Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

´Leids onderzoek veelbelovend voor farmacogenetica´

PW30en31 - 22-07-2021
Wetenschappers van het LUMC zijn er met behulp van machine learning in geslaagd de enzymactiviteit van CYP2D6 nauwkeuriger te voorspellen. Met deze continue schaal kan een aanzienlijk groter deel van de variabiliteit in enzymactiviteit worden verklaard (79%) dan met de gangbare methode (54%).
´Leids onderzoek veelbelovend voor farmacogenetica´

Voor geneesmiddelen die door CYP2D6 gemetaboliseerd worden kan hierdoor veel nauwkeuriger worden voorspeld welke dosering een patiënt nodig heeft voor een optimale behandeling. Veelbelovend voor de toekomst van farmacogenetica, noemt apotheker en onderzoeker Maaike van der Lee deze uitkomst.  

“De toepassing van een continue schaal in farmacogenetica is vrij nieuw”, zegt Van der Lee, werkzaam bij de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie van het LUMC. “Voor zover wij weten is dit slechts één keer eerder uitgevoerd met behulp van in vitro data. Onze huidige studie is de eerste studie die klinische data gebruikt om een dusdanig model te ontwikkelen en te valideren.”

Een van de belangrijkste genen in farmacogenetica is het CYP2D6-gen welke codeert voor het CYP2D6-enzym. CYP2D6 is betrokken bij het metabolisme van 20-30% van de veel voorgeschreven medicatie.  

Door sequencing van het CYP2D6-gen konden in deze studie naast de meest voorkomende varianten ook zeldzame varianten worden meegenomen bij het voorspellen van de CYP2D-fenotypes.  Hierdoor kan aanzienlijk meer variabiliteit in enzymactiviteit worden verklaard.

Tamoxifen-gebruikers

In deze studie, waar naast het LUMC ook het Catharina ziekenhuis in Eindhoven, het UZ Leuven en het Karolinska institutet in Stockholm bij betrokken waren, is gekeken naar een cohort van 561 individuen die tamoxifen (een CYP2D6-substraat) gebruikt hebben. De omzetting van tamoxifen is gebruikt als maat voor CYP2D6-enzymactiviteit (specifiek de omzetting van desmethyltamoxifen in endoxifen).

In het cohort van 561 individuen kon het conventionele categoriale model 54% van de CYP2D6-activiteit verklaren, het neurale netwerk 79%. “Dit is een aanzienlijke verbetering van de verklaarde variabiliteit”, aldus Van der Lee.

(Maaike van der Lee’s artikel Toward predicting CYP2D6-mediated variable drug response from CYP2D6 gene sequencing data is te vinden op:https://stm.sciencemag.org/content/13/603/eabf3637 )

Document acties

Back to top