Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

CBS: uitgaven aan geneesmiddelen stijgen met 7%

PW29en30 - 10-07-2023
De kosten voor geneesmiddelen die al dan niet op recept via apotheken, drogisterijen en supermarkten worden verkocht zijn in 2022 met 7% gestegen. De totale zorguitgaven zijn vorig jaar met 1,2% toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
CBS: uitgaven aan geneesmiddelen stijgen met 7%

De groei van 7% aan uitgaven aan leveranciers van geneesmiddelen is de grootste stijging sinds 2007. Medicijnen verstrekt aan patiënten in zorginstellingen zitten hier niet bij.

De stijging van de uitgaven komt, volgens het CBS, voor een deel door de introductie van nieuwe, dure geneesmiddelen in het basispakket. De uitgaven aan zelfzorgmiddelen zijn gegroeid met bijna 9%.

In 2022 is in totaal € 126,2 miljard uitgegeven aan zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Dat is anderhalf miljard euro (1,2%) meer dan in 2021. Dat de groei aan zorguitgaven in 2022 relatief laag is, komt volgens het CBS deels doordat een groot deel van de coronagerelateerde uitgaven in 2020 en 2021 is weggevallen, zoals de uitgaven voor testen en vaccineren en de zorgbonus.

Ten opzichte van 2019, het laatste jaar vóór corona, zijn de uitgaven met 17,5% gestegen. Gemiddeld over drie jaar is dat 5,5%. De zorguitgaven als percentage van het bruto binnenlands product zijn met 13,2% weer terug op het niveau van vóór de coronacrisis.

Zorgverzekeringswet

In totaal werd in 2022 per persoon gemiddeld € 7129 uitgegeven aan zorg en welzijn, dat is € 18 meer dan in 2021. Door het wegvallen van veel coronakosten daalde het bedrag dat de overheid per persoon uitgaf aan zorg en welzijn met 9,2% ten opzichte van 2021. Dat komt neer op € 158.

De gemiddelde uitgaven betaald via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz) stegen in 2022 met respectievelijk € 61 (2,1%) en € 69 (4,6%). De stijging van de Wlz-uitgaven komt onder meer door stijging van het aantal cliënten, vooral ouderen die zorg thuis ontvangen, en door instroom vanuit het gemeentelijk domein van volwassenen, met een blijvende behoefte aan intensieve geestelijke gezondheidszorg.

Document acties

Back to top