Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

'Sluis voor dure medicijnen zorgt voor meer gezondheid'

16-08-2023
Het gecontroleerd toelaten van de duurste geneesmiddelen tot het basispakket bespaart kosten en beperkt de verdringing van andere ziekenhuiszorg. Ook levert deze zogeheten sluisprocedure meer gezondheidswinst op. Dat blijkt uit onderzoek van Equalis, in opdracht van het Zorginstituut Nederland (ZIN).
'Sluis voor dure medicijnen zorgt voor meer gezondheid'

In de uitgaven van medisch-specialistisch zorg is het aandeel dure medicijnen de afgelopen jaren met € 900 miljoen gestegen, van 8% in 2016 naar 9,9% in 2022. Ziekenhuizen moeten daardoor keuzes maken die ten koste gaan van andere behandelingen, nieuwe apparatuur of personeel.

De sluis, die in 2015 is geïntroduceerd, is daarom een noodzakelijk middel om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, benadrukt het Zorginstituut. Bij de sluisprocedure bepaalt het Zorginstituut hoe effectief de dure geneesmiddelen zijn en vervolgens onderhandelt de minister met de fabrikant over de prijs en over opname in het basispakket.

Positieve effecten

Uit het onderzoek blijkt dat de positieve effecten van de sluis voor dure medicijnen zwaarder wegen dan de negatieve effecten. Het nadeel van deze procedure is dat patiënten geen of beperkte toegang hebben tot intramurale geneesmiddelen tijden de sluisprocedure, maar het positieve effect is dat geneesmiddelen alleen worden vergoed voor patiënten bij wie ze echt werken, aldus het ZIN.

Door de prijsonderhandelingen bespaart de sluis meer dan € 1 miljard aan uitgaven voor ziekenhuisgeneesmiddelen in de vijf jaar na een pakketbesluit. Dit bedrag blijft dus beschikbaar in het budget voor andere zorg in het ziekenhuis, wat goed is voor de gezondheid van andere patiënten.

Gezonde levensjaren

Hoewel de geneesmiddelen vertraagd beschikbaar komen voor patiëntengroepen, zorgt de sluis uiteindelijk voor meer gezondheid voor de samenleving: in totaal loopt dat op tot bijna 8000 extra gezonde levensjaren. Hiermee is aangetoond dat de sluis zijn doel bereikt, concludeert het Zorginstituut, dat geneesmiddelfabrikanten blijft oproepen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en redelijke prijzen te vragen. In dat geval zou de sluisprocedure niet nodig zijn.

Document acties

Back to top