Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2023

Verhoogd risico op tuberculose bij longkankermedicijn Gavreto
Bij patiënten met een specifieke vorm van longkanker die het geneesmiddel Gavreto (pralsetinib) krijgen, komt soms tuberculose voor. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), dat artsen adviseert patiënten voor de start van de behandeling op tuberculose te testen.
Risdiplam toegelaten tot verzekerd pakket zorgverzekering
Het geneesmiddel risdiplam (Evrysdi), voor de behandeling van spinale musculaire atrofie (SMA), wordt per 1 juli toegelaten tot het verzekerd pakket. VWS-minister Ernst Kuipers heeft met de leverancier een akkoord bereikt over een acceptabele prijs voor een behandeling.
Brocacef Groep neemt 19 apotheken over van Medsen
Brocacef Groep koopt 19 van de 43 Medsen-apotheken van eigenaar Ceban Pharmaceuticals dat de bereidingsactiviteiten overneemt van Brocacef Ziekenhuisfarmacie. De bedrijven wachten nog op goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
36% van patiënten krijgt slaapmiddel langer dan aanbevolen
In het vierde kwartaal van 2022 kreeg 36% van de nieuwe gebruikers van slaapmiddelen voor meer dan twintig dagen slaapmedicatie afgeleverd. Ook bisfosfonaten en urologische spasmolytica worden soms te lang gebruikt, blijkt uit onderzoek van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
Zorgen over kwaliteit medicijnen Indiase fabrikant Intas
Uit inspecties blijkt dat de Indiase geneesmiddelenfabrikant Intas Pharmaceuticals niet voldoet aan de richtlijnen van Good Manufacturing Practice (GMP). Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is op dit moment nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor Nederland en Europa.
Bereiding talksuspensie van de markt na ernstige longklachten
In ziekenhuizen bereide talksuspensies voor pleurodese kunnen ernstige longklachten veroorzaken, blijkt uit meldingen die Bijwerkingencentrum Lareb heeft ontvangen. In overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de ziekenhuisapotheken zijn deze producten van de markt gehaald.
Oproep aan Kamer: opt-out-systeem voor de zorg
Zorgverleners moeten altijd medicatiegegevens van patiënten kunnen uitwisselen, tenzij een patiënt expliciet aangeeft dit niet te willen. Die oproep voor een opt-out-systeem doen Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in een brief aan de Tweede Kamer.
Meer patiënten voor acute aandoening naar huisarts
Huisartsen registreerden in 2022 meer acute aandoeningen dan in voorgaande jaren. Dit waren met name huidproblemen, zoals schurft, en luchtwegklachten. Ook werd vaker naar de tweede lijn verwezen dan vóór corona, en de stijging in aantal verwijzingen naar psychiatrie houdt aan. Dat blijkt uit de jaarcijfers huisartsenzorg van het Nivel.
Tweede Kamer stemt voor opt-out in acute zorg
Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil het uitwisselen van actuele medicatieoverzichten in de spoedeisende zorg mogelijk maken. Een motie hierover van Kamerleden Wieke Paulusma (D’66) en Judith Tielen (VVD) is gisteren aangenomen.
Kwart 80-plussers gebruikt medicijnen met valrisico
Vorig jaar gebruikte 23% van de geneesmiddelgebruikers van 80 jaar en ouder twee of meer geneesmiddelen die het risico op vallen verhogen. 2% gebruikt zelfs vier of meer van deze middelen. Dat blijkt uit de Monitor Voorschrijven Huisartsen van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
Albert Bakker (1934-2023) overleden
Albert Bakker is op 17 juni op 89-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Den Helder. Bakker was onder meer openbaar apotheker, hoogleraar Beroepsuitoefening van de apotheker in de gezondheidszorg aan de Universiteit Utrecht, lid van het KNMP-bestuur en medeoprichter van PRISMA. “Hij liep mee in de voorhoede van de farmacie.”
Uitbreiding heruitgifte oncolytica naar tien ziekenhuizen
Het onderzoeksproject van het Radboudumc tegen medicijnverspilling krijgt een landelijk vervolg en wordt uitgebreid naar tien extra ziekenhuizen, waaronder alle UMC’s. De ziekenhuizen gaan dure overgebleven orale oncolytica inzamelen en opnieuw uitgeven.
Effectieve astmabehandeling bij zwangerschap continueren
Artsen kunnen een effectieve astmabehandeling bij een zwangere vrouw continueren. Dit staat in de nieuwe richtlijn Astma en zwangerschap van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose.
