Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geen daclizumab bij leverschade

PW35 - 19-07-2017
Daclizumab (Zinbryta) is gecontra-indiceerd bij patiënten met leverbeschadiging. Bij gebruikers van daclizumab moeten artsen de leverfunctie blijven controleren en goed letten op tekenen en symptomen van leverbeschadiging.
Geen daclizumab bij leverschade

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) wil het gebruik van daclizumab beperken tot patiënten met zeer actieve recidiverende multipele sclerose die niet met andere geneesmiddelen kunnen worden behandeld. Deze aanbeveling van de PRAC is een voorlopige maatregel tijdens de herbeoordeling van daclizumab.

Document acties

Back to top