Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2019

Tisagenlecleucel tijdelijk in basispakket
Het geneesmiddel tisagenlecleucel (Kymriah), voor de behandeling van acute lymfatische leukemie (ALL), wordt voorlopig vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Dat heeft minister Bruno Bruins van Medische Zorg besloten.
Regionale tekorten verwacht in huisartsenzorg
Veel huisartsen ervaren een grote werkdruk, voorzien tekorten in hun regio en hebben moeite met het vinden van waarnemers, opvolgers en ondersteunend personeel. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel en onderzoeksinstituut Prismant, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Landelijke Huisartsen Vereniging.
Cannabis verlicht pijn bij fibromyalgie
Medicinale cannabis met een hoog gehalte tetrahydrocannabinol (THC) is effectief als pijnbestrijding bij fibromyalgie. Dat blijkt uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
Alternatief toedieningsschema oncolyticum veilig
Door een verbetering van het toedieningsschema voor sunitinib, voor de behandeling van niercelcarcinoom en alvleeskliertumoren, kan het geneesmiddel ook tegen ander tumortypes worden ingezet. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
Aantal wanbetalers zorgverzekeringen gedaald
Het aantal wanbetalers van de zorgverzekering is in 2017 gedaald met 8% door onder meer betere samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), meldt de Zorgverzekeringslijn.
Helft patiënten wil een videoconsult
De helft van de patiënten wil via een videoconsult communiceren met zorgverleners in het ziekenhuis. Een derde weet dat nog niet en ruim 20% heeft er geen behoefte aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland en het Amsterdam UMC.
Succes actievoerders: contract opengebroken
Apothekers uit de regio Leiden die kort voor de feestdagen actie voerden voor het hoofdkantoor van Zorg en Zekerheid hebben bereikt dat de zorgverzekeraar het contract terugtrekt voor onderhandelingen.
Meer verzekerden van zorgverzekeraar gewisseld
Ruim 1,1 miljoen verzekerden (6,6%) zijn overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Dat blijkt volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) uit voorlopige cijfers van Vektis Intelligence.
Waarschuwing: maatstrepen kunnen vervagen
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwt dat de maatstrepen op de meege­leverde doseerspuit van het geneesmiddel Xyrem (hydroxy­boterzuur), dat als drank beschikbaar is, na gebruik kunnen vervagen. Dit kan mogelijk leiden tot onder- of overdosering met een verminderde werkzaamheid of bijwerkingen tot gevolg. Het CBG adviseert apothekers en verpleegkundigen om patiënten te informeren over het risico op het vervagen van de maatstrepen op de spuit.
CHMP akkoord met zes geneesmiddelen
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een positief advies gegeven over nieuwe handelsvergunningen voor zes geneesmiddelen. Twee wees­geneesmiddelen kregen een positief advies: ropeginterferon alfa 2b (Besremi) voor de behandeling van polycythemia vera zonder symptomatische splenomegalie en treosulfan (Trecondi) bij conditionering voor allogene hematopoëtische stamceltransplantatie.
Novartis verzesvoudigt prijs weesgeneesmiddel
Farmaceutisch bedrijf Novartis heeft het kankergeneesmiddel lutetium Lu-177 oxodotreotide opgekocht en de prijs bijna verzesvoudigd. Voor deze prijs willen zorgverzekeraars het niet meer vergoeden, meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).
Bruins verwelkomt EMA in Nederland
Nederland heeft op 1 januari een volledig functioneel en gemeubileerde huisvesting opgeleverd voor het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Dat heeft minister Bruno Bruins van Medische Zorg aan de Tweede Kamer gemeld.
Nieuwe cao voor medewerkers apotheek van kracht
Het onderhandelingsakkoord voor medewerkers in de openbare apotheek, dat eind vorig jaar is afgesloten, is omgezet in een nieuwe Cao Apotheken. Dat hebben de cao-partijen bekendgemaakt na het raadplegen van hun achterban.
CBG brengt kritische medicatie Brexit in kaart
Ter voorbereiding op een mogelijke ‘no-deal Brexit’ maakt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een overzicht van de kritische geneesmiddelen uit het Verenigd Koninkrijk.
