Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa: afsluiten zorgcontracten moet soepeler en sneller

PW38 - 13-09-2023
Onderhandelingen voor zorgcontracten verlopen moeizaam en duren soms tot na 1 januari, waardoor het voor consumenten niet duidelijk is wat een polis vergoedt. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die een document heeft opgesteld waarmee zorgaanbieders en zorgverzekeraars het contracteerproces soepeler kunnen laten verlopen.
NZa: afsluiten zorgcontracten moet soepeler en sneller

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken jaarlijks bekend welke afspraken er zijn gemaakt voor het volgende kalenderjaar. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat ieder zijn best doet om de contractering vóór 12 november rond te krijgen. Dit is overigens geen harde deadline, omdat dit volgens de NZa de onderhandelingen zou verstoren.

In het document Handvatten Contractering en Transparantie gecontracteerde zorg staat wat de NZa minimaal verwacht van zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de contractering en het informeren van consumenten. Ook beschrijft de zorgautoriteit manieren om het contracteren te evalueren en te versnellen.

Met de publicatie van dit handvattendocument verwacht de NZa dat de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars het komende jaar verbeteringen zullen laten zien.

Informeren consument

Het is belangrijk, benadrukt de NZa, dat consumenten het hele jaar goed worden geïnformeerd over welke zorg wel of niet is verzekerd. Ook moeten zorgverzekeraars in duidelijke taal op hun website een overzicht plaatsen welke zorg elke polis vergoedt.

Zijn de onderhandelingen voor de zorginkoop op 12 november nog niet rond, dan moet de consument tijdig duidelijke en bruikbare informatie krijgen. Alleen zo kan de consument een weloverwogen keuze maken voor een eventuele overstap naar een andere zorgpolis.

Toezicht contracteerproces

Wanneer zorgaanbieder en zorgverzekeraar er tijdens de contractering niet uitkomen, moeten zij eerst op basis van de handvatten met elkaar in gesprek. Als dit niet leidt tot het gewenste effect, kunnen de partijen dit melden bij de NZa, die de partijen vervolgens kan aanspreken. In 2024 evalueert de zorgautoriteit hoe de contractering is verlopen.

Document acties

gearchiveerd onder: zorgcontracten
Back to top