Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2017

Wouter Bos moet EMA naar Nederland halen
Wouter Bos, voorzitter van de Raad van Bestuur van VU Medisch Centrum en voormalig vice-premier, is ambassadeur voor het Nederlands kandidaatschap voor het Europees geneesmiddelenagentschap European Medicines Agency (EMA).
App geeft inzicht in zorglandschap
Hoe werkt de zorgsector? Wat zijn belangrijke organisaties en hoeveel kost de zorg in Nederland? Voor antwoorden op deze vragen is de app Zó werkt de zorg ontwikkeld.
Lareb: toename bijwerkingen van rode gistrijst
Bijwerkingencentrum Lareb heeft zestien meldingen ontvangen van bijwerkingen na gebruik van de natuurlijke statine rode gistrijst. De klachten, die de laatste tijd zijn toegenomen, komen overeen met die van statines: spierpijn en maag- en darmklachten.
Palbociclib vergoed na prijsonderhandeling
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft besloten palbociclib vanaf 1 augustus toe te voegen aan het basispakket. Dit besluit volgt op prijsonderhandelingen met de leverancier.
Methylprednisolon zonder koemelkeiwit
Het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) vindt dat koemelkeiwitten moeten verdwijnen uit injecteerbare methylprednisolonpreparaten die lactose bevatten en die zijn goedgekeurd voor de behandeling van ernstige allergische reacties.
Geen daclizumab bij leverschade
Daclizumab (Zinbryta) is gecontra-indiceerd bij patiënten met leverbeschadiging. Bij gebruikers van daclizumab moeten artsen de leverfunctie blijven controleren en goed letten op tekenen en symptomen van leverbeschadiging.
Voldoende terughoudend met Diane-35
Het European Medicines Agency (EMA) ziet geen noodzaak voor verdere maatregelen om het risico op trombose door Diane-35 te verminderen.
NHG-Behandelrichtlijn hordeolum en chalazion
Bij zowel een hordeolum (‘strontje’) als een chalazion is er een beperkte plaats voor farmacotherapie met corticosteroïden of chlooramfenicol. Dit meldt de NHG-Behandelrichtlijn Hordeolum en chalazion, die de Farmacotherapeutische richtlijn Chalazion en hordeolum vervangt.
Amper behandelopties bij alopecia
Er zijn amper (medicamenteuze) behandelopties bij de verschillende vormen van alopecia.
Website blikt twee jaar vooruit op innovaties
Op de nieuwe website Horizonscan Geneesmiddelen geeft het Zorginstituut Nederland, samen met andere partijen in de zorg, een objectief overzicht van de innovatieve geneesmiddelen die in de komende jaren op de Nederlandse markt verschijnen.
Opwijrda-prijs voor onderzoek Reinier Smit
De Opwijrda-prijs 2016 is toegekend aan ziekenhuisapotheker Reinier Smit. Het artikel dat hij schreef met zes coauteurs vanuit de ZANOB Ziekenhuisapotheek in ’s Hertogenbosch, is beoordeeld als het beste artikel dat in 2016 verscheen in het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO).
Levensduur bij pravastatine
Pravastatine verlaagt de mortaliteit niet bij 65-plussers met cardiovasculair risico.
Soepele Duitse zelfmedicatie
In Duitsland zijn tussen 2006 en 2014 zeven geneesmiddelen overgeheveld van receptplichtig naar zelfmedicatie: almotriptan, benzydamine, ibuprofen + pseudo-efedrine, ketotifen, levonorgestrel, omeprazol en racecadotril.
Tweesporenbeleid verkoudheid
Bij verkoudheid heeft 200 mg ibuprofen + 30 mg pseudo-efedrine HCl (BoxaGrippal) een dosisafhankelijk effect.
Kandidaatmiddel remde meer dan goed was
In een Frans fase-I-onderzoek met BIA 10-2474 overleed een van de zes proefpersonen en moesten vier in het ziekenhuis worden opgenomen. Allen hadden neurologische klachten. Op grond van proteomica-analyse veronderstellen Van Esbroeck et al. dat dit komt doordat BIA 10-2474 verscheidene lipases remt die niet als aangrijpingspunt in beeld waren.
UNAIDS: meer geld nodig voor bestrijding hiv/aids
Wereldwijd krijgt maar 43% van de kinderen met hiv medicijnen en bijna de helft van de jongeren met hiv weet niet dat ze het virus heeft. Dat staat in een vandaag gepubliceerd rapport van UNAIDS. Amsterdam wordt genoemd als een van de eerste steden in Europa die de hiv-epidemie effectief heeft bestreden.