CHMP positief over Tobramycine
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een positief advies gegeven over een nieuwe handelsvergunning voor het hybride middel Tobramycine PARI.
Europees kinderformularium in voorbereiding
Op Europees niveau zijn de krachten gebundeld voor het opzetten van een European Paediatric Formulary; een Europees kinderformularium. Het European Paediatric Formulary wordt vrij toegankelijk met een Europawijde collectie aan formuleringen voor goed onderbouwde bereidingen voor kinderen.
Fampridine voor eigen rekening patiënt
Het geneesmiddel Fampyra (fampridine) komt per 1 januari 2019 voor eigen rekening van patiënten en verstrekking van het middel verloopt vanaf dan via de apotheek.
Harmonisatie voor middelen met metamizol
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert na herbeoordeling van de pijnstiller metamizol de maximale dagelijkse dosis en contra-indicaties voor gebruik tijdens zwangerschap of door vrouwen die borstvoeding geven te harmoniseren voor alle producten op de Europese markt.
Combinatie van diltiazem en rivaroxaban is veilig bij atriumfibrilleren
Gelijktijdig gebruik van diltiazem, een matige remmer van CYP3A4 en P-glycoproteïne, en rivaroxaban leidt niet tot een toename van het aantal bloedingen.
Maastrichtse apothekers in actie tegen alzheimer
In alle 26 apotheken in Maastricht ontvangen patiënten volgende week hun medicatie in speciaal bedrukte tassen van de alzheimer-campagne ‘We zijn zelf het medicijn’. De apothekers roepen alle apotheken in Nederland op om deze campagne te steunen.
Subsidie FIELD-LAB voor innovatieve nucleaire geneesmiddelen
Het FIELD-LAB, broedplaats van nieuwe nucleaire geneesmiddelen, krijgt een Europese subsidie van € 6,8 miljoen. De instelling staat vlakbij de Hoge Flux Reactor in Petten, waar een derde van alle veelgebruikte medische isotopen wereldwijd worden geproduceerd.
Máxima Medisch Centrum stopt met faxen
Het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven is het eerste ziekenhuis in Nederland dat geen fax meer gebruikt en bijna alle recepten digitaal verstuurt naar de apotheek. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).
Hogere dosis Vitamine D bij zwangere niet wenselijk
Bijwerkingencentrum Lareb attendeert apothekers erop dat omzetting naar een hoge (maand)dosis vitamine D niet wenselijk is tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
Brentuximab vedotine ook bij Hodgkin
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over de uitbreiding van de indicatie van brentuximab vedotine (Adcetris).
EMA vraagt commentaar richtlijn bacteriële infecties
Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) nodigt belanghebbenden via een publieke consultatie uit commentaar te leveren op haar herziene richtlijn voor evaluatie van humane geneesmiddelen gericht tegen bacteriële infecties.
Patiëntenfederatie: bescherm gegevens patiënt
Voor medische gegevens in eigen beheer van patiënten moet rechtsbescherming komen. Dat stelt de Patiëntenfederatie Nederland in een oproep aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg.
Jean Hermans nieuwe voorzitter Bogin
Jean Hermans is de nieuwe voorzitter van Bogin, de belangenorganisatie van de fabrikanten van generieke geneesmiddelen en biosimilars in Nederland. Hij volgt Martin Favié op, die de functie zes jaar vervulde.
Patiënten gebruiken vaker patiëntenportaal
Patiënten hebben vorig jaar ruim 2 miljoen keer hun medische gegevens geraadpleegd via patiëntenportalen van Nederlandse ziekenhuizen. In 2017 gebeurde dat 1 miljoen keer. Dat heeft Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), dinsdag bekendgemaakt tijdens de eHealthweek.
Deense leverancier investeert in Pluripharm
De Deense geneesmiddelenleverancier Abacus Medicine investeert in de farmaceutische groothandel Pluripharm Groep. Abacus Medicine is gespecialiseerd in de parallelimport van geneesmiddelen.
