Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

IGJ: uitwisselen methotrexaat tijdelijk toegestaan

07-08-2023
Door een tijdelijk tekort mogen ziekenhuisapotheken het geneesmiddel methotrexaat, voor onder andere de behandeling van kanker, reuma en psoriasis, onderling uitwisselen. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bepaald.
IGJ: uitwisselen methotrexaat tijdelijk toegestaan

Tot en met uiterlijk 11 september 2023 zal de IGJ niet handhaven wanneer ziekenhuisapotheken methotrexaat onderling uitwisselen. Deze toestemming geldt uitsluitend voor de parenterale toedieningsvormen van het geneesmiddel. Ook de uit het buitenland gehaalde methotrexaat mag onderling tussen de ziekenhuisapotheken worden uitgewisseld.

In juli 2023 heeft de inspectie een ‘tekortenbesluit voor methotrexaat’ afgegeven, zodat het geneesmiddel ook uit de EU-lidstaten of landen waarmee de EU een mutual recognition agreement (MRA) heeft afgesloten gehaald mag worden. MRA-landen zijn onder andere Australië, Canada, Japan en Zwitserland.

Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) inventariseert momenteel de beschikbaarheid en leveringsproblemen van methotrexaat in de Europese lidstaten.

Voorwaarden

De IGJ geeft alleen toestemming voor de uitwisseling van methotrexaat als de vragende ziekenhuisapotheker schriftelijk verzoekt om het geneesmiddel, en de ontvangst en verstrekking ervan achteraf kunnen worden aangetoond.

Ook moet de leverende ziekenhuisapotheker een sluitende administratie voeren en de apothekers moeten het vervoer van dit geneesmiddel zo organiseren dat de kwaliteit en veiligheid geborgd zijn.

Het gaat om varianten van methotrexaat die in de betreffende ziekenhuisapotheek in de (anonieme) voorraad staan.

Document acties

Back to top