Mirikizumab effectief bij colitis ulcerosa
Het nieuwe medicijn mirikizumab is effectief voor de behandeling van matige tot ernstige colitis ulcerosa. Bij de helft van de patiënten houdt de ziekte zich rustig en het middel is veilig met weinig bijwerkingen. Dat blijkt uit een studie van Amsterdam UMC en onderzoekers wereldwijd.
Nieuwe doordrukstrip Jakavi kan verwarring geven
Door een fout achterop de nieuwe doordrukstrip van het geneesmiddel Jakavi kan verwarring ontstaan bij het innemen. De bedrukking met de dagen van de week staat niet recht boven de tabletten. Dat meldt Bijwerkingencentrum Lareb.
Meer doelbewuste overdoseringen medicijnen door jongeren
Het aantal doelbewuste overdoseringen met medicijnen door jongeren van 13 tot 17 jaar is de afgelopen twee jaar sterk toegenomen. Paracetamol en ibuprofen werden het vaakst ingenomen. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), dat samen met de Universiteit Utrecht een onderzoek start naar de mentale gezondheid van jongeren.
CBG: indeling afleverstatus zelfzorg blijft hetzelfde
De indeling van de afleverstatus van zelfzorgmedicijnen zoals NSAID’s, melatonine en laxeermiddelen verandert niet. Ook biedt digitale voorlichting mogelijkheden om goed gebruik te bevorderen. Dat concludeert medicijnautoriteit CBG op basis van onderzoek naar de indeling van zelfzorgmiddelen.
Bijwerkingen na overstap van Ozempic naar Rybelsus
Door een tekort aan semaglutide-injecties van Ozempic moeten gebruikers soms overstappen op semaglutide-tabletten van Rybelsus. Misselijkheid en buikpijn zijn volgens Bijwerkingencentrum Lareb daarbij de meeste gemelde klachten.
NHG: chlooramfenicol-oogdruppels niet bij jonge kinderen
Behandelaars moeten chlooramfenicol-oogdruppels terughoudend toepassen bij kinderen onder de 2 jaar, geeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) aan in de aangepaste Standaard Rood oog en oogtrauma. De oogdruppels bevatten boorzuur in wisselende concentratie, met mogelijk een negatief effect op de vruchtbaarheid.
CBS: uitgaven aan geneesmiddelen stijgen met 7%
De kosten voor geneesmiddelen die al dan niet op recept via apotheken, drogisterijen en supermarkten worden verkocht zijn in 2022 met 7% gestegen. De totale zorguitgaven zijn vorig jaar met 1,2% toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
CBG start proef met elektronische bijsluiter
Medicijnautoriteit CBG start een proef om een elektronisch formaat van productinformatie (ePI) voor geneesmiddelen te creëren. Het doel is de toegang tot en de gebruiksvriendelijkheid van medicijninformatie, zoals de patiëntenbijsluiter, te verbeteren en bijwerkingen en interacties te benadrukken.
Meldingen van zelfmoordgedachten en zelfverwonding bij GLP-1-agonisten
De Europese geneesmiddelenbewakingscommissie PRAC doet onderzoek naar het risico op zelfmoordgedachten en zelfverwonding bij gebruik van GLP-1-agonisten. Aanleiding zijn zeker 150 meldingen die binnenkwamen bij Europese geneesmiddelautoriteiten.
LUMC ontdekt nieuwe behandeling tegen vorm van leverontsteking
Onderzoekers van het LUMC hebben een nieuwe behandeling tegen de dodelijke, niet-alcoholische leverontsteking (NASH) ontdekt. Zij zijn erin geslaagd een stofje te ontwikkelen dat leidt tot verhoging van een lichaamseigen LXR-agonist in de lever, waardoor wel de ontsteking wordt geremd, maar niet de vetaanmaak wordt gestimuleerd.
ACM legt regels vast voor hulp bij contractonderhandelingen
Brancheorganisaties in de zorgsector mogen hun leden bijstaan in individuele onderhandelingen over zorgcontracten, maar mogen geen concurrentieverstorende adviezen en informatie geven. Dat staat in de concept-leidraad Brancheorganisaties en zorgcontractering van de Autoriteit Consument&Markt (ACM), waarop betrokken partijen de komende weken kunnen reageren.
