Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Mondzorg koploper in meldingen zorgfraude

01-09-2017
Vorig jaar zijn 447 signalen ontvangen van mogelijke zorgfraude, in 2015 waren dat er 428. De meeste hebben betrekking op mondzorg (110), geestelijke gezondheidszorg (86) en de medisch specialistische zorg (68); in de farmacie kwamen 17 signalen binnen. Dat blijkt uit een rapportage van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).
Mondzorg koploper in meldingen zorgfraude

De signalen over zorgfraude worden gemeld bij het IKZ, een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van controle en toezicht, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Zorgverzekeraars Nederland. Een signaal bevat een vermoeden van fraude, vanuit een melding of onderzoek van één van de partners, schrijft het IKZ in de rapportage Signalen zorgfraude 2016.

Het grote aantal signalen voor mondzorg valt volgens IGZ samen met de aandacht in de landelijke media voor materiaal- en techniekkosten van tandartsen. Zo moet de zorgverlener de inkoopprijs van het materiaal doorberekenen aan de cliënt en alle voordelen van inkoop op groter schaal moeten bij de cliënt terechtkomen.

Relatief veel signalen betreffen upcoding: een zorgverlener declareert een duurdere behandeling dan werkelijk is gegeven. Ook kwamen er signalen binnen over vervalsing, ongepast gebruik en onjuiste betaaltitel of prestatie.

Ruim de helft van de signalen (54%) was afkomstig van een patiënt, cliënt of verzekerde. Andere bronnen waren: anoniem, eigen onderzoek door IKZ of haar partners en zorgaanbieders.

Document acties

Back to top