Onderzoek naar afbouw antipsychotica
Antipsychotica worden vaak langdurig off-label voorgeschreven aan mensen met een verstandelijke beperking zonder bewijs dat dit effectief is, terwijl wel bijwerkingen optreden. Maar afbouwen lukt vaak niet. De vakgroep Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC gaat nu onderzoeken waarom dit zo moeilijk is en hoe antipsychotica bij deze groep wel afgebouwd kunnen worden.
Virusreactivatie bij ibrutinib
Bij patiënten die ibrutinib (Imbruvica) gebruiken na een eerdere infectie met het hepatitis B-virus (HBV), kan het virus weer actief worden.
Onderzoek naar anti-epilepticabehandeling op maat
Neurologen van Kempenhaeghe In Heeze, expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie, gaan de werking van meerdere anti-epileptica tegelijkertijd onderzoeken zonder de patiënt hiermee te belasten. Dit gebeurt via de zogeheten hiPSC-techniek (human-induced pluripotente stamcellen). Doel is een behandeling op maat te realiseren voor epilepsiepatiënten.
Toepassing richtlijn antistolling kan beter
De toepassing van richtlijnen bij trombosepreventie rondom operaties kan beter, concludeert het NIVEL, na ruim 1200 patiëntendossiers te hebben onderzocht van opnames in dertien Nederlandse ziekenhuizen. Vooral bij de preventie van trombose bij niet-chirurgische patiënten en het gebruik van antistollingsmiddelen voor en na een operatie is ruimte voor verbetering.
'Advies over afmaken antibioticakuur overbodig'
Het advies dat een antibioticakuur altijd moet worden afgemaakt omdat anders resistentie in de hand wordt gewerkt, wordt door geen enkel wetenschappelijk bewijs onderbouwd en is overbodig, schrijven Britse wetenschappers in het British Medical Journal. Integendeel, beweren zij, te lang doorgaan met antibiotica verhoogt juist het risico op resistentie.
Orale film zeer geschikt voor bereiding op maat
De ‘orodispersible film’ (ODF) kan in de apotheek op maat worden bereid met laag gedoseerde geneesmiddelen zoals enalaprilmaleaat, prednisolondinatriumfosfaat en diazepam. Deze toedieningsvorm is uitermate geschikt voor patiëntgroepen zoals kinderen en ouderen, voor wie op de markt verkrijgbare geneesmiddelen niet altijd bruikbaar zijn.
‘Belangrijk dat zwangeren meedoen aan onderzoek’
Het is belangrijk dat zwangere vrouwen op ethisch verantwoorde wijze geïncludeerd worden in medisch-wetenschappelijk onderzoek. Door hen stelselmatig uit te sluiten van deelname kan niet bewezen worden dat medicijnen die zwangeren nodig hebben veilig en werkzaam zijn. Niet deelnemen leidt tot risico’s voor zowel de zwangere vrouw als de foetus. Dat betoogt Indira van der Zande, verbonden aan het UMCU.
Langdurige interactie ibuprofen-acetosal
Zelfs wanneer acetylsalicylzuur (ASA) 12 uur na ibuprofen (IBU) wordt ingenomen, is verminderde trombocytenaggregatieremming nog merkbaar. Daarom is het advies dat wel gegeven wordt, om IBU pas twee uur na ASA in te nemen, onvoldoende bij meermaal daags gebruik van IBU.
Duitsland: 50% toename morning-afterpil
Ibuprofen verantwoord gebruikt
De meeste Amerikanen leven de gebruiksvoorschriften voor ibuprofen tabletten na. Meeves et al. legden aan 685 kopers productinformatie voor over een nieuwe zelfzorgformulering ibuprofen 400 mg en gingen na of ze zich aan de gebruiksvoorschriften hielden.
CBG: let op bij Uptravi en CYP2C8-remmers
Het gelijktijdig toedienen van selexipag (Uptravi) en sterke CYP2C8-remmers kan leiden tot een overdosering van selexipag. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert deze middelen niet tegelijk voor te schrijven en bij matig sterke CYP2C8-remmers de dosering selexipag aan te passen.
Acarizax past op GVS-bijlage 1B
Het Zorginstituut Nederland adviseert Acarizax op te nemen op bijlage 1B van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
Snel ibuprofen werkt beter
Snelwerkende ibuprofenformuleringen geven meer COX-2-remming. Shin et al. vergeleken 200 mg ibuprofen als gewone capsule (Brufen), ibuprofen arginine (Carol-F) en gesolubiliseerd ibuprofen (Advil Liqui-Gels) bij 33 mannelijke Zuid-Koreaanse vrijwilligers.
