Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meer patiënten voor acute aandoening naar huisarts

27-06-2023
Huisartsen registreerden in 2022 meer acute aandoeningen dan in voorgaande jaren. Dit waren met name huidproblemen, zoals schurft, en luchtwegklachten. Ook werd vaker naar de tweede lijn verwezen dan vóór corona, en de stijging in aantal verwijzingen naar psychiatrie houdt aan. Dat blijkt uit de jaarcijfers huisartsenzorg van het Nivel.
Meer patiënten voor acute aandoening naar huisarts

Voornamelijk in de groepen 5- tot 17-jarigen en 18- tot 44-jarigen is een stijging ten opzichte van 2019 te zien in het aantal acute aandoeningen, die begon in 2021 en daarna in 2022 doorzette.

Van 2021 naar 2022 steeg het aantal patiënten met klachten en aandoeningen van de huid en de luchtwegen het sterkst. Vooral klachten door schurft, griep en (post-)COVID vielen hierbij op, concludeert Nivel op basis van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Urineweginfectie is de diagnose die het vaakst wordt gesteld in de huisartsenpraktijk: in 2022 zijn er per 1000 ingeschreven patiënten 149 contacten voor urineweginfecties (2,6% van alle contacten). Op de tweede en derde plek komen essentiële hypertensie zonder orgaanschade (2,4%) en diabetes mellitus (1,9%).

Antibiotica

Twee derde van de bij de huisarts ingeschreven patiënten kreeg in 2022 één of meer geneesmiddelvoorschriften (67,0%). Dit is iets hoger dan in 2021 (66,1%), maar nog steeds iets lager dan in 2019 (69,6%). Vorig jaar was er ten opzichte van 2021 een toename van het aantal patiënten tot 18 jaar met een geneesmiddel. Voor de andere leeftijdsgroepen bleef het aantal patiënten met ten minste één voorschrift gelijk aan 2021.

Het percentage patiënten dat minimaal één antibioticum kreeg voorgeschreven is ten opzichte van 2021 gestegen (van 13,9% in 2021 naar 16,0% in 2022), maar is nog altijd iets lager dan in 2019 (17,2%).

Maagzuurremmers

In de huisartsenpraktijk zijn maagzuurremmers de meest voorgeschreven medicijnen: 15,0% van de ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk kreeg ten minste één keer dit geneesmiddel in 2022 voorgeschreven.

Geneesmiddelen voor hoge bloeddruk worden het meest voorgeschreven in de leeftijdsgroep van 45 jaar en ouder. Bij 0-17-jarigen staan medicijnen voor eczeem, impetigo en oorontsteking bovenaan, bij 18-44-jarigen anticonceptie- en hooikoortsmiddelen.

Psychische problematiek

Huisartsen verwezen vooral de groep 0- tot 17-jarigen vaker door naar de tweede lijn: van 158 naar 172 verwijzingen per 1000 ingeschreven patiënten. Net als in 2021 verwees de huisarts vaker door naar de psychiatrie dan voor corona. Volgens Nivel past dit bij eerdere waarnemingen dat er meer psychische problemen zijn sinds het begin van de pandemie.

De meeste verwijzingen vonden in 2022 plaats naar dermatologie, gevolgd door KNO-heelkunde, orthopedie, psychiatrie en oogheelkunde. Voor de meeste specialismen is het aantal verwijzingen hoger dan het voorgaande jaar.

Onderzoek

De cijfers in het onderzoek zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van 430 huisartsenpraktijken die zijn aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, met informatie van in totaal ruim 1,9 miljoen ingeschreven patiënten verspreid over heel Nederland. Het Nivel verzamelt en analyseert de gegevens die zorgverleners vastleggen in hun elektronische medische dossiers.

 

Document acties

Back to top