Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuw overzicht verwachte innovatieve geneesmiddelen

11-09-2017
Het Zorginstituut Nederland heeft op de website Horizonscan Geneesmiddelen een nieuw overzicht gepubliceerd van innovatieve geneesmiddelen die binnen twee jaar op de Nederlandse markt komen.
Nieuw overzicht verwachte  innovatieve geneesmiddelen

Het overzicht biedt naast een lijst met nieuwe geneesmiddelen en bestaande geneesmiddelen waarbij indicatie-uitbreidingen worden verwacht ook een indruk van het verwachte gebruik – volume en patiënten – en de geraamde kosten.

Patiënten, behandelaars, apothekers, ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen door de website horizonscangeneesmiddelen.nl vroegtijdig op de hoogte zijn van verwachte ontwikkelingen rond intra- en extramurale geneesmiddelen.

Met de nu gepubliceerde scan bieden het Zorginstituut Nederland (ZIN) en andere partijen in de zorg een integraal, openbaar en zo objectief mogelijk overzicht van geneesmiddelen die op de markt worden verwacht. De informatie wordt aangepast en aangevuld voor de Nederlandse situatie door zeven werkgroepen met deskundigen.

De scan is samengesteld met input van onder meer medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers en vertegenwoordigers van patiënten en zorgverzekeraars.

Eerder dit jaar nam ZIN de regiefunctie over het ministerie van VWS en beheert het instituut de website en database en zorgt het ervoor dat er minimaal elk half jaar een marktscan wordt gepubliceerd. Dit is de eerste keer dat het Zorginstituut een overzicht publiceert. De volgende publicatie van de Horizonscan zal plaatsvinden begin 2018, dan in de vorm van een interactieve database.

 

Document acties

Back to top