Vergoeding naloxegol bespaart kosten
Het Zorginstituut Nederland adviseert naloxegol (Moventig) op te nemen op bijlage 1B van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem.
Elf positieve adviezen, juli 2017
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over elf handelsvergunningen.
Twee negatieve adviezen, juli 2017
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert negatief over handelsvergunningen voor iloperidon (Fanaptum; tegen schizofrenie) en voor etirinotecan pegol (Onzeald; bedoeld voor borstkanker met hersenmetastasen).
Acht uitbreidingen indicaties, juli 2017
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over acht uitbreidingen van indicaties.
Aanpassingen productinformatie, juli 2017
De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).
Politie toont beelden van overvallers Limburgse apotheek
De Limburgse politie heeft bewakingsbeelden online geplaatst van twee mannen die op 6 juni Apotheek Overhoven-Hoogveld in Sittard hebben beroofd. Bij de gewapende overval hebben zij een onbekend geldbedrag buitgemaakt.
Onderzoek naar tijdstip van inname aspirine
Kan een ander tijdstip van inname van acetylsalicylzuur de terugkeer van hart- en vaatziekten beter voorkomen? Voor een onderzoek naar het antwoord op deze vraag onder vierduizend patiënten heeft het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) vijf ton subsidie ontvangen.
NZa: controle transparantie websites zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars moeten consumenten volledig informeren zodat zij een afgewogen keuze kunnen maken voor een nieuwe zorgverzekering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start de komende maanden diverse acties om dit te controleren, onder meer via Twitter.
CBG: advies paracetamol bij zwangerschap ongewijzigd
Het advies aan zwangere vrouwen in de bijsluiter van paracetamol hoeft niet te worden aangepast vanwege mogelijke ontwikkelingsstoornissen bij het kind. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
Diabetesmiddel werkzaam bij parkinson
Patiënten met de ziekte van Parkinson hebben baat bij het diabetesmiddel exenatide. In de off-fase, wanneer de levodopa is uitgewerkt, ondervinden ze minder motorische klachten zoals tremor en stijfheid vergeleken met placebo.
KNMP-websites 19 augustus niet bereikbaar
Omdat zaterdag 19 augustus onderhoud plaatsvindt in het datacentrum zijn de websites van de KNMP tussen zeven uur ’s ochtends en vier uur ’s middags niet bereikbaar.
Eerste apotheken kiezen voor nieuw AIS van Promedico
Softwareleverancier Promedico, een nieuwe toetreder in de openbare farmacie, meldt dat de eerste twee apotheken een contract hebben getekend voor het nieuwe apotheekinformatiesysteem Apro.
Systemisch effect Mirena
Mirena (0,02 mg/dag levonorgestrel) geeft sensitisatie van het autonome zenuwstelsel en van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as.
Pleidooi voor rem op protonpompremmers
Overvloedig gebruik van protonpompremmers (PPI’s) is niet zonder risico. Volgens Xie et al. is er 15-25% kans op voortijdig overlijden.
Evinacumab: lipiden omlaag
Evinacumab (20 mg/kg intraveneus) kan lipidenspiegels reduceren: trigly-ceriden met 76%, LDL-cholesterol met 23% en HDL-cholesterol met 18%.
ANGPTL3-antisense
Oligonucleotiden die de vorming van angiopoietin-like 3 (ANGPTL3) verhinderen, verlagen lipidenconcentraties zowel bij muizen als bij mensen. De antisense-nucleotiden inactiveren messenger-RNA, het genproduct dat als matrijs dient voor de productie van ANGPTL3.
Eerder thuis na leveroperatie door lokale pijnstilling
Patiënten krijgen in het Máxima Medisch Centrum na een leveroperatie voortaan pijnstilling via een katheter in het wondgebied en niet meer via een ruggenprik of morfinepomp. Volgens het ziekenhuis brengt de nieuwe methode naar verwachting een voortvarender herstel van patiënten.
Prijsafspraken maken medicijn juist duurder
Dat de geneesmiddelprijzen alsmaar blijven stijgen, is een ongewenste bijwerking van het overheidsbeleid dat er juist op gericht is om de kosten te verlagen. Nederlandse onderzoekers concluderen dit deze week in PLOS one nadat ze een systematische review uitvoerden naar de kosten van geneesmiddelen.
