Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Generieke toestemming IGJ voor leveren op artsenverklaring

PW45 - 30-10-2023
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft vanaf vandaag generieke toestemming voor het leveren van een aantal niet-geregistreerde geneesmiddelen op artsenverklaring. Apothekers hoeven voor deze middelen niet meer afzonderlijk vooraf toestemming te vragen aan de inspectie. De artsenverklaringen moeten nog wel worden ingevuld en bijgehouden.
Generieke toestemming IGJ voor leveren op artsenverklaring

Met deze maatregel komt de inspectie tegemoet aan de wens van apothekers en fabrikanten die de aanvraagprocedure als een administratieve last ervaarden, met name door de stijging van het aantal aanvragen.

De IGJ benadrukt dat de generieke toestemming voor een aantal geneesmiddelen alleen kan worden verleend als de risico’s voor de patiënt zo klein mogelijk zijn. “Er blijven strikte voorwaarden gelden en de arts moet zijn patiënt goed voorlichten dat er een niet-geregistreerd geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling”, aldus de inspectie.

Met de generieke toestemming verleent de IGJ op basis van de Geneesmiddelenwet toestemming aan alle in Nederland gevestigde fabrikanten, groothandelaren en  apotheekhoudenden om een specifiek geneesmiddel voor een bepaalde sterkte en indicatie uit een specifiek land te halen. Dit mag alleen op initiatief van een arts voor de behandeling van een eigen patiënt.

Hierdoor hoeft dus niet meer vóóraf een aanvraag te worden gedaan bij de inspectie, zodat sneller kan worden overgegaan tot behandeling. Een overzicht van de betreffende geneesmiddelen staat op de website van de IGJ. “In alle andere gevallen moet wel een individuele aanvraag worden ingediend voor leveren op artsenverklaring”, aldus de inspectie.

Normaal verboden

Het afleveren van een geneesmiddel uit het buitenland zonder handelsvergunning (een niet-geregistreerd middel) is normaal verboden, maar als een arts de behandeling met zo’n middel toch noodzakelijk vindt voor een individuele patiënt als bepaalde medicijnen niet aanslaan, kan de inspectie hier vooraf toestemming voor geven. Dit heet ‘levering op artsenverklaring’.

 

Document acties

Back to top