Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

SWAB raadt gebruik (hydroxy)chloroquine af bij COVID-19

06-05-2020
Het off-label voorschrijven van chloroquine en hydroxychloroquine bij COVID-19-patiënten wordt afgeraden, omdat onderzoeken consistent geen of potentieel weinig klinisch effect laten zien, terwijl relevante QT-afwijkingen wel frequent kunnen optreden. Dit staat in de nieuwste versie van het COVID-19-behandeladvies van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB).
SWAB raadt gebruik (hydroxy)chloroquine af bij COVID-19

Volgens de SWAB kan toediening van chloroquine (CQ) en hydroxychloroquine (HCQ) alleen in een onderzoeksetting overwogen worden. “Daarbij kan een optimaal dosisadvies worden gehanteerd en alleen dan kan een patiëntenpopulatie zonder cardiale risicofactoren geselecteerd worden in een vroeg stadium van ziekte", aldus het behandeladvies. Alleen een geprotocolleerde behandeling maakt systematische registratie mogelijk van microbiologische en klinische uitkomsten en bijwerkingen. “Dat ontbreekt nu in de ongecontroleerde observationele onderzoeken.”

Vanwege het verhoogde risico op geleidingsstoornissen wordt gebruik van genoemde middelen bij ic-patiënten in een ernstig stadium van ziekte in het geheel ontraden, omdat bij hen frequent myocardschade en aritmie door de COVID-19-infectie wordt aangetoond. Het risico is in dit geval veel groter dan een eventueel voordeel, aldus de SWAB.  

“Zolang niet duidelijk is of HCQ en CQ farmacologische activiteit hebben als antiviraal middel bij COVID-19, wordt het empirisch gebruik bij risicogroepen, het profylactisch gebruik of het gebruik als post-expositie profylaxe in de gezondheidszorg ontraden."

Ga voor de actuele adviezen naar de website van SWAB.

Document acties

Back to top