Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

CBG: let op bij Uptravi en CYP2C8-remmers

PW33/34 - 04-08-2017
Het gelijktijdig toedienen van selexipag (Uptravi) en sterke CYP2C8-remmers kan leiden tot een overdosering van selexipag. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert deze middelen niet tegelijk voor te schrijven en bij matig sterke CYP2C8-remmers de dosering selexipag aan te passen.
CBG: let op bij Uptravi en CYP2C8-remmers

Artsen schrijven selexipag voor bij de langdurige behandeling van hoge bloeddruk in de longslagader (pulmonale arteriële hypertensie) bij volwassen patiënten. Doordat bij gelijktijdige toediening selexipag onvoldoende wordt afgebroken, neemt de hoeveelheid selexipag in het bloed toe, waardoor het risico op bijwerkingen groter wordt.

Diverse geneesmiddelen remmen de functie van CYP2C8 in de lever: de cholesterolverlager gemfibrozil is bijvoorbeeld een sterke remmer van dit enzym. Het antistollingsmiddel clopidogrel is een matig sterke remmer.

De firma Actelion heeft zorgprofessionals over de risico’s geïnformeerd met een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief is in overleg met het CBG en de Inspectie voor de Gezondheidzorg onder meer gestuurd naar alle apothekers van Uptravi-distributeur Mediq Pharma Services, ziekenhuisapothekers, cardiologen en longartsen, die geautoriseerd zijn voor het voorschrijven en afleveren van Uptravi en verbonden zijn aan de erkende expertisecentra voor pulmonale arteriële hypertensie.

De productinformatie van selexipag zal in overeenstemming met het CBG-advies worden aangepast.

Document acties

gearchiveerd onder: Interacties, Selexipag, Clopidogrel, Gemfibrozil
Back to top