Meer gewichtsverlies met combinatie medicatie en GLI
Naast een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) ook middelen als semaglutide, liraglutide, naltrexon/bupropion of orlistat inzetten, is effectiever om het gewicht van mensen met obesitas omlaag te brengen dan alleen een GLI. Dat stelt de herziene richtlijn Overgewicht en obesitas bij volwassenen die onlangs is gepubliceerd.
Kuipers zoekt steun in Europa voor heruitgifte geneesmiddelen
Minister Ernst Kuipers van VWS wil in Europa het gesprek aangaan over de huidige Europese wetgeving die alle vormen van heruitgifte van geneesmiddelen tegenhoudt. De minister vraagt zich in een brief aan de Europese Commissie af of de beperkingen nog wel van deze tijd zijn, gezien uitdagingen als geneesmiddeltekorten en hoge zorguitgaven.
Europese autoriteiten in actie om schaarste antibiotica te voorkomen
Om te voorkomen dat er deze herfst en winter tekorten ontstaan aan essentiële antibiotica tegen luchtweginfecties moeten fabrikanten nu al worden aangespoord de productie op te voeren. Ook moeten vraag en aanbod gemonitord worden en moet hamsteren worden afgeraden, omdat daardoor tekorten kunnen ontstaan of verergeren. Die aanbevelingen doen de Europese Commissie, de Heads of Medicine Authorities (HMA) en het Europees Medicijn Agentschap (EMA).
Zorginstituut gaat meer dan 50 behandelingen herbeoordelen
Enkele dure geneesmiddelen die aanvullend worden gegeven bij de behandeling van verschillende vormen van kanker moeten worden herbeoordeeld, vindt Zorginstituut Nederland (ZIN). Nationaal en internationaal bestaan er twijfels of deze zogeheten PARP-remmers iemands levensduur echt verlengen. Het ZIN gaat de komende twee jaar meer dan vijftig behandelingen, geneesmiddelen en hulpmiddelen tegen het licht houden.
Friese ziekenhuizen zetten plaszak in tegen watervervuiling
Om te voorkomen dat contrastvloeistof in het rioolwater terechtkomt, krijgen patiënten van de vier Friese ziekenhuizen die een CT-scan met contrastvloeistof hebben gehad voortaan een speciale plaszak mee naar huis. Dit is onderdeel van een uitgebreid pakket aan duurzaamheidsmaatregelen van de ziekenhuizen.
‘Standaardisatie nodig in strijd tegen antibioticaresistentie’
Wereldwijd moet er een standaardisatie komen voor het uiterlijk van antibiotica en moeten gebruikers betere informatie krijgen. Daardoor kan verkeerd gebruik worden teruggedrongen en antibioticaresistentie worden tegengegaan, menen onderzoekers van het Radboudumc.
ZIN: Sibnayal niet opnemen in het GVS
Het combinatiepreparaat kaliumcitraat en kaliumwaterstofcarbonaat (Sibnayal) voor de behandeling van distale renale tubulaire acidose (dRTA), hoeft niet te worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dit adviseert Zorginstituut Nederland (ZIN) de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
NHG: metronidazol veilig bij zwangere met SOA
Vrouwen met de SOA trichomonas vaginalis kunnen veilig metronidazol gebruiken. Dit blijkt uit de gedeeltelijk herziene NHG-Standaard Het soa-consult.
Metformine inzetbaar voor gewichtsreductie bij PCOS
Metformine is in combinatie met leefstijladviezen inzetbaar bij vrouwen met Polycysteus Ovarium Syndroom (PCOS). Dit is beschreven in de herziene richtlijn Polycysteus Ovarium Syndroom van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).
GnRH-agonisten alleen voor beperkte groep vrouwen met PMS
Artsen zouden gonadoreline-agonisten niet standaard moeten inzetten bij vrouwen met het premenstrueel syndroom (PMS). Dit stelt de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) in de herziene richtlijn. Het is nog te onduidelijk wat de effecten zijn.
Waarschuwing voor afslankthee met sibutramine en sildenafil
In de afslankthee FXSLIM Lady&Man zijn sibutramine en sildenafil aangetroffen, stoffen die verboden zijn in levensmiddelen. Consumenten die deze afslankthee gebruiken, kunnen last krijgen van hoge hartslag en hoofdpijn, waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Benralizumab geeft verbetering na gebruik mepolizumab
Bij verminderde werkzaamheid van mepolizumab kunnen patiënten met ernstig astma meer effect hebben van het omzetten van dit geneesmiddel naar benralizumab. Dat concluderen onderzoekers op basis van een kleinschalige observationele cohortstudie, meldt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.
