Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Virusreactivatie bij ibrutinib

PW31/32 - 25-07-2017
Bij patiënten die ibrutinib (Imbruvica) gebruiken na een eerdere infectie met het hepatitis B-virus (HBV), kan het virus weer actief worden.
Virusreactivatie bij ibrutinib

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen adviseert artsen daarom hun patiënten vóór een behandeling met ibrutinib te testen op HBV. Bij positieve hepatitis B-serologie moet eerst een hepatoloog worden geraadpleegd en als ibrutinib toch nodig blijkt, moeten deze patiënten worden gemonitord.

Janssen-Cilag heeft hematologen, oncologen en ziekenhuisapothekers ingelicht met een Direct Healthcare Professional Communication. De samenvatting van de productinformatie en de bijsluiter van Imbruvica worden aangepast.

Document acties

gearchiveerd onder: Ibrutinib, Hepatitis B, Bijwerkingen
Back to top