Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Verwachting bij pijn en jeuk

PW10 - 06-03-2018
Vanwege mogelijke bias zijn verwachtingen van patiënten van belang in de kliniek en bij interpretatie van onderzoek. In een webenquête vroegen Peerdeman et al. hoe 508 Nederlandse patiënten dachten over toedieningswijzen voor pijn- en jeukmedicatie.
Verwachting bij pijn en jeuk

Effectiviteit bij pijn, snelle en lange werking, maar ook angst en hoge kosten verwachtte men vooral van injecties; effectiviteit bij jeuk, veiligheid en gebruiksgemak werden verwacht van lokale toediening; bij orale medicatie stonden bijwerkingen op de voorgrond. [Eur J Pain. 2017 Dec 20. online.]

Document acties

Back to top