Bariatrische chirurgie effectief bij hiv-patiënt met obesitas
Bariatrische chirurgie is een geschikte procedure voor patiënten met hiv en obesitas: 85% van de patiënten heeft minstens 20% gewichtsverlies. Ook daalt het aantal geneesmiddelen met de helft. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboudumc.
Vergoeding voor kankermedicijnen entrectinib en larotrectinib
De medicijnen entrectinib (Rozlytrek) en larotrectinib (Vitrakvi), voor de behandeling van patiënten met solide tumoren met NTRK-genfusie, kunnen worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland (ZIN).
Standaard tromboseprofylaxe af te raden bij obese vrouwen na bevalling
Tromboseprofylaxe is niet altijd noodzakelijk bij obese vrouwen na een natuurlijke bevalling. Dit staat in de vernieuwde richtlijn Zwangerschap bij obesitas van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).
IGJ: uitwisselen methotrexaat tijdelijk toegestaan
Door een tijdelijk tekort mogen ziekenhuisapotheken het geneesmiddel methotrexaat, voor onder andere de behandeling van kanker, reuma en psoriasis, onderling uitwisselen. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bepaald.
Eén op de vijf patiënten mijdt zorg door te hoge kosten
Ruim één op de vijf patiënten heeft vorig jaar zorg gemeden of uitgesteld omdat ze het niet kunnen betalen. Vooral mondzorg (45%), fysiotherapie (23%) en medicijnen (11%) werden vaak gemeden. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder bijna tienduizend patiënten.
Intravitreaal bevacizumab eerste keus bij maculadegeneratie
Intravitreaal bevacizumab is het middel van eerste keus bij de behandeling van de oogaandoening neovasculaire leeftijdsgebonden maculadegeneratie (nLMD). Dit staat beschreven in de herziene richtlijn Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie (LMD).
Nieuwe instructies pen Simponi na prikongevallen
Na prikongevallen, verbogen naalden en het niet goed functioneren van de voorgevulde pen heeft de fabrikant van de Simponi SmartJect (golimumab) 50 mg en 100 mg de gebruiksinstructies aangepast. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
Voorschrijven zware pijnstillers door huisartsen blijft stabiel
Het aantal patiënten dat opioïden voorgeschreven kreeg in de huisartsenpraktijk of de huisartsenpost is in 2022 ongeveer gelijk gebleven met de jaren ervoor. In huisartsenposten kregen jongere volwassenen verhoudingsgewijs vaker opioïden dan in de huisartsenpraktijk. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.
'Sluis voor dure medicijnen zorgt voor meer gezondheid'
Het gecontroleerd toelaten van de duurste geneesmiddelen tot het basispakket bespaart kosten en beperkt de verdringing van andere ziekenhuiszorg. Ook levert deze zogeheten sluisprocedure meer gezondheidswinst op. Dat blijkt uit onderzoek van Equalis, in opdracht van het Zorginstituut Nederland (ZIN).
Meldingen bijwerkingen producten met fyto-oestrogene werking
Kruidenproducten en voedingssupplementen met fyto-oestrogene werking veroorzaken bijwerkingen, zoals maag-darmklachten en huidklachten. Dat blijkt uit onderzoek naar meldingen van Bijwerkingencentrum Lareb.
Mogelijk geen bijsluiter in verpakkingen van Hemlibra
In sommige verpakkingen van Hemlibra (emicizumab) ontbreekt mogelijk de bijsluiter. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert zorgverleners de verpakkingen te controleren en als het nodig is zelf de (digitale) bijsluiter aan patiënten mee te geven.
Ondanks grotere uitstroom meer werknemers in de zorg
In zorg en welzijn zijn er 21.000 werknemers bijgekomen tussen het eerste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van dit jaar. De uitstroom is vanaf het midden van 2021 sneller toegenomen dan de instroom, maar per saldo nam het aantal werknemers nog steeds toe. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Huisartsen volgen vaker formularium bij voorschrijven
Huisartsen schrijven vaker geneesmiddelen voor volgens een formularium en minder vaak geneesmiddelen die geen plaats hebben in de huisartsenzorg. Dat blijkt uit een vijfjarig onderzoeksprogramma dat Nivel heeft uitgevoerd in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).