Schippers: meldplicht voor startende zorgverleners
Alle nieuwe zorgaanbieders moeten zich voortaan verplicht melden voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Dat staat in het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders, waarmee de ministerraad op voorstel van VWS-minister Edith Schippers heeft ingestemd.
Patiënten willen portaal voor inzien medische gegevens
60% van de patiënten wil via een patiëntenportaal van het ziekenhuis hun medische gegevens kunnen inzien, maar in de praktijk gebeurt dat nog weinig. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder bijna drieduizend patiënten.
Toch meerwaarde cetuximab bij FOLFOX
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) meent dat cetuximab in combinatie met FOLFOX (folinezuur, fluorouracil en oxaliplatine) toch verzekerde zorg is.
Subsidie voor onderzoek naar diabetes type 1
Wetenschappers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) starten twee onderzoeken naar de oorzaak en behandeling van diabetes type 1. Daarvoor hebben ze acht ton subsidie ontvangen van de Juvenile Diabetes Research Foundation.
Nieuwe directeur Alliance Healthcare
Alliance Healthcare Nederland, eigenaar van Alphega Apotheek en Boots Apotheek, heeft Kalman Petro aangesteld als nieuwe algemeen directeur.
Onderzoek naar bijwerkingen bij vrouwen
De afdeling epidemiologie van het Erasmus MC gaat onderzoeken of het gebruik van geneesmiddelen bij vrouwen vaker resulteert in een ziekenhuisopname dan bij mannen.
Ouderen willen graag medicatiebeoordeling
Ruim de helft van de thuiswonende ouderen die geneesmiddelen gebruiken, vindt een periodiek terugkerende medicatiebeoordeling een goed idee. Dat komt naar voren uit een onderzoek van de ouderenbond ANBO onder ruim zevenduizend leden en niet-leden. Ruim de helft van hen gebruikt twee tot vijf verschillende medicijnen en een kwart meer dan vijf.
Weinig overeenkomst in biosimilarbeleid EU
Binnen de Europese Unie is er veel variatie in het beleid betreffende biosimilars. Het overheidsbeleid richt zich zowel op de aanbodkant als op de vraagkant. Polen maakt geen onderscheid tussen biosimilars en generica bij kleine moleculen.
Patiënt kent biosimilar
Britse patiënten met reumatoïde artritis en spondylitis ankylopoetica weten wat biosimilars van etanercept en infliximab inhouden.
Elagolix tegen endometriosepijn
Dysmenorroe en pijn bij endometriose reageren goed op de gonadorelineantagonist elagolix.
Combinatie bij desmoïden
Benech et al. rapporteren hoe twee patiënten met desmoïdtumoren baat hadden bij 600 mg/dag sorafenib + 400 mg/dag celecoxib.
Huisarts is vaker vrouw en vaker in loondienst
Het aandeel vrouwelijke huisartsen is de afgelopen jaren fors toegenomen: van 36% in 2007 tot 53% in 2016. Ook het aantal huisartsen in dienst van een huisarts (HIDHA's) en waarnemers groeide: in tien jaar met 85% tot bijna vierduizend, terwijl het aantal zelfstandig gevestigde huisartsen nauwelijks is toegenomen.
Mondzorg koploper in meldingen zorgfraude
Vorig jaar zijn 447 signalen ontvangen van mogelijke zorgfraude, in 2015 waren dat er 428. De meeste hebben betrekking op mondzorg (110), geestelijke gezondheidszorg (86) en de medisch specialistische zorg (68); in de farmacie kwamen 17 signalen binnen. Dat blijkt uit een rapportage van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).
Strategie voor inkoop minder dure geneesmiddelen
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars slaan de handen ineen bij de inkoop van dure geneesmiddelen. Volgend jaar start een pilot om de kosten van een groep hematologische geneesmiddelen, waarvoor nu jaarlijks € 30 miljoen wordt uitgegeven, terug te brengen.
Trisenox tijdelijk niet leverbaar
Ampullen met arseentrioxide (Trisenox) zijn tijdelijk niet leverbaar. Zorgverleners kunnen in plaats daarvan flacons met arseentrioxide (Phenasen) gebruiken.
Bij koemelkallergie geen Solu-Medrol
Methylprednisolon van Pfizer (Solu-Medrol) is niet geschikt voor mensen met koemelkallergie, omdat het aanwezige lactose een ernstige allergische reactie kan geven.