Sterkere daling aantal jonge gebruikers methylfenidaat
Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2018 aan 206.000 personen methylfenidaat. Dat zijn 3,7% gebruikers minder dan in 2017. Voor deze daling zijn vooral de jonge gebruikers verantwoordelijk, meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Hun aantal nam met 7,8% af, anderhalf keer zoveel als in 2017. De daling voor de overige leeftijden bedroeg slechts 1%.
Nachtapotheek Zeeland bezorgt medicatie thuis
De dienstapotheek in Vlissingen is vanaf 1 februari de enige nachtapotheek van Zeeland en bezorgt ook geneesmiddelen aan huis. Ook geldt in de provincie voortaan één tarief voor dienstapotheken. Dat hebben apothekers, huisartsen, ziekenhuizen en zorgverzekeraar CZ met elkaar afgesproken.
Ernstige oogschade door Alka-druppels
Door verkeerd gebruik van Alka-druppels, een basisch mineralenconcentraat om toe te voegen aan drinkwater, kan ernstige oogschade ontstaan, blijkt uit een melding die Bijwerkingencentrum Lareb heeft ontvangen. Ook het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum ontving tientallen meldingen over de druppels.
Risico gangreen van Fournier bij enkele SGLT-2-remmers
Bij gebruik van SGLT-2-remmers met de werkzame stof canagliflozine (Invokana, Vokanamet), dapagliflozine (Forxiga, Xigduo), empagliflozine (Jardiance, Synjardy) of ertugliflozine (Steglatro) zijn meldingen gedaan over het optreden van gangreen van Fournier.
CBG: kans op necrose bij deoxycholzuur
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwt voor een risico op het ontstaan van necrose op de injectieplaats bij gebruik van deoxycholzuur (Belkyra).
Gebruik antidepressiva verhoogt kans op heupfractuur
Het gebruik van antidepressiva verdubbelt de kans op een heupfractuur, zowel in het jaar voor als het jaar na starten.
Vroeg gebruik levodopa ook veilig op lange termijn
Gebruik van levodopa bij de eerste symptomen van de ziekte van Parkinson heeft geen negatieve gevolgen voor de patiënt op de lange termijn. Dat blijkt uit een zevenjarig onderzoek onder leiding van het Amsterdam UMC.
Oncode instituut op volle sterkte met 800 onderzoekers
Bij het virtuele Oncode Institute voor kankeronderzoek hebben zich onlangs negentien nieuwe wetenschappers en hun onderzoeksgroepen aangesloten. Hiermee is het onafhankelijke netwerk op volle sterkte met ruim achthonderd fundamentele kankeronderzoekers.
Verdubbeling van het aantal datalekken
In totaal zijn vorig jaar 20.881 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), een verdubbeling ten opzichte van 2017. De meeste datalekken werden gemeld door organisaties uit de sector gezondheid en welzijn.
Nieuw meldformulier IGJ voor vervalste geneesmiddelen
Als apothekers, groothandels en fabrikanten vanaf 9 februari – bij de lancering van de Falsified Medicines Directive (FMD) – een probleem ervaren met de unieke code en verzegelde verpakking, kunnen ze dat binnen 24 uur melden bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Edith Schippers naar DSM Nederland
Oud-minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) begint vandaag aan haar nieuwe baan als directeur van DSM Nederland.
‘Verdubbelen prijs door fabrikant is acceptabel’
90% van de LinkedIn-gebruikers vindt dat een farmaceutisch bedrijf maximaal de prijs mag verdubbelen van een geneesmiddel waarop verder geen verdere ontwikkeling meer zit. Dat blijkt uit een enquête onder duizend bezoekers van het online netwerk.
Uitgave dure medicatie stijgt naar € 2,1 miljard
De uitgaven aan dure geneesmiddelen zijn in 2017 verder gegroeid tot € 2,08 miljard, een stijging van 9% ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit de Monitor geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Verplichte controle voor fabrikanten angiotensine-II-remmers
Fabrikanten van angiotensine-II-remmers (sartanen) moeten hun productieproces grondig controleren op de aanwezigheid van het mogelijk kankerverwekkende nitrosamine. Dat heeft het Europese Geneesmiddelen Agentschap (EMA) vorige week bekendgemaakt.