Farmanco: omzetten Plenadren naar Efmody niet wenselijk
Plenadren-tabletten 5 mg en 20 mg met gereguleerde afgifte (MGA) kunnen niet worden omgezet naar Efmody-capsules (MGA). Deze producten zijn niet uitwisselbaar. Dat meldt KNMP Farmanco.
WHO lanceert strategie voor digitale gezondheidszorg
Om de implementatie te versnellen van digitale gezondheidszorg lanceert de Wereldgezondheidszorgorganisatie (WHO) tijdens de komende G20-top in India een mondiaal initiatief. Digitale interventies verbeteren de gezondheid en stellen zorgverleners in staat hoogwaardige zorg te bieden.
Positief advies over vergoeding van midazolam
Oromucosale toediening van midazolam (Midazolam Xiromed), voor de behandeling van epilepsie, kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat adviseert het Zorginstituut Nederland de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Zorginstituut: aanpak hart- en vaatziekten moet veranderen
Bij het voorkomen van hart- en vaatziekten moet het ondersteunen van patiënten bij gezond blijven veel meer centraal komen te staan. Leefstijladviezen leiden zelden tot gedragsverandering. Dat concludeert het Zorginstituut Nederland.
Eén op tien Nederlanders bezuinigt op zorg
Bijna één op de tien Nederlanders bezuinigt door de gestegen kosten voor levensonderhoud op zorg. Ook brachten ze minder vaak een bezoek aan tandarts, fysiotherapeut of huisarts. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel
PRAC: risico's ongeboren kind bij topiramaatgebruik
Topiramaat geeft mogelijk een verhoogd risico op ontwikkelingsstoornissen bij een ongeboren kind. De Europese geneesmiddelenbewakingscommissie PRAC adviseert een zwangerschapspreventieprogramma te starten voor dit middel.
NHG: morfine en oxycodon zijn eerste keus sterkwerkend opioïd
Morfine en oxycodon zijn onder de sterkwerkende opioïden de voorkeursmiddelen bij de behandeling van acute nociceptieve pijn. Dit stelt huisartsenorganisatie NHG in de herziene Standaard Pijn.
IGJ: levering op artsenverklaring niet altijd volgens de regels
Bij de levering van geneesmiddelen op artsenverklaring worden niet alle zorgvuldigheidseisen even goed gevolgd. Verklaringen worden niet altijd volledig ingevuld en de vermelde indicatie is soms anders dan die waarvoor de inspectie toestemming heeft gegeven. Dit constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die vanaf nu wel toestaat dat apotheekhoudenden een kleine voorraad aanhouden.
Nieuwe werkafspraken over wisselen inhalatiemedicatie
Over het wisselen van inhalatiemedicatie hebben organisaties die betrokken zijn bij longzorg nieuwe werkafspraken gemaakt. Die moeten duidelijkheid geven aan apotheker, patiënt, voorschrijver en zorgverzekeraar over de voorwaarden waarop gewisseld kan worden.
BENU-apothekers en directie sluiten intentieovereenkomst
Alle apothekers in dienst bij BENU Apotheken kunnen binnenkort hun arbeidscontract afstemmen op de bestaande cao Apothekers in Dienstverband. Die intentie hebben de directie van BENU en de Vakbond van BENU Apothekers (VVBA) uitgesproken. De overeenkomst volgt na diverse stakingen van de vakbond om een beter salaris en een fatsoenlijke cao.
NZa: afsluiten zorgcontracten moet soepeler en sneller
Onderhandelingen voor zorgcontracten verlopen moeizaam en duren soms tot na 1 januari, waardoor het voor consumenten niet duidelijk is wat een polis vergoedt. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die een document heeft opgesteld waarmee zorgaanbieders en zorgverzekeraars het contracteerproces soepeler kunnen laten verlopen.
Positief advies over vergoeding anti-epilepticum fenfluramine
Het geneesmiddel fenfluramine (Fintepla), voor de behandeling van epileptische aanvallen bij het dravetsydroom of lennox-gastautsyndroom, kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat adviseert het Zorginstituut Nederland.
Toestemming BENU voor overname Medsen-apotheken
Brocacef Group koopt 19 Medsen-apotheken van Ceban Pharmaceuticals dat de bereidingsactiviteiten overneemt van Brocacef Ziekenhuisfarmacie. Voor deze eerder gesloten overeenkomst krijgen de bedrijven toestemming van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM), meldt Brocacef.
Doorbehandelen ondanks huidreactie mogelijk
Bij een cutane geneesmiddelreactie is het in bepaalde gevallen verdedigbaar door te behandelen met het verdachte geneesmiddel. Dit is beschreven in de nieuwe richtlijn Overgevoeligheidsreacties op geneesmiddelen van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.
