Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ouderen willen graag medicatiebeoordeling

PW36 - 28-08-2017
Ruim de helft van de thuiswonende ouderen die geneesmiddelen gebruiken, vindt een periodiek terugkerende medicatiebeoordeling een goed idee. Dat komt naar voren uit een onderzoek van de ouderenbond ANBO onder ruim zevenduizend leden en niet-leden. Ruim de helft van hen gebruikt twee tot vijf verschillende medicijnen en een kwart meer dan vijf.
Ouderen willen graag medicatiebeoordeling

De meeste ouderen – 90% – zeggen de medicatie volgens voorschrift te gebruiken. Desondanks acht een meerderheid een medicatiebeoordeling verstandig, met name om vervelende interacties en bijwerkingen op te sporen en tegen te gaan. Dit geldt zeker bij chronische aandoeningen waarbij verschillende artsen medicijnen voorschrijven.

Het aantal ziekenhuisopnames door verkeerd geneesmiddelgebruik is tussen 2008 en 2013 gestegen van 39.000 naar 49.000, zo kwam eerder dit jaar naar voren uit onderzoek van het Erasmus MC in opdracht van het ministerie van VWS. Vergrijzing is daarvoor de belangrijkste oorzaak, aldus de onderzoekers. Zo blijkt de groep opgenomen 65-plussers drieënhalf keer zo groot dan de groep jongere patiënten. Ook zou bijna de helft van de opnames van 65-plussers te voorkomen zijn.

Wanneer een medicatiebeoordeling bij ouderen wordt gedaan, moeten daarbij patiënt, apotheek en (huis)arts(en) betrokken zijn, vindt de ANBO. “Het loont niet alleen te kijken naar de wisselwerking van geneesmiddelen”, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan, “maar ook of mensen begrijpen waarom ze bepaalde medicatie krijgen. Hier ligt een rol voor de apotheker, in goede afstemming met de huisarts.”

Document acties

Back to top