apothekers via Siilo

De jonge apothekers, verenigd in JongNVZA en VJA, gebruiken sinds de zomer Siilo voor transmuraal overleg. Sinds de introductie van het Siilo-netwerk van de KNMP dijt de transmurale, digitale werkgroep gestaag uit. Ideaal voor casuïstiek.

PW46 - 17-11-2017 | door Ilse Oranje

Informatie over deelbaarheid tabletten onder de knop

Ruimere keus uit alternatieven in Oralia VTGM op instigatie van apothekers

Strips tegen het licht houden om te zien of er een breukstreep op de tabletten zit: het hoeft niet meer. Het vernieuwde Oralia VTGM, het KNMP Kennisbank-bestand over orale geneesmiddelen voor patiënten met slikproblemen of een voedingssonde, bevat nu deze informatie.

PW46 - 17-11-2017 | door KNMP

Thema: Automatisering als katalysator van verandering

Farmaceutisch Historische Dag

PW45 - 10-11-2017 | door KNMP

Van Roosmalen: ‘Vrijdagavond recept wijzigen kan met Siilo’

1500 KNMP-leden ontvangen urgent nieuws via KNMP-netwerk op Siilo

De 1500 apothekers die zijn aangesloten op het KNMP-netwerk op Siilo ontvangen realtime informatie over recalls en ander breaking news. Daarnaast kunnen ze elkaar hier makkelijk vinden. En contact leggen met 30.000 artsen en andere zorgprofessionals, na controle van ID en BIG.

PW45 - 10-11-2017 | door Ilse Oranje

Een geleidelijke transitie gewenst voor de komende jaren

KNMP in overleg met leden tijdens BIO-Meeting en DLB’s

De Nederlandse apothekers hebben de afgelopen jaren gezamenlijk enorm veel bereikt, maar ze staan voor de nodige uitdagingen nu nieuwe vergrijzingsgolven opdoemen. Hoe vervolgt de openbare farmacie haar weg? En welke keuzes liggen voor? Een geleidelijke transitie lijkt gewenst.

PW45 - 10-11-2017 | door Dennis Mulkens

‘Overdracht medicatiegegevens in de keten’ gereed

De KNMP heeft als betrokken partij op 1 november 2017 van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) de definitieve leidraad ‘Overdracht Medicatiegegevens in de keten’ ontvangen. De voortgang van de herziening van de richtlijn uit 2008 stagneerde juni 2017. Na vervolgoverleg is er nu een leidraad.

PW45 - 10-11-2017 | door KNMP

Rol apothekers bij euthanasie belicht in de Tweede Kamer

Katja Kok, vicevoorzitter van de KNMP, heeft de rol van apothekers bij euthanasie belicht in de Tweede Kamer. Dit deed zij tijdens een rondetafelgesprek over euthanasie op maandag 30 oktober 2017, ge­organiseerd door de Vaste Kamercommissie VWS.

PW45 - 10-11-2017 | door KNMP

Framing and shaming

Alexanderpraat

Breaking news in de gayscene: de hiv-preventiepil PrEP is sinds begin deze maand verkrijgbaar tegen een prijs die 80 procent lager is dan het oorspronkelijke merkproduct. Niet 550 euro per maand, maar 99,50 per maand gaan de nieuwe generieke pillen kosten. Het patent op het specialité is deze zomer verlopen.

PW45 - 10-11-2017 | door Mariël Croon

9 en 10 november: Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen 2017 van de NVZA

Programma donderdag 9 november

PW44 - 03-11-2017 | door KNMP

Afwijken inherent aan richtlijn

Routeplan Professionele Standaard

In honderd procent van de gevallen de aanbevelingen van richtlijnen opvolgen, leidt niet altijd tot de beste zorg. “De keuze voor een behandeling maakt de zorgverlener samen met de patiënt”, zegt Rob Dijkstra, voorzitter van het NHG. “Gebruik de richtlijnen daarbij als kader.”

PW44 - 03-11-2017 | door Linda de Graaf

Vergoeding apotheek­bereidingen 2018 bekend

De zorgverzekeraars hebben bekendgemaakt welke (doorgeleverde) apotheekbereidingen zij vanaf 1 januari 2018 vergoeden en welke niet.

PW44 - 03-11-2017 | door KNMP

‘KNMP in je kontzak’ voor breaking news en zorgoverleg

De KNMP introduceert op 1 november een ledennetwerk op de beveiligde zorg-app Siilo, om intercollegiaal overleg binnen de zorgketen te bevorderen. Het netwerk dient bovendien om de leden snel en actueel op de hoogte te houden van urgente zaken zoals recalls en breaking news.

PW44 - 03-11-2017 | door KNMP

StiPCO-deelname hoger in 2017

In eerste maanden van het jaar significant meer evaluaties ingevuld

De StiPCO-deelname in het eerste halfjaar van 2017 overtreft die van dezelfde periode vorig jaar. Het belang van zelfreflectie is geland. Dit blijkt uit cijfers over de eerste helft van dit jaar.

PW44 - 03-11-2017 | door Karen Bos

Aris Prins: ‘Siilo handig voor uitwisseling labwaarden’

Beveiligde messenger app Siilo faciliteert intercollegiaal overleg

De KNMP stuurt voortaan breaking news en urgente informatie via de beveiligde zorg-app Siilo naar haar leden, mits ze daar zijn aangesloten op het besloten netwerk. Die kunnen bovendien andere zorgverleners vinden. ‘KNMP in je kontzak’ bevordert intercollegiaal overleg binnen de zorgketen.

PW44 - 03-11-2017 | door Leanne Zuur

Gegijzeld

Alexanderpraat

Hoe zou dat voelen? Dat je gegijzeld wordt door je ziekte. Dat je levensverwachting niet verder reikt dan een leeftijd waarop je eigenlijk op de top van je kunnen zou moeten zijn. Je dag in dag uit de energie uit je lijf voelt vloeien. Het leven een aaneenschakeling is van afscheid nemen. Afscheid nemen van dat wat je lief is. Afscheid nemen van je dromen tot dat wat doodgewoon is.

PW44 - 03-11-2017 | door Léon Tinke

KNMP bouwt mee aan Holocaustmonument

Het Auschwitz Comité werkt aan een Holocaustmonument dat in 2018 aan de Weesperstraat in Amsterdam wordt onthuld. Op het monument staan ook de namen van omgekomen Joodse apothekers, onder wie Ephraim Izaäk Levie Rosenbaum.

PW43 - 27-10-2017 | door Marga Beesemer en Jan Trooster

Document acties

Vacatures
Projectapotheker

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Apotheker Bereidingen en VTGM

Radboudumc Nijmegen

Beherend apotheker

IHCH pharmacy | Den Haag

Meer…
Back to top