Negatief CHMP-advies voor verlenging voorwaardelijke toelating ataluren
Ataluren (Translarna) blijkt geen positief effect te hebben bij mensen met een vorm van de ziekte van Duchenne, een zeldzame spieraandoening. De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP adviseert de voorwaardelijke goedkeuring van het middel niet te verlengen.
Minder prednison bij spierreuma door gebruik rituximab
Het eenmalig toedienen van het geneesmiddel rituximab is effectief waardoor patiënten met spierreuma minder prednison nodig hebben. Dit zorgt waarschijnlijk voor vermindering van de vervelende bijwerkingen van prednison, blijkt uit onderzoek van de Sint Maartenskliniek.
Verergering hartfalen bij darmlediging door macrogol
Patiënten met hartfalen kunnen een verergering van hun ziekte krijgen door gebruik van macrogol met zouten om de darm leeg te maken. Dat blijkt uit meldingen die Bijwerkingencentrum Lareb heeft ontvangen.
Risico op breuk spuit Vaxneuvance tegen pneumokokken
De glazen voorgevulde spuit van het pneumokokkenvaccin Vaxneuvance kan breken bij de vingergreep of tip waardoor snij- of prikwonden kunnen optreden. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
Veel patiënten somber over toekomst van hun zorg
Meer dan 80% van de patiënten maakt zich zorgen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg die zij over tien jaar kunnen krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland waaraan twaalfduizend respondenten hebben meegewerkt.
Pembrolizumab breder inzetbaar bij niet-kleincellig longcarcinoom
Pembrolizumab (Keytruda) heeft groen licht gekregen van de geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van het indicatiegebied. Het middel was al op de markt voor de behandeling van verschillende typen gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).
Ongeval wordt Sonja Keizers (19/6/1967- 26/9/2023) fataal
Apotheker Sonja Keizers is maandagnacht door een noodlottig ongeval om het leven gekomen in haar woonplaats Den Haag. Zij werd 56 jaar. Zij was onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Vrouwelijke Apothekers (NOVA) en voormalig eigenaar van Apotheek Pillen en Praten.
Kuipers lanceert nieuwe regels voorwaardelijke toelating
Bij het voorwaardelijk toelaten van medicijnen tot het basispakket wordt het criterium ‘onvervulde behandelbehoefte’ aangepast. Ook is het voortaan mogelijk een voorwaardelijke toelating te verlengen van zeven tot veertien jaar. Dat schrijft demissionair minister Ernst Kuipers van VWS aan de Tweede Kamer.
Nieuwe doseeradviezen: amoxicilline oraal bij neonaten
Voor het toepassen van amoxicillinedrank bij neonaten zijn nieuwe doseeradviezen opgesteld. Dit volgt uit een farmacokinetiekstudie naar de orale toediening van het antibioticum in het Erasmus MC.
Stijgende trend in aantal griepvaccinaties zet door in 2022
Na een jarenlange daling in de vaccinatiegraad tegen griep is er sinds 2018 sprake van een stijgende trend: in 2022 liet bijna 57% van de mensen die werden uitgenodigd voor de griepprik zich vaccineren. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel, in opdracht van het RIVM.
Risico op atriumfibrilleren bij behandeling met omega-3-vetzuren
Omega-3-vetzuren geven een dosisafhankelijk risico op atriumfibrilleren. Dat concludeert de Europese geneesmiddelenbewakingscommissie PRAC na het beoordelen van bevindingen uit verschillende studies.
Forse toename uitgaven aan dure oncolytica in tien jaar
In de afgelopen tien jaar zijn de uitgaven aan dure oncolytica fors gestegen: in 2012 werd een kwart van het totale geneesmiddelenbudget besteed aan deze middelen, in 2021 was dat meer dan de helft. Bij een aantal patiëntengroepen kan het leven met deze middelen succesvol verlengd worden. Dat blijkt uit een analyse van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
Zorgverzekeringen: wat moet je weten voor 2024?
Nasale corticosteroïden gunstig bij neusbijholteontsteking
Nasale corticosteroïden behoren tot de eerstelijnsbehandeling van patiënten met een chronische neusbijholteontsteking. Dit geeft de Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied aan in de herziene richtlijn Chronische rhinosinusitis en neuspoliepen.
