Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Positief advies over vergoeding van midazolam

31-08-2023
Oromucosale toediening van midazolam (Midazolam Xiromed), voor de behandeling van epilepsie, kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat adviseert het Zorginstituut Nederland de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Positief advies over vergoeding van midazolam

Midazolam is geregistreerd voor oromucosale toediening bij de behandeling van langdurige, acute, convulsieve aanvallen bij patiënten in de leeftijdsgroepen van 6 maanden tot 18 jaar. Zuigelingen tussen 3 en 6 maanden zijn uitgesloten van de vergoedingsaanvraag omdat die niet thuis, maar in het ziekenhuis worden behandeld.

Het Zorginstituut Nederland adviseert de minister van VWS midazolam op te nemen in de Bijlage 1B van de vergoedingsvoorwaarden. Op deze lijst staan unieke geneesmiddelen waarvoor geen vergoedingslimiet geldt.

Document acties

Back to top