CBG: alvleesklierontsteking door carbimazol en thiamazol
Patiënten met een overactieve schildklier die een geneesmiddel gebruiken met carbimazol of thiamazol lopen risico op een acute pancreatitis. In dat geval moet de patiënt direct stoppen met het geneesmiddel. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
CBG: anticonceptiepil voor maximaal drie maanden meegeven
Om te voorkomen dat er een tekort ontstaat moeten apothekers de anticonceptiepil voor maximaal drie maanden meegeven. Dat adviseert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). De voorzorgsmaatregel, die geldt tot 31 maart 2019, wordt gesteund door de KNMP.
Bruins wil gebruik opioïden terugdringen
Om het groeiende gebruik van zware pijnstillers als oxycodon en fentanyl terug te dringen gaat minister Bruno Bruins van Medische Zorg maatregelen nemen. Voorlichting moet patiënten en voorschrijvers bewuster maken van de risico’s van deze verslavende pijnstillers.
Bruins: lage prijzen géén oorzaak van tekorten
Grondstoftekorten, productieproblemen en een kwetsbare keten door globalisering veroorzaken de geneesmiddelentekorten, en niet de lage prijzen in Nederland. Dat stelt minister Bruno Bruins van Medische Zorg in antwoord op Kamervragen van PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen.
Amerikaanse farma bezorgd over Nederland
Het Nederlandse vestigingsklimaat voor farmaceutische bedrijven staat onder druk door de prijsonderhandelingen van minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Dat stelt het farmaceutisch comité van de American Chamber of Commerce (AmCham) in Nederland.
Levering vijftig kritische medicijnen onzeker bij no deal-Brexit
Bij een no deal-Brexit kunnen problemen ontstaan met de beschikbaarheid van ongeveer vijftig kritische geneesmiddelen waarvoor geen of onvoldoende alternatieven bestaan. Dat schrijft minister Bruno Bruins van Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer.
Onderzoek naar antibioticum fosfomycine
In het kader van de stijgende antibioticaresistentie is het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA), op verzoek van het Duitse geneesmiddelagentschap (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin­produkte), een onderzoek gestart naar geneesmiddelen die het antibioticum fosfomycine bevatten.
Omega-3-vetzuren: niet langer voor preventie hartproblemen
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) concludeert dat orale geneesmiddelen met omega-3-vetzuren niet effectief zijn bij preventie van verdere problemen aan hart- en bloedvaten bij patiënten die eerder een hartaanval doormaakten.
EMA: olaratumab niet voor nieuwe patiënten wekedelensarcoom
Op basis van voorlopige onderzoeksresultaten van de ANNOUNCE-studie adviseert het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) geen nieuwe patiënten meer te laten starten met het geneesmiddel olaratumab (Lartruvo). In combinatie met doxorubicine blijkt dit middel niet effectiever voor het verlengen van de levensduur van patiënten met wekedelensarcoom dan doxorubicine alleen.
Schenking van € 5 miljoen voor bereidingen Amsterdam UMC
Voor het magistraal bereiden van weesgeneesmiddelen ontvangt het Amsterdam UMC de komende vijf jaar € 1 miljoen per jaar van de Vriendenloterij. Met deze schenking wil de loterij voorkomen dat patiënten door de hoge prijzen niet meer kunnen beschikken over hun medicijnen.
‘Zorgbestuurders moeten zich voorbereiden op Brexit’
Door een harde Brexit kunnen genees- en hulpmiddelen vast komen te staan bij de grens, waardoor ze mogelijk niet beschikbaar zijn in Nederland. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) roept zorgbestuurders op maatregelen te nemen.
Huisartsen weigeren onterecht nieuwe patiënten
Eén op de vijf huisartsen weigert weleens een patiënt, wat in strijd is met de eigen regels of met de mededingingsregels. Dat blijkt uit een enquête onder huisartsen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Minder antibiotica door samen beslissen met patiënt
In huisartsenpraktijken waar huisartsen vaker gezamenlijk met jongere patiënten een behandeling kiezen, wordt minder antibiotica voorgeschreven. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.
