Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Minder antipsychotica dementen

PW38 - 19-09-2017
Waarschuwingen en richtlijnen van Britse overheidsorganen in 2004, 2006, 2009 en 2012, gericht tegen onterecht voorschrijven van antipsychotica, sorteren wisselende effecten.
Minder antipsychotica dementen

Stocks et al. vonden dit bij 111.346 Britse 65-plussers met dementie maar zonder psychose in een retrospectief database-onderzoek. Herhaalde prescriptie van eerstegeneratie-antipsychotica nam af van 8,9% in 2001 tot 1,4% in 2014 maar bleef vrijwel gelijk voor tweedegeneratie-antipsychotica (6,6% tegen 6,9%). [Drug Saf. 2017;40(8):679-692.]

Document acties

gearchiveerd onder: Geriatrie, Prescriptie, Dementie, Antipsychotica
Back to top