Meer patiënten uit de doelgroep palliatieve zorg sterven thuis
Ruim 106.000 patiënten zijn in 2021 overleden aan een aandoening die veelal gepaard gaat met een behoefte aan palliatieve zorg. Voor deze doelgroep is de kwaliteit van zorg aan het levenseinde in de afgelopen vier jaar verbeterd. Ook hadden meer patiënten de mogelijkheid thuis te sterven. Dat blijkt uit een rapportage van het Nivel.
Anticholinerge medicatie staken bij risico op delier
Geriatrische patiënten kunnen door een ingreep of ernstige aandoening een hoger risico lopen op het ontwikkelen van een delier. In zulke gevallen zouden artsen de behandeling met anticholinerge medicatie moeten staken. Dit advies wordt gegeven in de herziene richtlijn Delier bij volwassenen en ouderen.
Grote partij illegale tabletten met sildenafil opgespoord
Tijdens doorzoekingen begin deze week in het zuiden van het land is een grote partij illegale geneesmiddelen met de potentieverhogende stof sildenafil in beslag genomen. Ook werd ruim € 140.000 aan contanten, negen goudstaven en drugs aangetroffen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Nieuw middel voor patiënten met multipel myeloom
Voor patiënten met multipel myeloom die verschillende behandelingen hebben gehad, komt een nieuwe behandeling dichterbij. De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP heeft een voorwaardelijke vergunning geadviseerd voor het oncolyticum elranatamab (Elrexfio).
Twee op drie huisartsenpraktijken hebben patiëntenstop
Twee op de drie huisartsenpraktijken hebben op dit moment een gedeeltelijke of zelfs volledige patiëntenstop. Na een verhuizing of bij het pensioen van een huisarts is het moeilijk een vervanger dichtbij huis te vinden. Dit blijkt uit onderzoek van Independer onder 1145 huisartsen.
EMA waarschuwt voor vervalste Ozempic-pennen
Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) waarschuwt voor voorgevulde pennen die valselijk zijn gelabeld als het diabetesmedicijn Ozempic (semaglutide). De vervalste pennen, met Duitse labels, zijn aangetroffen bij groothandels in de EU en het Verenigd Koninkrijk en zijn afkomstig van groothandelaren in Oostenrijk en Duitsland.
Rol apotheker bij gebruik bupropion door rokers
Apothekers hebben een rol in het begeleiden van mensen die willen stoppen met roken en daarvoor het ontwenningsmiddel bupropion gebruiken. Dit staat in de herziene richtlijn Tabaksontmoediging in het ziekenhuis.
Laat je leven niet beperken door vervelende allergieën
In de medische wereld van tegenwoordig wordt er niet vaak gesproken over allergieën. Als je naar de dokter gaat, is de kans groot dat die zegt “oh, dat is máár een allergie.” En dat is eigenlijk best gek, want veel mensen hebben veel last van allergieën. Bovendien kan een allergie een grote impact hebben op je gemoedstoestand en welzijn in het dagelijks leven. Daarom duiken we in deze tekst wat dieper in op de impact van allergieën en wat voor behandelingen er mogelijk zijn. Want hoewel het niet zo bekend is, zijn er meerdere uitstekende behandelopties voor allergieën beschikbaar.
NHG: voorkeur voor DOAC bij atriumfibrilleren
Bij nieuwe patiënten met atriumfibrilleren gaat binnen de orale anticoagulantia de voorkeur uit naar een direct werkende orale anticoagulans (DOAC). Dit adviseert huisartsenorganisatie NHG in de herziene standaard Atriumfibrilleren.
Simvastatine verbetert uitkomsten voor coronapatiënt
Starten met simvastatine verbetert waarschijnlijk de uitkomst van ernstig zieke patiënten met COVID-19. Als 33 patiënten worden behandeld met simvastatine bovenop de standaardzorg voor corona, overleeft één patiënt meer dan zonder simvastatine-behandeling. Dit blijkt uit een wereldwijde studie, meldt het UMC Utrecht.
Twee studies tonen doorbraak in behandeling blaaskanker
Het combineren van immuuntherapie met chemotherapie of met het nieuwe geneesmiddel enfortumab vedotin bij uitgezaaide blaaskanker vergroot de kans op overleving aanzienlijk. Dat blijkt uit de resultaten van twee fase-3-studies, meldt onderzoeksinstituut Antoni van Leeuwenhoek, dat spreekt van een doorbraak.