Groen licht voor zes geneesmiddelen
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een positief advies gegeven over nieuwe handelsvergunningen voor zes geneesmiddelen.
CHMP weigert hybride doxorubicine
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft geen handelsvergunning afgegeven voor het hybride geneesmiddel Doxolipad (doxorubicine), dat bestemd was voor de behandeling van borst- en ovariumcarcinoom.
Eenmalige dosis zoliflodacine effectief bij gonorroe
Ongecompliceerde urogenitale en rectale infecties met gonococcen kunnen succesvol behandeld worden met het nieuwe antibioticum zoliflodacine.
Patiëntenfederatie: patiënt vangt te vaak bot in de apotheek
Een op de twee patiënten krijgt in de apotheek door leveringsproblemen geneesmiddelen niet mee, moet later terugkomen, krijgt een ander medicijn met dezelfde werkzame stof of krijgt helemaal geen medicijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland, in opdracht van tv-programma Zembla.
€ 5 miljoen voor kennis delen over bereidingen
Van de Vriendenloterij ontvangt het Amsterdam UMC de komende vijf jaar een schenking van € 1 miljoen per jaar. Hiermee start het ziekenhuis een platform voor het uitwisselen van kennis over de bereiding van weesgeneesmiddelen. “We gaan informatie delen via een website, symposia en nieuwsberichten.”
‘Productie grondstoffen moet terug naar Europa’
Europa moet de handen ineenslaan en zelf weer grondstoffen voor geneesmiddelen gaan produceren. Dat stelt Ruud Coolen van Brakel, directeur van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
Patiëntenfederatie start actie tegen ‘pillenchaos’
Patiëntenfederatie Nederland is een actie begonnen tegen de 'pillenchaos' in Nederland. Via de website stopdepillenchaos.nl, social media en twitter roept de behartiger van patiëntenbelangen iedereen op de actie te ondersteunen.
Vijf apotheken in Rotterdam doelwit inbrekers
Vijf apotheken in Rotterdam en Capelle aan den IJssel hebben dit weekend bezoek gehad van inbrekers. Ze kwamen binnen door schuifdeuren te forceren en bakstenen door de ruiten te gooien. Bij alle inbraken is geld meegenomen, meldt de politie. Het is niet bekend of er ook geneesmiddelen ontbreken.
Rechter: VGZ hoeft afbouwmedicatie niet volledig te vergoeden
Zorgverzekeraar VGZ is niet verplicht magistraal bereide afbouwmedicatie voor antidepressiva in de vorm van taperingstrips volledig te vergoeden. Volgens de rechter komt de zorgverzekeraar op dit moment voldoende tegemoet aan de behoefte van patiënten door bepaalde afbouwmedicatie te vergoeden.
Innovatieve fabrikanten steunen #stopdepillenchaos
Ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) maakt zich zorgen over de geneesmiddelentekorten en steunt daarom de actie #stopdepillenchaos van de Patiëntenfederatie Nederland.
Dapagliflozine nuttig voor deel patiënten diabetes type 1
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) beveelt de inzet van de SGLT-2-remmer dapagliflozine aan als eerste orale additionele therapie – naast insuline – voor bepaalde patiënten met diabetes mellitus type 1, bij wie ondanks optimale insuline­therapie het bloedglucoselevel onvoldoende onder controle blijft.
Meldingen van nierstenen na gebruik mesalazine
Bij gebruik van het ontstekingsremmende maagdarmmiddel mesalazine zijn meldingen gemaakt over het ontstaan van nierstenen.
ACM ziet kansen voor magistrale bereiding
Het zelf bereiden van weesgeneesmiddelen door apothekers biedt kansen voor goedkopere alternatieven voor dure geneesmiddelen. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt, die enkele onderzoeken is gestart naar de hoge prijzen van geneesmiddelen.
