Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

BENU-apothekers en directie sluiten intentieovereenkomst

PW37 - 07-09-2023
Alle apothekers in dienst bij BENU Apotheken kunnen binnenkort hun arbeidscontract afstemmen op de bestaande cao Apothekers in Dienstverband. Die intentie hebben de directie van BENU en de Vakbond van BENU Apothekers (VVBA) uitgesproken. De overeenkomst volgt na diverse stakingen van de vakbond om een beter salaris en een fatsoenlijke cao.
BENU-apothekers en directie sluiten intentieovereenkomst

Apothekers in loondienst van de grootste apotheekketen – onderdeel van de Brocacef Groep – krijgen nu de mogelijkheid om op termijn hun individuele arbeidsvoorwaarden om te zetten naar collectieve arbeidsvoorwaarden, zoals beschreven in de cao Apothekers in Dienstverband.

BENU-apothekers volgden voor wat betreft de loonindexatie al één van de binnen Brocacef gehanteerde indexatietrends van de cao Apotheken of de cao Brocacef. De cao Apothekers in Dienstverband is een zogenaamde minimum cao, waarbij werkgever en werknemer onderling nog aanvullende afspraken kunnen maken ten gunste van de werknemer.

Staking

Met het afsluiten van deze intentieovereenkomst komt een einde aan een periode van enkele jaren strijd van de VVBA-apothekers voor betere arbeidsvoorwaarden en een cao voor BENU-apothekers in loondienst. Tot drie keer toe staakten de vakbond-apothekers en sloten ze de deuren van de apotheek. “Na drie jaar heeft de directie eindelijk gekozen voor een overlegmodel. Het was natuurlijk ook een onhoudbare situatie, dus dit is een belangrijke stap voorwaarts”, zegt apotheker Theo Hans van der Iest, clustermanager bij BENU en voorzitter van de vakbond.

Een ruime meerderheid (97,5%) van de 270 VVBA-apothekers heeft vóór het akkoord gestemd dat de onderhandelaars hebben gesloten met de directie, benadrukt Van der Iest. “We hebben er alle vertrouwen in. Onze blik is nu weer vooruit gericht.”

Intensief proces

BENU laat in een reactie weten ernaar uit te zien om samen met de vakbond de bestaande individuele arbeidsvoorwaarden in lijn te gaan brengen met de cao. “Dat is een intensief proces dat veel afstemming vraagt. Met elkaar gaan we proberen dat voor elkaar te krijgen in de komende maanden”, aldus een woordvoerder.

BENU en de vakbond streven ernaar om de aansluiting bij de cao Apothekers in Dienstverband voor alle BENU-apothekers nog vóór 1 maart 2024 te realiseren, met een mogelijke uitloop tot 1 juli 2024. Voor de tussentijd dat deze cao nog niet is ingevoerd binnen BENU blijven de BENU-apothekers de indexatie volgen van de cao Brocacef of de cao Apotheken.

 

Document acties

Back to top