Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2017

Aanpassingen productinformatie, november 2017
De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).
eHealth: alleen zinvol bij bewuste keuze
eHealth inzetten voor verbetering van de gezondheidszorg biedt veel kansen, maar dan moet wel duidelijk zijn voor wie en waarom het gebruik zinvol is. Dat blijkt uit de eHealth-monitor 2017 van Nictiz en het NIVEL, die verschijnt vijf jaar na de eerst monitor.
Viagra zonder recept te koop in Engelse apotheken
Apotheken in het Verenigd Koninkrijk mogen Viagra vanaf het voorjaar 2018 zonder recept verkopen. Dat heeft het Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) gisteren bekendgemaakt.
Kees Kramers nieuwe hoogleraar medicatieveiligheid
Kees Kramers is met ingang van 1 november benoemd tot hoogleraar medicatieveiligheid aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc.
Saal van Zwanenberg Ereprijs voor Jan Schellens
Prof. dr. Jan Schellens heeft de Saal van Zwanenberg Ereprijs ontvangen. De Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) kent deze prijs eens in de twee jaar toe aan een vooraanstaand wetenschapper of clinicus in het geneesmiddelenonderzoek.
Hoofdrol voor CBG door komst EMA
Door de verhuizing van het Europees Geneesmiddelagentschap EMA naar Amsterdam en de Brexit krijgt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een grotere rol in de regulering van geneesmiddelen in Europa. Het CBG trekt onder meer circa 25 nieuwe medewerkers aan.
Studie naar resistentie in de ouderenzorg
Om resistentie effectief te bestrijden, gaat het RIVM in kaart brengen hoe vaak resistente bacteriën voorkomen in de ouderenzorg. In 2018 start een landelijk onderzoek onder bewoners van driehonderd verpleeghuizen. Doordat steeds meer bacteriën ongevoelig zijn voor antibiotica is een ‘gewone’ infectie zoals een blaasontsteking soms niet meer te behandelen met tabletten, aldus het RIVM.
Pemetrexed met gouden glans
Met een simpel, schoon en goedkoop proces maakten Stolarczyk et al. nanocomplexen van pemetrexed (PE) en colloïdale goud-nanodeeltjes (AuNP’s).
Intravaginale PrEP
Mucoadhesieve intravaginale tabletten met tenofovirdisoproxilfumaraat bieden mogelijkheden voor pre-expositieprofylaxe.
Raltegravir drukt triglyceriden
Triglyceriden gaan omlaag bij 60-plussers met antiretrovirale therapie die overstappen op een regime met raltegravir.
Hiv-therapieën zijn amper vergeleken
De effectiviteit van proteaseremmer + ritonavir als basis voor tweedelijns hiv-therapie wanneer eerstelijnstherapie faalt, is bevestigd. Raltegravir + lopinavir + ritonavir is niet inferieur aan viervoudige therapie met pro-teaseremmer, twee nucleoside reversetranscriptaseremmers (NRTI’s) en ritonavir. De WHO-voorkeur voor atazanavir en lopinavir houdt stand.
CBG: ernstige leverproblemen door Zinbryta
Het gebruik van Zinbryta (daclizumab) tegen mutiple sclerose (MS) kan onvoorspelbare, ernstige en levensbedreigende leverproblemen veroorzaken. Daarom wordt de indicatie van daclizumab ingeperkt, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
Darzalex te duur voor GVS
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert prijsonderhandelingen over daratumumab (Darzalex) tegen multipel myeloom. De door de fabrikant gehanteerde prijs is nu te hoog voor opname in het basispakket.
Hoge Raad bevestigt rechtmatigheid LSP
Het uitwisselen van gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) is aanvaardbaar omdat de patiënt daarvoor uit vrije wil toestemming geeft. Met deze uitspraak op 1 december heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) verworpen.
Geen daling potentieel vermijdbare sterfte
In de afgelopen jaren is de potentieel vermijdbare sterfte in ziekenhuizen niet verder gedaald: net als in 2012 speelde dit vorig jaar bij 3,1% van de sterfgevallen. Dat blijkt uit de vierde meting van de Monitor Zorggerelateerde schade van het NIVEL en het EMGO+ instituut.
Onverklaarde verschillen bij acenocoumarol
Ondanks 25 meldingen over verschil in werkzaamheid zijn er geen aanwijzingen dat er iets mis is met acenocoumarol van Centrafarm.
Uteriene tachysystole bij Misodel
Misoprostol (Misodel) kan leiden tot overmatige baarmoedercontracties (uteriene tachysystole) die misschien niet reageren op weeënremmers.