Lisdexamfetamine meest effectief bij volwassenen met ADHD
Van de verschillende psychostimulantia heeft lisdexamfetamine het grootste effect bij de behandeling van volwassenen met ADHD. Modafinil heeft geen effect op de symptomen van ADHD.
NZa: gebruik eHealth in de zorg moet omhoog
eHealth kan een belangrijke bijdrage leveren aan de inzet van de juiste zorg op de juiste plek, maar opschaling door zorgaanbieders gaat moeizaam. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die het gebruik van eHealth met nieuwe maatregelen wil stimuleren.
Een derde van patiënten gebruikt antidepressivum langdurig
Van de ongeveer één miljoen patiënten in Nederland die een antidepressivum krijgt voorgeschreven, gebruikt een derde dat vijf jaar later nog. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.
CHMP kijkt nog eens naar drie DOAC's
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) overweegt of maatregelen nodig zijn naar aanleiding van de resultaten van een observationele studie naar het bloedingsrisico van de orale direct werkende anticoagulantia (DOAC) apixaban, dabigatran en rivaroxaban vergeleken met andere orale anticoagulantia. Daarin is een verschil gevonden in risico op majeure bloedingen.
Groen licht voor zeven middelen
Voor zeven middelen heeft de CHMP een positief advies gegeven voor uitbreiding van de indicatie. Emicizumab (Hemlibra) is bestemd voor profylaxe van bloedingen bij patiënten met hemofilie A – congenitale factor VIII-deficiëntie – met antistoffen tegen factor VIII, maar nu ook voor patiënten met een ernstige vorm (factor VIII < 1%) zonder antistoffen.
Zware medicatie eenvoudig zonder recept te bestellen
Zware receptgeneesmiddelen bestellen op internet, zonder controle van een arts, is kinderlijk eenvoudig. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, die minister Bruins van Medische Zorg oproept actiever te waarschuwen voor het zonder recept bestellen van zware medicatie.
€ 15 miljoen voor onderzoek bestrijden hiv-virus
Voor onderzoek naar nieuwe manieren om het hiv-virus te bestrijden ontvangt de afdeling Interne Geneeskunde van het Radboudumc € 15 miljoen van fabrikant ViiV Healthcare.
Experiment tegen depressie met psilocybine
Patiënten met een hardnekkige depressie die onvoldoende baat hebben bij antidepressiva kunnen in aanmerking komen voor een experimentele behandeling met psilocybine. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en UMC Utrecht zijn een onderzoek gestart naar deze behandeling.
Kamer wil cash betalen in apotheek verplichten
In apotheken moet altijd met contant geld betaald kunnen worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt het ongewenst als apotheken alleen pinbetalingen accepteren.
Uitbreiding indicaties vijf middelen
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een positief advies gegeven over uitbreiding van de indicaties van vijf middelen.
Heronderzoek naar omega-3-vetzuren
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) gaat op verzoek van enkele registratiehouders een heronderzoek beginnen naar orale geneesmiddelen met omega-3-vetzuren.
EMA herziet olaratumab
Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) start een herziening van het geneesmiddel olaratumab (Lartruvo) volgend op het advies eerder dit jaar om geen nieuwe patiënten meer te laten starten met het geneesmiddel.
ASN Bank stopt met beleggen in vijf farmabedrijven
Vanwege misstanden, onethisch handelen en tekortschieten in interne procedures stopt ASN Bank met beleggen in vijf farmaceutische bedrijven. Onderzoeksbureau Sustainalytics beoordeelde voor de bank het ethisch bewustzijn van de farmaceutische sector.
Patiëntenfederatie roept medicijnketen op voor overleg
Om te onderzoeken waarom patiënten vaak bot vangen als zij geneesmiddelen ophalen in de apotheek heeft de Patiëntenfederatie Nederland alle partijen in de medicijnketen uitgenodigd voor overleg.