Neurologen ontwikkelen model doelmatig voorschrijven MS-medicatie
Meer patiënten met multiple sclerose een betere behandeling geven met dezelfde kosten. Met dat doel hebben neurologen en gezondheidseconomen van het Erasmus MC een model ontwikkeld om de beste en goedkoopste MS-medicijnen voor te schrijven.
Overlijdens door hyperkaliëmie bij (liposomaal) amfotericine B
Intraveneuze (liposomaal) amfotericine B behandeling kan leiden tot een ernstige, onbehandelbare hyperkaliëmie die optreedt tijdens of binnen enkele uren na start van de infusie. Zes patiënten zijn hieraan overleden, blijkt uit meldingen die Bijwerkingencentrum Lareb ontving. Hyperkaliëmie staat in de bijsluiter, maar het risico wordt niet beschreven.
PRAC-conclusie: geen verband schildklierkanker en GLP-1-agonisten
Het gebruik van GLP-1-agonisten lijkt niet gelinkt aan het optreden van schildklierkanker. Dit geeft de Europese geneesmiddelenbewakingscommissie PRAC aan na bevindingen uit verschillende studies te hebben beoordeeld.
Twee testen bij borstkanker vergoed uit basispakket
Vrouwen ouder dan 50 jaar met beginnende borstkanker kunnen voortaan vaker beslissen om veilig af te zien van chemotherapie. De twee testen Oncotype DX en MammaPrint, die voorspellen of de kanker terugkeert, zijn effectief en worden vergoed uit de basisverzekering. Dat meldt het Zorginstituut Nederland (ZIN).
Generieke toestemming IGJ voor leveren op artsenverklaring
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft vanaf vandaag generieke toestemming voor het leveren van een aantal niet-geregistreerde geneesmiddelen op artsenverklaring. Apothekers hoeven voor deze middelen niet meer afzonderlijk vooraf toestemming te vragen aan de inspectie. De artsenverklaringen moeten nog wel worden ingevuld en bijgehouden.
Jaren verschil in toegang tot kankermedicijnen in Europa
Kankerpatiënten krijgen in Europa niet allemaal tegelijk toegang tot de nieuwste geneesmiddelen, na goedkeuring door het Europees Medicijn Agentschap (EMA). Deze periode kan variëren van één jaar voor goedkeuring tot zeven jaar daarna, blijkt uit onderzoek onder ziekenhuisapothekers van negentien ziekenhuizen in zes Europese landen, meldt het Antoni van Leeuwenhoek.
Ruim 77.000 illegale medicijnen in beslag genomen
Bij de jaarlijkse internationale actie Pangea zijn meer dan 700 pakketten met ruim 77.000 illegale geneesmiddelen aangetroffen. Net als vorige jaren bevatten de pakketten veel erectiemiddelen en doping-gerelateerde middelen zoals anabolen. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
VWS start campagne toestemming delen medische gegevens
Inwoners van Nederland informeren over hoe zij toestemming kunnen geven voor het delen van medische gegevens. Met dat doel start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een publiekscampagne via de landelijke radio en de website www.zorgvoortoestemming.nl. Op MijnMitz.nl kunnen burgers hun toestemming zelf online beheren.
Haloperidol effectief bij behandeling delier op intensive care
Het geneesmiddel haloperidol heeft op de intensive care een rol bij het behandelen van symptomen van delier. Patiënten zijn door het antipsychoticum minder onrustig. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC in acht Nederlandse ziekenhuizen.
NHG: DOAC en VKA even effectief bij diepveneuze trombose
Directwerkende orale anticoagulantia (DOAC’s) en vitamine K-antagonisten (VKA’s) zijn in de behandeling van diepveneuze trombose (DVT) gelijkwaardig wat betreft effectiviteit. Dit geeft huisartsenorganisatie NHG aan in de herziene standaard Diepveneuze trombose en longembolie.
Publicatie eerste elektronische productinformatie (ePI)
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de eerste versies gepubliceerd van elektronische productinformatie (ePI). Deze ePI verbetert de gebruiksvriendelijkheid van medicijninformatie, zoals de patiëntenbijsluiter, voor patiënten en zorgverleners.
UMCG beantwoordt vragen patiënt met hulp van AI
Kunstmatige intelligentie (AI) helpt zorgverleners in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) bij het beantwoorden van schriftelijke vragen van patiënten over onder meer medicatiegebruik. Een AI-toepassing in het elektronisch patiëntendossier leest de vraag van de patiënt en geeft een suggestie voor een antwoord.
Back to top