Ook Rotterdamse apotheek biedt soa-test uit de muur
Bij de in hiv gespecialiseerde PLUS-apotheek Rijken in Rotterdam is het sinds een week mogelijk een soa-test uit de automaat te halen. Hiermee volgt de apotheek het voorbeeld van de Haagse apotheek Prins Hendrikplein.
Geen hart voor therapietrouw
Therapietrouw bij secundaire preventie na een hartinfarct is vrijwel niet te beïnvloeden.
Twee miljoen voor ontwikkeling van antibiotica
Nederland investeert € 2 miljoen in de ontwikkeling en productie van nieuwe antibiotica. Dat heeft minister Edith Schippers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gisteren bekendgemaakt.
Preoperatief oxaliplatine nuttig
Oxaliplatine is een zinvolle toevoeging aan preoperatieve chemotherapie bij lokaal gevorderde rectale kanker.
Waarde bevacizumab of cetuximab blijft onzeker
De waarde van bevacizumab of cetuximab als toevoeging aan FOLF-regimes voor de behandeling van colorectaal carcinoom blijft onzeker. Duidelijk is dat mutaties van belang zijn.
Nimesulide als conjugaat
Een conjugaat van nimesulide en hyaluronzuur biedt mogelijkheden voor targeting van oncolytica bij colorectale kanker met overexpressie van CD44.
Nieuw overzicht verwachte innovatieve geneesmiddelen
Het Zorginstituut Nederland heeft op de website Horizonscan Geneesmiddelen een nieuw overzicht gepubliceerd van innovatieve geneesmiddelen die binnen twee jaar op de Nederlandse markt komen.
IGZ: tekort Thyrax door nalatigheid fabrikant
Aspen Pharma, fabrikant van schildkliermedicijn Thyrax, heeft onvoldoende gedaan om te voorkomen dat vorig jaar een groot tekort ontstond aan Thyrax. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ), die de fabrikant mogelijk een boete zal opleggen.
IVM: zorginstellingen missen regels beheer opiaten
Bij zorginstellingen bestaat veel onduidelijkheid over het toedienen, de opslag en het voorraadbeheer van opiaten, ook hanteren ze verschillende werkwijzen. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
Recall Lanoxin 0,125 mg EAV Brocacef
Brocacef roept kliniekverpakkingen van 50 stuks Lanoxin 0,125 mg terug.
Korte stollingstijd na substitutie acenocoumarol
Bijwerkingencentrum Lareb heeft meldingen gekregen dat na het wisselen van acenocoumarol Sandoz naar acenocoumarol Centrafarm een lagere bloedstollingswaarde is gemeten.
Dacogen anders bereiden
De instructies voor het gereedmaken van decitabine (Dacogen) zijn gewijzigd. Artsen moeten voortaan de gereconstitueerde oplossing van decitabine verdunnen tot een uiteindelijke concentratie tussen 0,15 en 1,0 mg/ml.
Einde voor gereguleerd paracetamol
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) beveelt aan paracetamol met gereguleerde of vertraagde afgifte van de markt te halen.
Heronderzoek factor VIII-geneesmiddelen
Na een heronderzoek handhaaft de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) zijn conclusie dat er geen consistent bewijs is voor verschil in de ontwikkeling van remmers tussen recombinant factor VIII en factor VIII dat is bereid uit plasma.
'Geef dementerenden minder antipsychotica'
Antipsychotica doen meer kwaad dan goed bij demente ouderen met gedragsproblemen. Zorgverleners in verpleeghuizen zouden daarom meer moeten weten van de bijwerkingen, het beperkte effect van medicatie bij deze indicatie, en van de niet-medicamenteuze opties zoals cognitieve gedragstherapie. Dat stelt klinisch geriater Astrid van Strien, die op 14 september promoveerde aan het VUmc.
Mosadex, VGZ en CZ kunnen overname Mediq niet stoppen
Groothandel Mosadex en zorgverzekeraars VGZ en CZ moeten zich neerleggen bij de overname van Mediq door Brocacef. Deze machtsconcentratie op de farmaciemarkt vormt volgens de rechter geen belemmering voor de concurrentie. De Rechtbank Rotterdam deed vorige week uitspraak.
95% ouderen ervaart probleem met medicatie
Medicatie is vaak gebruiksonvriendelijk voor ouderen: 95% heeft minimaal één probleem met het uit de blister drukken, een tablet doorbreken of het openen van de verpakking. Dat concludeert farmaceutisch onderzoeker Kim Notenboom van de Universiteit Utrecht.