Ziekenhuispersoneel EU slecht beschermd tegen cytotoxische medicatie
Personeel in ziekenhuisapotheken en verpleegkundigen die werken met cytotoxische geneesmiddelen lopen het risico dodelijke ziektes op te lopen door slechte hygiëne in ziekenhuizen. Dat blijkt uit onderzoek in veertien landen van de Europese Unie
Aantal leveringsproblemen medicijnen fors gestegen
Het aantal meldingen van mogelijke leveringsproblemen met geneesmiddelen is vorig jaar gestegen tot 1390; in 2017 waren er 536 meldingen. Het gaat om problemen met ongeveer duizend verschillende medicijnen. Dit blijkt uit een rapportage van het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten.
Nieuwe vergunning voor sotagliflozine
Sotagliflozine (Zynquista) kreeg een positief advies voor een nieuwe handelsvergunning van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Het middel is bestemd als toevoeging op insulinetherapie voor bepaalde patiënten die lijden aan diabetes mellitus type 1, bij wie ondanks optimale insuline­therapie het bloedglucoselevel on­voldoende onder controle blijft.
Herbeoordeling voor hybride doxorubicine
Naar aanleiding van het negatieve advies voor een handelsvergunning voor het hybride geneesmiddel Doxolipad (doxorubicine) van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) in januari van dit jaar, heeft de aanvrager om een herbeoordeling verzocht.
Positief advies uitbreiding indicatie dupilumab
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een positief advies gegeven over uitbreiding van de indicatie voor dupilumab (Dupixent).
Doktersassistenten vaak bedreigd en uitgescholden
Bijna twee op de drie doktersassistenten heeft de afgelopen twee jaar te maken gehad met geweld: schelden, schoppen, spugen en dreigen met bijl, mes of wapen. Ook moest de politie er in een aantal gevallen aan te pas komen. Dat blijkt uit een ledenpeiling van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) onder bijna duizend assistenten en triagisten.
Verkeerd medicijn in Amsterdam UMC: patiënt overleden
Negen patiënten van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, hebben begin maart door een fout bij de bereiding een verkeerd geneesmiddel toegediend gekregen. Dat heeft bij één patiënt mogelijk bijgedragen aan zijn overlijden.
Nieuwe taakgroep voor beter gebruik opioïden
Om het ongewenste gebruik te beteugelen van opioïden – in het bijzonder oxycodon – is een nieuwe taakgroep opgericht door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
Antidotum DOAC's voorwaardelijk in de handel
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een positief advies gegeven over een voorwaardelijke handelsvergunning voor andexanet alfa (Ondexxya).
Groen licht voor pegvaliase
Pegvaliase (Palynziq) kreeg een positief advies voor een nieuwe handelsvergunning van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP).
Handelsaanvragen twee biosimilars teruggetrokken
De aanvragen voor handelsvergunningen van twee biosimilars zijn ingetrokken.
Lichte daling aantal rokers onder volwassenen
22,4% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder gaf in 2018 aan te roken, van wie 71,6% dagelijks. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.
Hoge kosten medicijnen door kapitaal en mislukkingen
Kapitaal en mislukte ontwikkelingstrajecten zijn de grootste kostenposten bij het op de markt brengen van een nieuw geneesmiddel. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Gupta Strategists.
Medicijnen in milieu steeds gevaarlijker
Om de verontreiniging van grond en water door geneesmiddelen tegen te gaan lanceert de Europese Commissie een aantal maatregelen, zoals betere verwerking van farmaceutisch afval en het verminderen van verspilling door de houdbaarheidsdatum te verlengen.
Innovatieve industrie neemt afstand van bereiden
Magistraal bereiden is de verkeerde manier om te werken aan duurzame betaalbaarheid van nieuwe geneesmiddelen. Dat meldt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) op haar website.
Rifampicine veilig bij hoge dosering
Patiënten met ernstige tuberculose kunnen aanzienlijk hogere doseringen van het tuberculosemedicijn rifampicine goed verdragen. Dat blijkt onderzoek van het Radboudumc.
Kurkuma verlaagt spiegel tamoxifen
Kurkuma verlaagt de geneesmiddelspiegel van hormoontherapie tamoxifen bij vrouwen met borstkanker. Die patiënten moeten daarom voorzichtig zijn met het gebruik van dit voedingssupplement. Dat concluderen onderzoekers van het Erasmus MC.
Back to top