ZIN ziet niets in ataluren
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert om het weesgeneesmiddel ataluren (Translarna) niet op te nemen op lijst 1B van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
Risico’s van ulipristal en radium Ra-223
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) begint een veiligheidsonderzoek naar ulipristal en waarschuwt tegen radium Ra-223 in combinatie met abirateron en prednis(ol)on.
ACM verscherpt toezicht op ziekenhuisfusies
Omdat de prijzen van de behandelingen relatief stijgen en de kwaliteit van zorg niet aantoonbaar verbetert na een ziekenhuisfusie gaat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de concurrentierisico’s van ziekenhuisfusies kritischer volgen.
Viagra zonder recept in de Britse apotheek
Apothekers in Groot-Brittannië mogen Viagra Connect (50 mg sildenafil) vanaf voorjaar 2018 zonder recept verkopen van achter de toonbank. Om toegang te krijgen tot de erectiepil moeten mannen eerst met de apotheker spreken, die kan bevestigen of de symptomen wijzen op erectiele disfunctie.
EC-MPS overtreft azathioprine
Enteric-coated natriummycofenolaat (EC-MPS) werkt beter dan azathioprine bij systemische lupus erythematosus (SLE).
SLE: belimumab erbij effectief
Toevoeging van belimumab aan standaardtherapie geeft verbetering bij matige tot ernstige systemische lupus erythematosus (SLE).
B-cellen wijzen de weg
Monitoring van B-cellen kan behulpzaam zijn bij behandeling van systemische lupus erythematosus (SLE) met monoklonale antilichamen gericht tegen CD20.
Invloed antibiotica op darmflora stuurt ICI's
Antibiotica beïnvloeden de werkzaamheid van oncolytica via hun effect op darmbacteriën die deze oncolytica metaboliseren. Verminderde respons is aangetoond bij immune checkpoint inhibitors (ICI’s) die aangrijpen op PD-1 en/of PD-L1.
NHG: nog te vaak antibiotica bij ooginfectie
Het aantal antibioticumvoorschriften voor ooginfecties is nog steeds te hoog, stelt het Nederlands Huisartsen Genootschap in de deze week gepubliceerde NHG-Standaard Rood oog en oogtrauma in het tijdschrift Huisarts & Wetenschap.
Multifocale leuko-encefalopathie bij cladribine
Cladribine (Leustatin, Litak) kan het risico op progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) verhogen. PML is gemeld vanaf zes maanden tot verschillende jaren na behandeling met cladribine.
Handelsvergunningen diergeneesmiddelen, december 2017
De Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) heeft positief geadviseerd over een handelsvergunning voor Suvaxyn Circo.
Directeur Léon Tinke verlaat de KNMP
Het KNMP-bestuur en Léon Tinke hebben het afgelopen weekeinde besloten om de samenwerking te beëindigen vanwege een onderling verschil van inzicht. Léon Tinke heeft zijn functie van algemeen directeur van de KNMP neergelegd.
eTOX helpt bijwerkingen voorspellen
Het eTOX-project van het Innovative Medicines Initiative maakt geneesmiddelontwikkeling efficiënter door uitwisseling van preklinische toxiciteitsgegevens.
FSH op maat: niet beter, wel duurder
Individueel doseren van het follikelstimulerend hormoon (FSH, follitropine) leidt niet tot meer geslaagde IVF-behandelingen – ofwel meer levendgeborenen – wel tot hogere kosten. Dat blijkt uit de resultaten van de Optimist-studie, die deze maand zijn gepubliceerd in het gynaecologische tijdschrift Human Reproduction.
Nieuw middel op komst ter preventie migraine
Een maandelijkse subcutane injectie met het monoklonale antilichaam erenumab vermindert het aantal migrainedagen en daarmee het gebruik van pijnstillers en triptanen tegen de hoofdpijn. Dat schrijven Goadsby et al. in The New England Journal of Medicine.
Grote stijging overlevingskansen na kanker
De kansen op overleving van kanker zijn de afgelopen vijftig jaar flink gestegen: de vijfjaarsoverleving is tussen 1961-1970 en 2011-2015 bijna verdubbeld van 36% naar 64%. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Kankerregistratie, dat het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) vorige week naar buiten bracht.
Aangepaste pensioenregeling voor leden BPOA
Voor leden van de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) daalt de pensioenopbouw iets, per 1 januari 2018, terwijl de premie wordt verhoogd. De pensioenleeftijd stijgt naar 68 jaar. De algemene ledenvergadering van 7 december heeft unaniem ingestemd met deze aanpassingen.
Helpdesk voor EMA-medewerkers
Bij het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) in Londen is een speciale Nederlandse helpdesk ingericht waar medewerkers terechtkunnen met al hun vragen over hun verhuizing en vestiging in Nederland. Het nieuwe kantoor van het EMA in Amsterdam opent in april 2019 zijn deuren.
