Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Standaard tromboseprofylaxe af te raden bij obese vrouwen na bevalling

07-08-2023
Tromboseprofylaxe is niet altijd noodzakelijk bij obese vrouwen na een natuurlijke bevalling. Dit staat in de vernieuwde richtlijn Zwangerschap bij obesitas van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).
Standaard tromboseprofylaxe af te raden bij obese vrouwen na bevalling

Obesitas (BMI ≥30) is een risicofactor voor een veneuze trombo-embolie in de zwangerschap en het kraambed. Dit risico is hoger naarmate de BMI hoger is. Echter, de werkgroep van de richtlijn kon geen ondersteunend bewijs in de literatuur vinden voor het routinematig voorschrijven van tromboseprofylaxe na een vaginale baring bij obese vrouwen zonder andere risicofactoren in het kraambed.

Voor een keizersnede is als perioperatieve profylaxe wel een verlengde- of herhaaldosering met een antibioticum te overwegen bij vrouwen met obesitas. Hierbij moeten de voordelen en risico’s tegen elkaar worden afgewogen. Aangegeven wordt dat de weefselconcentratie van een antibioticum mede beïnvloed wordt door het lichaamsgewicht, en vrouwen met obesitas een hoger risico op infecties hebben. Daarom lijkt het logisch bij obese zwangere vrouwen de dosis te verlengen. Maar het risico op bijwerkingen is groter en het is nog onbekend wat de risico’s zijn van de verlengde behandeling op het microbioom van het kind.

Document acties

Back to top