Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Klacht IVM tegen elf afslankklinieken voor reclame obesitasmedicatie

PW20en21 - 08-05-2023
Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft een klacht ingediend bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tegen elf afslankklinieken die reclame maken voor obesitasmedicijnen. Volgens het IVM is dit potentieel gevaarlijk voor de gezondheid van patiënten.
Klacht IVM tegen elf afslankklinieken voor reclame obesitasmedicatie

Uit onderzoek van het IVM blijkt dat elf klinieken in Nederland reclame maken voor geneesmiddelen tegen obesitas als onderdeel van hun afslankprogramma’s. Dit is in strijd met de Nederlandse Geneesmiddelenwet en de reclamerichtlijnen, die bepalen dat reclame voor receptgeneesmiddelen verboden is. Daarnaast is de reclame, volgens het IVM, veelal eenzijdig, onvolledig en deels misleidend. Zo maken de klinieken gebruik van testimonials van ‘tevreden patiënten’, bijvoorbeeld op hun Instagrampagina’s.

Ook ontbreekt informatie over de duur van de behandeling, de kosten en vergoeding en de onduidelijkheid over de langetermijneffecten en het effect van stoppen met de middelen: binnen een jaar is dan 65% van de verloren kilo’s weer terug. Bovendien is één van de medicijnen niet geregistreerd voor gebruik bij obesitas, en het aanprijzen van off-labelgebruik van receptgeneesmiddelen is al helemaal uit den boze, benadrukt het IVM.

Interacties

Het aanprijzen van receptmedicatie door afslankklinieken is potentieel gevaarlijk voor de gezondheid van patiënten, omdat de middelen interacties hebben met andere medicijnen of bijwerkingen veroorzaken, stelt het IVM. Het onjuist en onnodig gebruiken van deze geneesmiddelen leidt daarnaast inmiddels tot tekorten, waardoor bijvoorbeeld diabetespatiënten moeten overschakelen naar andere medicijnen. 

Regelgeving

Het IVM hoopt dat deze klacht leidt tot actie van de inspectie en dat de afslankklinieken hun praktijken zullen aanpassen om te voldoen aan de Nederlandse regelgeving. Het instituut benadrukt dat patiënten altijd goed geïnformeerd moeten worden over hun behandeling en dat het voorschrijven van geneesmiddelen alleen mag gebeuren door een arts die hiervoor bevoegd is.

Document acties

Back to top