Minister sluit akkoord over nusinersen
Het dure geneesmiddel nusinersen (Spinraza) komt nu ook beschikbaar voor kinderen met de slopende spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA) type 2 en type 3a met een acute behandelbehoefte. Dit betreft vooral kinderen jonger dan 5 jaar, zo’n dertig patiënten. Minister Bruno Bruins (medische zorg) heeft hierover een akkoord gesloten met producent Biogen.
Zuidoost-Brabant begint met digitale medicatieoverdracht
De regio Zuidoost-Brabant begint in januari met het digitaal verzenden van medicatievoorschriften van de tweede lijn naar de eerste lijn via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dit vloeit voort uit een succesvolle pilot van het Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC).
Prostaatkanker: radium-rhenium-onderzoek van start
Vergelijkend onderzoek tussen de radiofarmaca rhenium-188-HEDP en radium-223-chloride gaat begin 2018 van start. Wetenschappers uit het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, het Cancer Centrum Amsterdam en het Radboudumc in Nijmegen willen weten of een behandeling met het nieuwe rhenium-188-HEDP ook leidt tot een langere overleving van patiënten met uitgezaaide prostaatkanker.
Twee derde verzorgenden vindt administratieve werkdruk te hoog
Verpleegkundigen en verzorgenden besteden gemiddeld 10,5 uur per week aan administratie. 64% van hen vindt deze administratieve werkdruk te hoog. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL onder zorgverleners.
Zeven positieve adviezen, december 2017
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over zeven handelsvergunningen.
Drie uitbreidingen indicaties, december 2017
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over drie uitbreidingen van indicaties.
Mycofenolzuur voor aanstaande vaders
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) ziet geen verband tussen miskramen of misvormingen tijdens de zwangerschap en het gebruik van mycofenolzuur door de vader.
Lareb: fors meer gewicht door pipamperon
Door het gebruik van het antipsychoticum pipamperon (Dipiperon) kan het gewicht fors toenemen tot wel 45 kg. Dat blijkt uit meldingen die Bijwerkingencentrum Lareb heeft ontvangen.
IVM: huisartsen schrijven minder antibiotica en antidepressiva voor
Huisartsen hebben vorig jaar minder antibiotica voorgeschreven dan in 2015; ook daalde voor het eerst het aantal nieuwe gebruikers van antidepressiva. Verder zijn huisartsen nog terughoudend met het voorschrijven van DOAC's. Dat concludeert het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
Docetaxel ook oraal werkzaam bij kanker
Verpakt in een speciale tablet of capsule én gecombineerd met ritonavir, geeft oraal docetaxel een vergelijkbare blootstelling als intraveneus docetaxel. Dat concludeert promovendus en arts Vincent de Weger. Afgelopen woensdag promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op de klinische farmacologie van nieuwe middelen tegen kanker.
Minder burn-outklachten door mindfulness
Mindfulnesstraining kan effectief zijn voor jonge artsen met een burn-out en bijdragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van artsen in opleiding. Dat concludeert Hanne Verweij op basis van haar promotieonderzoek. “Dit is ook relevant voor apothekers, omdat ook die veel met werkstress en burn-outklachten te maken hebben”, aldus Verweij.
Bellen helpt deels na ziekenhuisontslag
Telefonische medicatiebegeleiding door een apotheker na ontslag uit het ziekenhuis heeft geen gunstig effect op heropnamen in de volgende maand. Wel is het een effectieve manier om kritieke farmaceutische problemen te voorkomen of op te lossen.
Glutamaat mag met kerst
Lijders aan atriumfibrilleren (AF) hoeven niet bang te zijn voor de smaakversterker natriumglutamaat (E621, ve-tsin) in het kerstdiner.
Campylobacter goed grillen
Rond de kerstdagen en de jaarwisseling is de kans op campylobacteriose vergroot. Bless et al. zien gourmet en vleesfondue als mogelijke boosdoeners.
Veiligheid door bekendheid
Apothekers die patiënten goed kennen werken veiliger. Aboneh et al. enquêteerden 445 openbaar apothekers in Wisconsin (VS) met de AHRQ Community Pharmacy Survey on Patient Safety Culture.
Huisartsen leggen bijwerkingen verschillend vast
Huisartsen gaan zeer verschillend om met de registratie van bijwerkingen van geneesmiddelen. In sommige praktijken registreren de huisartsen twee keer zo veel contacten wegens bijwerkingen als andere praktijken. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL.
ZIN adviseert prijsonderhandeling Kisqali
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) vindt Kisqali (ribociclib; bij gemetastaseerde borstkanker) te duur voor het basispakket.
Methylfenidaat voor volwassenen
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaat akkoord met het gebruik van Medikinet (methylfenidaat) bij volwassenen.
Back to top