Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Mogelijk geen bijsluiter in verpakkingen van Hemlibra

22-08-2023
In sommige verpakkingen van Hemlibra (emicizumab) ontbreekt mogelijk de bijsluiter. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert zorgverleners de verpakkingen te controleren en als het nodig is zelf de (digitale) bijsluiter aan patiënten mee te geven.
Mogelijk geen bijsluiter in verpakkingen van Hemlibra

Het gaat om verpakkingen van Hemlibra die tussen 15 november 2021 en 24 april 2023 zijn geproduceerd. Hemlibra wordt gebruikt ter voorkoming van bloedingen bij patiënten met hemofilie A, een erfelijke stollingsstoornis waarbij bloed niet goed stolt.

Als de bijsluiter ontbreekt, kunnen zorgverleners deze downloaden via de Geneesmiddeleninformatiebank van Hemlibra 30 mg/mL of voor Hemlibra 150 mg/mL. Het CBG adviseert zorgverleners een ontbrekende bijsluiter te melden bij de fabrikant.

Ziekenhuisapothekers

Handelsvergunninghouder Roch heeft over dit onderwerp een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) verstuurd. Deze brief met risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar de volgende zorgverleners: ziekenhuisapothekers van de negen hemofiliecentra, hematologen met aantekening hemofilie en hemofilie-verpleegkundigen.

Document acties

Back to top