Fusie Inspecties jeugd en gezondheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) gaan op 1 oktober fuseren tot één organisatie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Antibiotica bij hoest: beter even wachten
Patiënten van 16 jaar en ouder met een acute ongecompliceerde ondersteluchtweginfectie zijn het beste af met uitgestelde antibiotica, dat wil zeggen een recept om na twee of drie dagen bij de apotheek in te leveren als spontaan herstel uitblijft. Voor ziekenhuisopname of sterfte maakt het allemaal weinig uit.
Entresto niet combineren met ACE-remmer of ARB
De fabrikant van sacubitril + valsartan (Entresto) benadrukt in een brief dat dit combinatiepreparaat een ACE-remmer of angiotensinereceptorblokker (ARB) vervangt bij de behandeling van hartfalen.
'Speciatheker' moet arts ondersteunen
Gespecialiseerde ziekenhuisapothekers – oftewel speciathekers – zijn essentieel om artsen te ondersteunen bij het voorschrijven van steeds complexere farmacotherapie. De diagnostiek wordt ook complexer en de medische vervolgopleiding korter.
Minder antipsychotica dementen
Waarschuwingen en richtlijnen van Britse overheidsorganen in 2004, 2006, 2009 en 2012, gericht tegen onterecht voorschrijven van antipsychotica, sorteren wisselende effecten.
Benzo's niet dodelijk
Benzodiazepinen leveren geen sterfterisico op.
Vaak vallen als bijwerking
Valgerelateerde medicatie wordt veel gebruikt: 44% van Amerikaanse Medicare-verzekerde 64-plussers gebruiken anticonvulsiva, antidepressiva, anti-emetica, antipsychotica, benzodiazepinen of andere hypnotica.
Voorkom vallen bij ouderen met FTO-module
Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft nieuw FTO-materiaal ontwikkeld over vallen en medicatiegebruik bij ouderen. Daarin is aandacht voor het signaleren van patiënten met een verhoogd risico op vallen en het voorkomen van valincidenten.
Dertien positieve adviezen, september 2017
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over dertien handelsvergunningen.
Vier uitbreidingen indicaties, september 2017
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over vier uitbreidingen van indicaties.
Schippers wil daling aantal mensen met depressie met 30%
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid wil dat het aantal mensen met depressie in 2030 met 30% is gedaald. Ze heeft daarvoor met negentien partijen een akkoord getekend om deze aandoening landelijk aan te pakken.
CHMP bevestigt negatieve adviezen
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) handhaaft drie negatieve adviezen.
Slangengif stopt bloeding bij DOAC-gebruiker
Met een eiwit uit slangengif kunnen artsen mogelijk een bloeding stoppen bij patiënten die direct werkende orale anticoagulantia (DOAC's) gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
Bezorging PW 38 is vertraagd
De bezorging van het Pharmaceutisch Weekblad (PW) van week 38 is vanwege logistieke problemen vertraagd.
Raad EU: homeopathische middelen werken niet
Homeopathische middelen moeten aan dezelfde wetenschappelijke eisen voldoen als alle andere geneesmiddelen, want er kunnen geen twee soorten geneesmiddelen zijn. Dat schrijft de koepel van Europese wetenschapsacademies EASAC in een advies aan de Europese Commissie.
Nieuw platform inkoop dure geneesmiddelen
Met een nieuw Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen, dat op 1 oktober 2017 wordt gelanceerd, brengt minister Schippers van Volksgezondheid de partijen samen die betrokken zijn bij de inkoop van dure geneesmiddelen.
Aandacht voor effect roken en drugs op medicatie
Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft een nieuwe FTO-module, met bijbehorende presentatie, ontwikkeld over de risico’s van geneesmiddelengebruik met alcohol, drugs en roken. Of alcohol een nadelig effect heeft, staat wel vermeld in bijsluiters, maar voor drugs en roken is dat vaak niet het geval.
Batch griepvaccin registeren
Het Nationaal Programma Grieppreventie vraagt dit jaar speciale aandacht voor de registratie van het batchnummer van het influenzavaccin.
Vaccinatie tegen meer meningokokken
Alle baby’s van 14 maanden krijgen in de loop van 2018 een vaccinatie tegen meningokokken typen A, C, W en Y. Ook jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs krijgen een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokken.
Voorwaardelijk vergoeding voor HIPEC bij maagkanker
Hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) bij maagkankerpatiënten wordt vanaf 1 oktober voorwaardelijk vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.
Back to top