Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Elf positieve adviezen, juli 2017

PW36 - 10-08-2017
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over elf handelsvergunningen.
Elf positieve adviezen, juli 2017

Atezolizumab (Tecentriq) is inzetbaar bij volwassenen met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom als platina-bevattende chemotherapie niet werkt of niet in aanmerking komt, of met lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom na eerdere (mutatiegerichte) chemotherapie.

Het weesgeneesmiddel avelumab (Bavencio) is bedoeld voor monotherapie van gemetastaseerd merkelcelcarcinoom bij volwassenen.

Ciclosporine (Verkazia) is geschikt bij ernstige keratoconjunctivitis vernalis bij kinderen vanaf 4 jaar en adolescenten. Deze toepassing als weesgeneesmiddel doorliep de versnelde beoordelingsprocedure.

De vaste combinatie cobicistat + darunavir + emtricitabine + tenofoviralafenamide (Symtuza) is geïndiceerd bij hiv-1-infectie bij personen vanaf 12 jaar.

Dupilumab (Dupixent) is bestemd voor de behandeling van matige tot ernstige atopische dermatitis bij volwassen patiënten die kandidaat zijn voor systemische therapie.

Lutetium Lu-177 oxodotreotide (Lutathera) kan als radiotherapeutisch weesgeneesmiddel worden ingezet bij bepaalde gastro-enteropancreatische neuro-endocriene tumoren.

Het weesgeneesmiddel midostaurine (Rydapt) is, in combinatie met daunorubicine en cytarabine, toepasbaar bij acute myeloïde leukemie met een FLT3-mutatie, en als monotherapie bij agressieve systemische mastocytose, bij systemische mastocytose met een geassocieerde hematologische maligniteit en bij mestcelleukemie.

Het weesgeneesmiddel telotristat ethyl (Xermelo) is bij volwassenen bestemd als aanvulling op therapie met somatostatine-analoga wanneer die onvoldoende effect heeft op carcinoïdsyndroom-gerelateerde diarree.

De CHMP oordeelde verder positief over de generica Entecavir Accord, Entecavir Mylan en Lacosamide Accord.

Document acties

Back to top