Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Metformine inzetbaar voor gewichtsreductie bij PCOS

PW31en32 - 27-07-2023
Metformine is in combinatie met leefstijladviezen inzetbaar bij vrouwen met Polycysteus Ovarium Syndroom (PCOS). Dit is beschreven in de herziene richtlijn Polycysteus Ovarium Syndroom van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).
Metformine inzetbaar voor gewichtsreductie bij PCOS

Vrouwen met PCOS hebben een hormonale afwijking die zich uit in onregelmatige of geen menstruaties en gepaard kan gaan met overgewicht, insulineresistentie, het metabool syndroom en overmatige beharing op plaatsen waar die normaal aanwezig is bij mannen (hirsutisme). Bij vrouwen met obesitas of overgewicht kan metformine naast leefstijladviezen zorgen voor gewichtsreductie en correctie van de metabole afwijkingen. De startdosering is 500 of 850 mg per dag. De dosering moet de arts in stappen van 500 of 850 mg per dag verhogen naar een maximale dosering 1500 of 2550 mg per dag.

Ook zijn volgens de richtlijn anti-obesitas medicijnen te overwegen. Deze middelen zijn in te zetten in combinatie met Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) bij PCOS en overgewicht of obesitas als een GLI-traject onvoldoende heeft gewerkt. Als kanttekening wordt gemaakt dat er nog weinig ondersteunend bewijs is voor de effectiviteit bij PCOS.

Anticonceptiepil

Verder adviseert de NVOG in de richtlijn de combinatie-anticonceptiepil voor te schrijven aan vrouwen die last hebben van hirsutisme of onregelmatige menstruaties. Cyproteronbevattende anticonceptie hebben hierbij niet de voorkeur, vanwege het verhoogde risico op diepe veneuze trombo-embolie. Voor de behandeling van metabole afwijkingen kan aan de combinatiepil eventueel metformine worden toegevoegd, wanneer de combinatiepil en leefstijlinterventies onvoldoende effect hebben gehad.

Document acties

Back to top