Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe werkafspraken over wisselen inhalatiemedicatie

06-09-2023
Over het wisselen van inhalatiemedicatie hebben organisaties die betrokken zijn bij longzorg nieuwe werkafspraken gemaakt. Die moeten duidelijkheid geven aan apotheker, patiënt, voorschrijver en zorgverzekeraar over de voorwaarden waarop gewisseld kan worden.
Nieuwe werkafspraken over wisselen inhalatiemedicatie

De werkafspraken zijn als addendum opgenomen in de Leidraad Verantwoord Wisselen en gaan over medicatiewissels om niet-medische redenen bij goed ingestelde patiënten. Zo is afgesproken dat apothekers, artsen of (long)verpleegkundigen patiënten goed dienen te begeleiden bij wisselingen. Daarnaast zou het wisselen maximaal één keer per vier jaar moeten gebeuren.

Tevens zijn er afspraken gemaakt over de frequentie van inhalatie-instructies. Volgens de nieuwe afspraken zouden zorgverleners ten minste elk jaar een herhaalinstructie en een inhalatiecontrole moeten aanbieden.

Verder hebben de partijen afgesproken dat de patiënt in principe dezelfde voorzetkamer krijgt als reguliere (jaarlijkse) vervanging van een voorzetkamer nodig is. Ook moeten de verschillende organisaties elkaar informeren als er een wisseling aan komt.

De afspraken zijn tot stand gekomen na intensief overleg tussen onder andere KNMP, Patiëntenfederatie Nederland, Longfonds, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Document acties

Back to top