Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

'Speciatheker' moet arts ondersteunen

PW38 - 22-09-2017
Gespecialiseerde ziekenhuisapothekers – oftewel speciathekers – zijn essentieel om artsen te ondersteunen bij het voorschrijven van steeds complexere farmacotherapie. De diagnostiek wordt ook complexer en de medische vervolgopleiding korter.
'Speciatheker' moet arts ondersteunen

Dat stelt ziekenhuisapotheker prof. dr. Patricia van den Bemt in haar oratie Beter veilig beter, die de nieuwe bijzonder hoogleraar Medicatieveiligheid uitsprak op 22 september 2017. In het Erasmus MC in Rotterdam kennen ze al een oncotheker, cardiotheker, neurotheker, hematheker en intensitheker.

Zo’n apotheker op de intensive care (IC) heeft volgens Van den Bemt zijn meerwaarde echt bewezen. “De medicatieoverdracht van de IC naar een verpleegafdeling of vice versa is een risicovol proces. Zo wordt de thuismedicatie die bij opname op de IC bewust is gestaakt, niet altijd hervat bij ontslag. Wanneer een ziekenhuisapotheker de medicatieoverdracht doet, leidt dat tot minder fouten, en een besparing van € 100 per patiënt.” Ze pleit dan ook voor een bredere implementatie van deze werkwijze in Nederland.

Ziekenhuisapothekers kunnen volgens de hoogleraar meer worden vrijgemaakt voor specialistische farmaceutische patiëntenzorg door de efficiëntie van een aantal taken te verbeteren. Zij noemt het nakijken van geneesmiddelen die voor toediening gereed zijn gemaakt en de medicatiebewaking. Onderzoek naar de interacties tussen geneesmiddelen die het QT-interval verlengen – die veel tijd kosten – heeft al laten zien dat actie niet altijd nodig.

In haar toekomstige onderzoek wil Van den Bemt zich onder meer richten op het nog veiliger toedienen van geneesmiddelen door barcodescannen en het ondersteunen van de patiënt thuis met e-Health.

Document acties

Back to top