Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Evinacumab: lipiden omlaag

PW33/34 - 17-08-2017
Evinacumab (20 mg/kg intraveneus) kan lipidenspiegels reduceren: trigly-ceriden met 76%, LDL-cholesterol met 23% en HDL-cholesterol met 18%.
Evinacumab: lipiden omlaag

Het grijpt aan op angiopoietin-like 3 (ANGPTL3). Personen met verminderd actieve ANGPTL3-genen hebben lagere lipidenspiegels en een 41% kleinere kans op ischemische hartziekten. Zulke defecte genen kwamen voor bij 43 van 13.102 patiënten met ischemische hartziekten en bij 183 van 40.430 controlepatiënten (0,33 tegen 0,45%; gecorrigeerde odds ratio 0,59; 95%-BI 0,41-0,85). [Dewey et al. NEJM. 2017;377(3):211-221.]

Document acties

Back to top