Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Levensduur bij pravastatine

PW29/30 - 18-07-2017
Pravastatine verlaagt de mortaliteit niet bij 65-plussers met cardiovasculair risico.
Levensduur bij pravastatine

Han et al. analyseerden retrospectief 65-plussers uit de ALLHAT-LLT-studie, van wie 1400 standaardzorg kregen en 1467 bovendien 20-40 mg/dag pravastatinenatrium slikten. In de pravastatinegroep was de hazard ratio (HR) voor mortaliteit ongeacht oorzaak 1,18 (BI95 0,97-1,42; P=0,09) bij alle 65-plussers. In de groep van 65-74 jaar was de HR 1,08 (BI95 0,85-1,37; P=0,55) en boven 75 jaar 1,34 (BI95 0,98-1,84; P=0,07). [JAMA Intern Med. 2017;177(7):955-965.]

Document acties

gearchiveerd onder: Geriatrie, Pravastatine, Mortaliteit
Back to top