Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Toch meerwaarde cetuximab bij FOLFOX

PW37 - 23-08-2017
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) meent dat cetuximab in combinatie met FOLFOX (folinezuur, fluorouracil en oxaliplatine) toch verzekerde zorg is.
Toch meerwaarde cetuximab bij FOLFOX

Daarmee komt het ZIN terug van zijn standpunt van maart 2015. Uit een inhoudelijke herbeoordeling komt naar voren dat toevoeging van cetuximab aan FOLFOX meerwaarde heeft bij de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerde colorectale kanker met expressie van epidermalegroeifactorreceptor (EGFR) en het wild-type RAS-gen. Deze visie sluit aan bij het ZIN-oordeel over additioneel panitumumab bij FOLFOX.

De conclusie uit maart 2015 dat de combinatie van cetuximab met FOLFIRI (folinezuur, fluorouracil en irinotecan) wel verzekerde zorg is, blijft van kracht.

Document acties

gearchiveerd onder: Kanker, colorectaal, Vergoeding, Cetuximab
Back to top