Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Oproep aan Kamer: opt-out-systeem voor de zorg

26-06-2023
Zorgverleners moeten altijd medicatiegegevens van patiënten kunnen uitwisselen, tenzij een patiënt expliciet aangeeft dit niet te willen. Die oproep voor een opt-out-systeem doen Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in een brief aan de Tweede Kamer.
Oproep aan Kamer: opt-out-systeem voor de zorg

Op dit moment werkt het systeem nog andersom: alleen als een patiënt expliciet toestemming geeft (opt-in), kunnen zorgverleners zijn medicatiegegevens delen. Maar de meeste patiënten weten dit niet, hebben de vraag over toestemming niet gekregen of gaan ervan uit dat de zorgverleners al over deze gegevens beschikken, stellen de Patiëntenfederatie Nederland en de NVZ, die worden ondersteund door onder meer KNMP, NVZA, NHG, FMS en de Nederlandse ggz.

Medicatieoverzicht

Volgens deze partijen is het opt-in-systeem in de praktijk risicovol omdat zorgverleners regelmatig niet kunnen beschikken over een compleet medicatieoverzicht. Ze roepen het kabinet daarom op het opt-in-systeem voor medicatieoverdracht te veranderen in een opt-out-systeem, waarbij alle zorgverleners die een patiënt behandelen automatisch toegang hebben tot de medicatiegegevens, tenzij de patiënt daartegen bezwaar maakt.

Acute zorg

De verschillende partijen doen deze oproep aan de Tweede Kamer in de week voorafgaand aan het debat over digitale ontwikkelingen in de zorg. Eén van de ontwikkelingen op dit gebied is een wetsvoorstel van de minister voor een opt-out-systeem voor gegevensuitwisseling in de acute zorg. De opt-out voor medicatieoverdracht is wat de partijen betreft een noodzakelijke volgende stap.

Ook afgelopen najaar hebben zorgpartijen in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gepleit voor een opt-out-systeem in de reguliere zorg.

Document acties

Back to top