Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Benzo's niet dodelijk

PW38 - 20-09-2017
Benzodiazepinen leveren geen sterfterisico op.
Benzo's niet dodelijk

In een retrospectieve cohortstudie met propensity score matching vergeleken Patorno et al. Amerikaanse volwassenen met een eerste benzodiazepinerecept (driekwart kortwerkend, vooral alprazolam, en een kwart langwerkend, vooral diazepam) en personen die geen benzodiazepinen gebruikten. Onder gebruikers vonden zij per 1000 persoonsjaren 9,3 sterfgevallen (ongeacht oorzaak) en bij niet-gebruikers 9,4 (hazard ratio [HR] 1,00; 95%-BI 0,96-1,04). [BMJ. 2017;358:j2941.]

Document acties

gearchiveerd onder: Benzodiazepinen, Mortaliteit
Back to top