Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Fusie Inspecties jeugd en gezondheidszorg

PW38 - 15-09-2017
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) gaan op 1 oktober fuseren tot één organisatie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Fusie Inspecties jeugd en gezondheidszorg

Het toezicht voor instellingen voor jeugdhulp en voor zorgaanbieders die zowel zorg als jeugdhulp aanbieden, wordt vanaf 1 oktober uitgevoerd door één Inspectie. Dat betekent één toetsingskader, één werkwijze en één beleid voor handhaving en tuchtrecht. In veel gevallen was hiervan –  vanwege de nauwe samenwerking tussen de toezichthouders – al sprake. Voor veel aanbieders in de gezondheidszorg zal er qua toezicht op korte termijn weinig veranderen.

Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 zijn de Inspecties samen verantwoordelijk voor het toezicht op jeugdhulp. Verder gaan als één organisatie is dan een logische vervolgstap.

 

Document acties

gearchiveerd onder: Overheid, inspectie
Back to top